ವರ್ಗೊ:ಭೂತೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಭುತೊಲು ಬೊಕ್ಕ ದೈವೊಲು ಇಸಯೊತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲುಲ ಲಾಗಿನ್ ಅತ್ ವಿಸಯ ಸೆರವೊಲಿ.