ಓಡು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಓಡುದ ಅಟ್ಟಿ
ತಿಪ್ಪಿ ಓಡುದ ಮಾಡ್

ಓಡು ಪಂಡ ಕನ್ನಡೊಡು ಹಂಚು (ಇಲ್ಲ್‌ದ ಮಾಡ್‍ಗ್ ಪಾಡುನ ಓಡ್)(roofing tiles) ಪನ್ಪೆರ್, ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಉಂದೆಕ್ಕ್‍ ಒಡಿಲ್‍ ಪಂಡ್ದ್‍ ಪನ್ಪೆರ್.

ಓಡುನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓಡುನು ಮಣ್ಣಡ್‍ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಓಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವೆ ಮಣ್ಣ್ ಬೋಡು. ಕಡಲ ಬರಿತ್ತ ಉಪ್ಪುದ ಆಂಶ ಇತ್ತಿ ಮಣ್ಣ್ ಅಪುಜಿ. ಗುಡ್ಡೆ ಸಾಲ್‍ಡ್‍ ತುದೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಪದ ಮಣ್ಣ್ ಎಡ್ಡೆ. ಮಣಿಪಾಲ, ಗುರುಪುರ, ಕೈಕಂಬ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗ್‍ಲೆಡ್‍ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣ್ ತಿಕ್ಕುನೆಡ್ದಾವರ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣ್‌ಲೆನೇ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್‍ ಓಡು ಮಲ್ಪರ ಗಲಸುವೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ ಆರ್ದ ವಾಂಟೆದ( half pipe)ಸುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಪೂಟುದಾತ್‍ ಉದ್ದದ ಓಡುನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಮಣ್ಣ್‌ದ ಕರ ಮಲ್ಪುನ ಇದಾನೊಡೆ ಓಡುನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೧]

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಲ್ಲದ ಮಾಡ್‌ಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಓಡು

1865ಟ್ಟ್ ಬಾಸೆಲ್‍ ಮಿಶನ್‍ ಸಂಸ್ಥೆದಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಓಡುದ ಕಾರ್ಕಾನೆನ್‍ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.[೨] ಆಪಗ ಇಂದೆಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚು ಪಂಡ್ದ್‍ ಲೆತ್ತೆರ್(mangalore Tiles). ಬೊಕ್ಕ ಉಂದುವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿಡ್‍, ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಪೆದ ಮಲ್ಪೆಡ್‍ಲಾ ಒಂಜಿ ಓಡುದ ಕಾರ್ಖಾನೆನ್‍ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರೋಳಿದ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ್ತ ಜಪ್ಪುದವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ 1868ಡ್‍ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಟೈಲ್ಸ್,[೩][೪] ಅತ್ತಂದೆ, ಸೊವರಿನ್‍, ಸುಜಿರ್‍ಕಾರ್‍, ಬಿ.ಎಮ್.ಟೈಲ್ಸ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಪೂಂಜಾ ಟೈಲ್ಸ್, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಓಡುದ ಕಾರ್ಕಾನೆಲು ಇತ್ತೆದ್‍ ದೇಶ ವಿದೇಸೊಡು ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚು ಪಂಡ್ದ್‍ ಪುದರ್ ಪಡೆತ್ತ್ಂಡ್.

ಒಡುದ ವಿಧಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಮೂಲೆ ಒಡ್.
  2. ಎಲ್ಯ ಒಡ್
  3. ತಟ್ಟೆ ಒಡ್

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://dir.indiamart.com/mangalore/floor-tiles.html
  2. https://books.google.co.in/books?id=k8j7tyiCAFkC&printsec=frontcover&redir_esc=y&hl=en#v=onepage&q&f=false
  3. http://www.hotfrog.in/business/karnataka/mangalore/albuquerque-roofing-tiles-mangalore
  4. http://scroll.in/article/668853/mangalores-age-old-tiles-survive-the-shift-towards-cement
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಓಡು&oldid=153740"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು