ಗುಳಿಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಗುಳಿಗ ದೈವ
ಗುಳಿಗ

ಗುಳಿಗ/ಗುಳಿಗೆ ಭೂತೊ ತುಲುನಾಡ್‌ಡ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪುನ ವೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಭೂತೊ. ತುಲುನಾಡ್‍ದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರೊ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಭೂತೊಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ. ಅಯಿಟ್ ಗುಳಿಗೆ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಕೋಪದ ಭೂತೊಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಗುಲಿಗ ಬೂತೊದ ಪುಟ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನವು. ಅವು ಮಾತೆರೆಲೆಕೊ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿಡ್ದ್ ಸಹಜವಾದ್ ಪುಟ್ಟಂದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿ ಉಡೆದ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಪನ್ಪಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಹಜವಾದೆ ಬಡವುಡು ನರಕುನ ಭೂತೊಗು ವಾವಾ ರೀತಿದ ತೆನಸ್ ಕೊರ್ಂಡಲಾ ಉಂತಂದೆ ಕಡೆಕ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರೆನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೆಲ್ದ ನೆತ್ತೆರ್ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿನ ಪುರ್ಪೊನ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವು ಉಂತ್ಂಡ್ , ಪನ್ನಿ ಇಚಾರ ಗುಳಿಗ ಬೂತೊದ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಯಿನ ಪಾಡ್ದನೊಡ್ದು ತೆರಿಯುಂಡು.[೧][೨]

ಗುಳಿಗ ಬೂತೊದ ಸ್ವರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುಳಿಗ ಭೂತ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟಿ ಸಂದರ್ಭ
ಗುಳಿಗ ಭೂತ ವೇಷ ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭ
ಗುಳಿಗ ಭೂತ ಪ್ರದರ್ಶನೊಡು ಸೂಟೆಡ್ ಸುಡೊನುನೆ. ಸೂಟೆಡ್ ಆವರೊ ಕೊರೊನುನೆ.

ಗುಲಿಗ ಭೂತ ಮಸ್ತ್ ರೋಷ, ಕೋಪೊದ ಭೂತ. ಗುಳಿಗ ಭೂತದ ಆರಾಧನೆದ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನ ಭೂತ ಗುಳಿಗ ಬೂತೊಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಗುಳಿಗ ಭೂತಗ್ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಬಲಿಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ಜನೊಕುಲು ಭೂತನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಕೋರಿ ಕೊರ್ದ್ ಸಮಾದಾನ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಗುಳಿಗ ಬೂತೊದ ವಿದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಜಾಗೆದ ಗುಳಿಗೆ
 2. ಭೂಮಿ ಗುಳಿಗ
 3. ಸಂಕೊಲಿಗೆ ಗುಳಿಗ
 4. ಜೋಡು ಗುಳಿಗ
 5. ಮಂತ್ರ ಗುಳಿಗ
 6. ಪಾತಾಳ ಗುಳಿಗ
 7. ಒರಿಮಾಣಿ ಗುಳಿಗ
 8. ಆಕಾಶ ಗುಳಿಗ
 9. ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ
 10. ರಾಜನ್ ಗುಳಿಗ
 11. ಮಾರಣ ಗುಳಿಗ
 12. ಅಂತ್ರ ಗುಳಿಗ
 13. ನೆತ್ತೆ ಗುಳಿಗ
 14. ಮುಳ್ಳು ಗುಳಿಗ
 15. ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ
 16. ಬಂಡಾರಿಗುಳಿಗ
 17. ಚೌಕಾರು ಗುಳಿಗ
 18. ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ
 19. ಮುಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗೆ

ವಿಧಿ ನಿಷೇದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಕೋಲ ಆನಗ ಪೊನ್ಜೊಲು ಎದುರ್ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗುಳಿಗ&oldid=136504"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು