ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ
ದರ್ಮೊ
Affiliationಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ದೇವೆರ್ಮಂಜುನಾಥ (ಶಿವ)
ಜಾಗೆ
ಜಾಗೆಕದ್ರಿ, ಕುಡ್ಲ
ರಾಜ್ಯಕರ್ನಾಟಕ

ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾಕ್‌ದ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಉಂದು ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ.

ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗು ಎದುಕೊನ್ನ ಕಮಾನ್

ಇತಿಹಾಸೊ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇವಸ್ತಾನೊದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣೊಡು ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕುಲು ಉಂಡು[೧]. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲೊಡು ನಡತಿನ ಕತೆ. ಪಾಂಡವೆರ್ ಅಜ್ಞಾತವಾಸೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು. ಪಾಂಡವೆರೆಗ್ ಸೂರ್ಯೆ ಮುರ್ಕುದ್ ಕಾಂಡೆ ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪುನ ದುಂಬು ಏಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆನ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಕೋರಿ ಕೆಲೆತಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಶಿಗ್ ಪೋಯೆರೆ ಇತ್ತಂಡ್. ಆ ಏಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲಾ ಒಂಜಿ. ಅಕುಲ್ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟೋಂದುಪ್ಪುನಗ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ ಕೋರಿದ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತುದ್ ಕೆಲೆಪುವೆರ್.ಅಪಗ ಪಾಂಡವೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಡೇತ್ತ ಕಲ್ಲ್‍ನ್ ಗೋಪುರದ ಮಿತ್ತ್‍ಡೇ ದೀದ್ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಬೊಕ ಕಾಶಿಗ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೋಪೆರ್. ಅಕುಲ್ ಬುಡ್ತಿನ ಆ ಕಲ್ಲ್ ಇನಿಕ್ಕ್‍ಲಾ ಗೊಪುರದ ಮಿತ್ತ ಉಂಡು. ಅಕುಲ್ ಪೋತಿನ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇನಿಕ್ಕ್‍ಲಾ ಪಾಂಡವ ಗುಹೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡ್ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ ಉಂಡು.

ರಾಮಯಾಣೋಡು ಕದ್ರಿತ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂಚೆನೆ ರಾಮಾಯಣೊದ ಕಾಲೊಡು ಸೀತೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿನ ಜಾಗೆ ಸೀತಾಬಾವಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಕದ್ರಿಡ್ ಉಂಡು. ಕದ್ರಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಗೋಮುಖ ಗಣಪತಿನ ಪಾದದ ಅಡಿರ್ದ್ ತೀರ್ಥ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವ್ವು ತೀರ್ಥ ಕಾಶಿರ್ದ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವೆರ್ ಆರ್‍ನ ಕಾಲೊಡು ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಕದ್ರಿದ ಜೋಗಿ ಮಠಟ್ಟ್ ಉಂಡು.ಅಪಗ ಪೊತ್ತದಿನ ಅಗ್ನಿದ ಪುಗೆ ಇನಿಕ್ಕ್‍ಲಾ ಉಂಡು ಇಂದ್‌ದ್ ಜನ ನಂಬುವೆರ್. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದ ಮಿತ್ತ್ ಪುರಾಣೊಡು ನನಲಾ ಕತೆಕುಲು ಉಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸೊನು ತೆರಿಪಾವುನ ಮಸ್ತ್ ಶಿಲಾಶಾಸನೊಲು ಇನಿಕ್ಕ್‍ಲಾ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]