ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಲ್ಕುಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕಲ್ಕುಡೆ ತುಲುನಾಡ್‍ದ ಆನ್ ಬೂತೊ. ಅಣ್ಣೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ತಂಗಡಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ. ಮೊಕುಲು ಇರ್ವೆರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊನುವೆರ್. ಕಲ್ಕುಡೆ ಭೂತೊಲೆಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿ ಭೂತೊ. ಪ್ರದಾನವಾದ್ ಕಲ್ಕುಡೆ ಒರಿ ಶಿಲ್ಪಿ. ಇಂಬ್ಯನ್ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡೇಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಬ್ಯನ ಅಮ್ಮೆ ಸಂಬು ಕಲ್ಕುಡೆ, ಮಲ್ಲ ಸಿಲ್ಪಿ. ಬೆಳಗೊಳದ ಗೊಮ್ಮಟನ್ ಕೆತ್ತುವೆ. ಮಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆದ ಬೇಲೆನೇ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಂಡ ಈ ಕೆತ್ತನೆಡ್ ಆಯ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡೆನೇ ದೊಸೊ ತೋಜಾಬೆ. ಇಂದೆಡ್ದಾದ್ ಅಮ್ಮೆ ಅವಮಾನೊಡು ಸಯಿಪೆ. ಬುಕೊ ಮಗೆನೇ ಅಮ್ಮನ ಕೆಲಸೊನು ಮುಂದುವರಿಸಾವೆ. ಬೈರರಸನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕಾರ್ಲಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಕಾರ್ಲಡ್ ಗೊಮ್ಮಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಂದೆನ್ ತೂದು ಕುಸಿ ಆಯಿನ ಬೈರರಸೆ ಎಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅರಮನೆಡ್ ನಿಕ್ಕ್ ಸೇಜಪಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಲೆಪುಡಾವೆ. ಅಲ್ಪ ನನ ದುಂಬುಗು ಬೇತೆ ಏರೆನಲ್ಪಲಾ ಈಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆತ್ತನೆದ ಕೆಲಸೊ ಮಲ್ಪಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಕಲ್ಕುಡನ ಒಂಜಿ ಕಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕಡ್ಪುವೆ. ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡನ ತಂಗಡಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ(ಕಾಳಮ್ಮ) ಪಲಯನ್ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತ್ ದ್ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ಪ್ರಾಣ ದೆತೊಂದು ಮಾಯಕ ಆದ್ ಬಯಿರರಸಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಕಲ್ಕುಡನ ನೇಮ

ಕಲ್ಕುಡ ಪದೊ ಎಂಚ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ?

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಈ ರಡ್ಡ್ ಪದೊಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ಕಲ್ಕುಡ ಆಂಡ್. ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟುನ ಬೇಲೆದಕುಲಾಯಿನ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್

ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೂತೊದ ವಿದೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಕುಡೆ

  1. ಅನ್ನರ ಕಲ್ಕುಡೆ
  2. ಆದೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ[೧]
  3. ಸುಳ್ಯತಾ ಕಲ್ಕುಡ.
  4. ಪುತ್ತೂರು ಕಲ್ಕುಡ.
KALKUDA KOLA 2

ಪಿದಾಯಿದ ಕೊಂಡಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಲ್ಕುಡ&oldid=147721"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು