ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
ಬೇತೆ ಪುದರುಲುಸತ್ಯದೇವತೆ, ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ
ಪುಟ್ಟುಅವತಾರೊ
ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಕುಲುನಲಿಕೆದಕುಲು
ಲಿಂಗಪೊಣ್ಣು ದೈವೊ


ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ತುಲುನಾಡ್‍ದ ಪೊಣ್ಣು ಬೂತೊ. ಅಣ್ಣೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ತಂಗಡಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ. ಮೆಕ್ಲ್ ಇರ್ವೆರ್ ಜೋಡಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊನುವೆರ್.

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ನೇಮೊದ ಸಮಯೊ

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಈ ರಡ್ಡ್ ಪದೊಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಆಂಡ್. ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟುನ ಬೇಲೆದಕುಲಾಯಿನ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ವಿದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಉಬಾರ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 2. ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 3. ಪನೋಲಿಬೈಲ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ[೧]
 4. ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ
 5. ವರ್ತೆಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 6. ಸತ್ಯಜಾವತೆ
 7. ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಣೋಲಿಬೈಲಿದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕೋಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವ ಸಜೀಪ ನಡುಟ್ಟ್, ಕುಂಞತ್ ಬೈಲು, ಸಜೀಪ ಪಡುಟ್ಟ್, ಇಡಿಪಡ್ಪುಡು, ಕುಂಞತ್ ಬೈಲ್‌ಡ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೋಲ[೨] ನಡಪೆರೆ ಪಣೋಲಿಬೈಲಿರ್ದ್ ದೈವದ ಪದೇಯಿ ಬಂಗಾರ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅವ್ವೇ ಅಭರಣದ ಮೂಲಕ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ,

 • ಸಜೀಪ ಮಾಗಣೆದ ದೈವೊಲಾಯಿನ ನಾಲ್ಕೈತ್ತಾಯ,
 • ನಡಿಯೇಳ್ ದೈಯಂಗುಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗ್ ನೇಮ ನಡಪುನಗ
 • ನಂದಾವರ ವಿನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುನಗ ಪಣೋಲಿಬೈಲ್‍ಡ್ ಅಗೆಲ್, ಕೋಲ ನಡಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪುಜಿ.
 • ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಕೋಲ ನಡಪುಜಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ಷಷ್ಠಿದಾನಿ ಕೋಲ ನಡಪುಜಿ. ಅಗೆಲ್ ಪರಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.
 • ವಾರೊಡು ಅಗೆಲ್ ನಡಪುನ ದಿನೊಕುಲು - ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಆದಿತ್ಯವಾರ
 • ವಾರೊಡು 5 ದಿಸ (ಶನಿವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಬುಡ್‍ದ್) ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು.

ಬೊಲ್ಪುಗು 10.30ತ ಉಲಯಿ ಅಗೆಲ್ ಪರಕೆಗ್ ಬೋಡಾಪುನ ಕೋರಿ, ಸೇರ್ ಅರಿ,, ೩ತುಂಡು ಬಾರೆದ ಇರೆ, 1 ತಾರಾಯಿ, ಅಗೆಲ್‍ದ ಸಾಮಾನ್‍ದ ಬಾಬ್ತು ಒಂಜೆತ ರೂ.15, ಜೋಡಿ ಅಗೆಲ್‍ಗ್ 2 ಕೋರಿ, 2 ಸೇರು ಅರಿ, 2 ತಾರಾಯಿ, ೫ ತುಂಡು ಬಾರೆದ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್‍ಗ್ ರೂ.30/- ಕೊರೊಡು.

ಪಣೋಲಿಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ವತಿರ್ದ್ ಇಡೀ ಮಾಗಣೆಗ್ ಒಳಪಡ್‍ನ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು, ಸಜೀಪ ಮೂಡ, ಸಜೀಪ ನಡುಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸೊಲು ಆತ್ಂಡ್. ಪಣೋಲಿಬೈಲ್‍ದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ವತಿರ್ದ್ ನಂದಾವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ಜೀರ್ಣೊದ್ಧೋರ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಧನ ಸಹಾಯೊ ಅತ್ತಂದೆ ನಂದಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ್ಂಡ್. ಸಜೀಪಡ್ ಉಪ್ಪುನ ನಾಲ್ಕೈತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ನಿರ್ಮಾಣೊಗು ಧನ ವಿನಿಯೋಗಿಸದ್ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಮಜಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ನಡಿಯೇಳ್ ದೈಯಂಗುಲ ದೈವದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣೊಗು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕೇಶೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವಸ್ಥಾನೊಗು ಪಣೋಲಿಬೈಲ್‍ದ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ವತಿರ್ದ್ ದುಡ್ಡು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ್ಂಡ್. ಉಂದು ಪೂರ ನಡಿಯೇಳ್ ದೈಯಂಗುಲ ದೈವದ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ಕೈತ್ತಾಯ ದೈವದ ಮಾಣಿಯೆಚ್ಚಿ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಪಣೋಲಿಬೈಲ್‍ದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವದೊಟ್ಟುಗು ಸುಮಾರ್ 400 ವರ್ಸೊರ್ದುಲಾ ದುಂಬು ಆಯಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆದ ಪ್ರಕಾರ ಉಂದು ಪೂರಾ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Shree Kallurti Daivasthana, Panolibail - ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಪನೋಲಿಬೈಲು". shreekshethrapanolibail.com. Retrieved 7 October 2023.
 2. "ಪಣೋಲಿಬೈಲು: 4,238 ಅಗೇಲು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತರು!". Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 7 October 2023.