ಕುದ್ಪೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಿನ್ಯ ಬಾಜನೊಗು ಕುದ್ಪೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಕುದ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಟಿಲ್‌ಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಿನ ಬಾಜನೊ.ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನೊಗು ಕರ ಪನ್ಪೆರ್.ಕಿನ್ಯ ಅಟಿಲ್ ಪಂಡ ಚಾ ಮಲ್ಪೆರ್,ಪೇರ್ ಕೊದಿಪಾಯೆರ್,ಚೂರು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುದ್ಪೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಕುದ್ಪೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಕುದ್ಪೆಲು ಉಂಡು.

  • ಚಾದ ಕುದ್ಪೆ ಉಂದೆನ್ ಚಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಗಳಸುವೆರ್.
  • ಪೇರ್‌ದ ಕುದ್ಪೆ ಉಂದೆನ್ ಪೇರ್ ಕೊದಿಪಾಯರೆ ಮಾತ್ರ ಗಳಸುವೆರ್
  • ಅಳೆತ ಕುದ್ಪೆ ಉಂದೆನ್ ಅಳೆ ಬೆಂಜನೊಗು ಮಾತ್ರ ಗಳಸುವೆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕುದ್ಪೆ&oldid=103179"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು