ಕದ್ರಿ ಕಂಬುಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕದ್ರಿ ಕಂಬುಲ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಕುಡ್ಲಡ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕದ್ರಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಕಂಬುಲನ್ ಕದ್ರಿ ಕಂಬುಲ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕುಡ್ಲಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಗ್ ಕದ್ರಿ ಕಂಬುಲ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಆ ಜಾಗೆಗ್ ಕದ್ರಿ ಕಂಬುಲ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಬರಿಯೆರೆ ಕಾರಣ ಅವುಲು ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಂಬುಲನೇ ಕಾರಣ. ಕುಡ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಚರಿತ್ರೆ ಇಪ್ಪುನ, ಸುಮಾರ್‍ ವರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೇವೆರೆ ಕಂಬುಲೊ. ಈ ರಸ್ತೆಗ್‍ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ರಸ್ತೆ ಪಂಡ್ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್‍. ಕದ್ರಿ ಕಂಬುಲೊದ ಜಾಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಆಪಿನ ಜಾಗೆ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೊಡು ಡಿಸೆಂಬರ್‍ ತಿಂಗೊಲ್‍ ಸಮಯೊಡು ಕಂಬಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಲೊ, ದೇವೆರ ಕಂಬಲೊ ಪಂಡ್ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್‍. ಕಂಬುಲೊ ಜನಕುಲೆನ ಪ್ರೀತಿದ ಗೊಬ್ಬು. ಕದ್ರಿ ಕಂಬುಲ ಸುಮಾರ್ ಜಾರ್ದೆ ತಿಂಗಳುದ್ಡು ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗಳೂ ಮುಟ್ಟ ನಡೆಪುಂಡು. ಕದ್ರಿ ಕಂಬುಲನ್ ಕಂಬುಲ ಸಮಿತಿನು ಸಮಾರ್ ಈರುವ ಮುಪ್ಪ ವರುಷಡ್ದು ನಡೆಪೊಂದ್ ಬರೆಂದುಲೆರ್. ಸುರುಸುರುಕು ಕಂಬುಲ ಗೆಂದಿನ ಎರುಕುಲೆಗ್ ಇನಾಮಾದ್ ಬೊಂಡ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಐತ ಬದಲ್ ಬಂಗಾರ್‍ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಣವು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕಂಬುಲೊಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಗೆತ ಸ್ಪರ್ದೆಲು ಉಂಡು. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಕನೆ ಪಲಾಯಿ, ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ್, ಎಲ್ಯ ಬಲ್ಲ್ ಪಂದ್ ಪಟ್‍ದೇರ್. ಇತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ಕಂಬುಲ ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಿ.[೧]

ಕಂಬುಲತ್ತ ನೋಟೊ

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಎರುಕ್ಲೆನ್ ಒಂಟಿಯಾದ್ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಗಿಡತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಎರುಕ್ಲೆನ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯರೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರೆಗ್ ಸೊಲ್‍ಮೆಲು ಸಂದಾಯೆರೆ ಬೊಡಾದ್. ಇತ್ತೆಇತ್ತೆ ಕಂಬ್ಲೊನು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲೆಡ್ ನಡಪಾವೆರ್. ಕದ್ರಿ ಕಂಬ್ಲೊನು ದೇವರೆನ ಕಂಬುಲ ಪಂದ್ ಪನ್‍ಪೆರ್ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಸ್ಥಾನಗೊ ಸೇರ್ದಿನ. ಕಂಬುಲದ ಎರುತಾಂಕುನಕುಲು ಎರುಕುಲೆನ್ ಬಾರೀ ಮೊಕೆಡ್, ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಅಯಿಕ್ಲೆನ ಬಂಜಿಗ್ ತಿನ್ಪವೆರ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕುಲು ಎರುಕ್ಲೆಗಾದ್ ಬೇತೆನೆ ಕಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪವುನ ವ್ಯವಸ್ತೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಕಂಬುಲೊ ನಡಪುನ ಜಾಗೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗ್ರಾಮೊ ತಾಲೂಕು ಕಂಬುಲೊ ನಡಪುನ ದಿನೊ Appx. pairs ಚಿತ್ರೊ Remakrs
ಕದ್ರಿ ಕುಡ್ಲ ದಸಂಬರೊ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಲೊ]]
ಪಿಲಿಕುಳ ಕುಡ್ಲ ದಸಂಬರೊ/ಜನವರಿ ಕಂಬುಲ ಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗ ಧಾಮೊ

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.deccanherald.com/content/295926/kadri-kambala-witnesses-confluence-tulu.html