ಒತ್ತೆಕೋಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮೇಲೇರಿಗ್ ಬುರುನಾ

ತುಳುನಾಡ್ ತ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ, ಕೇರಳದ ತೆಯ್ಯಂ ಬೊಕ್ಕ ತುಲುನಾಡ್‌ದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಹುಪಾಲ್ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜೊ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಆರಾಧನಾ ಪಧ್ದತಿ. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊದ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನ ಸಾಚಾ ಮಲಯಾಳಿ[೧] ಮೂಲೊದವು. ನೆತ್ತ ಪಾಡ್ದನ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಸೆ ಟ್ಟ್ ಉಂಡು.

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ರಕ್ಕಸನ್ ಕೆರ್ಪುನಾ ವರಾಹಾವತಾರವಾಂಡ, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಅಯಿನಾ ಭಕ್ತೆ ಪ್ರಹಲ್ಲಾದನ್ ಒರಿಪಪುನಾ , ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನು ಕೆರ್ಯರಾ ಉಂಡಾಯಿನ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ. ನರಸಿಂಹಾವತಾರದ ರೌದ್ರಮೂರ್ತಿಯೇ ಒತ್ತೆಕೋಲೋಟ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾನ್ಪುನಾ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ. ರಕ್ಕಸನ್ ಕೆರ್‌ತ್ ಅಯನ ನೆತ್ತರ್ ಪರ್‌ತ್ ಮೈಲಿಗೆ ಅಯಿನೆನ್ ಸುದ್ದ ಮಾನ್ಪರ ಬೊಡತ್ ಗೆಂಡೊತ್ತ ರಾಸಿಡ್ ಪುಡೆರುನ ಪಂದ್ ತೆರಿಪುಂಡು.

ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಯ್ಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇಲೆರಿತ ಕನಕ್

ಒತ್ತೆಕೋಲ ಅಪಿ ಕೆಲವು ದಿನ ದುಂಬು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಪೂಜಾರಿಗ್ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಂಡು. ದರ್ಶನ ಬತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿನ ವಾಕ್ದ ಲೆಕೋ ಅ ಊರುದಾ ಐನ್ ಪೆಲತ ಕನಕ್ ಕಡ್ಥ್‌ತ್ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಅಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಮೂರ್ತ ದಿಪೇರ್ . ಬುಕ್ಕ ಊರುದ, ಪರ ಊರುದ ಭಕ್ತೆರ್ ಅ ಜಾಗೆಡ್ ಕೊಳ್ಳಿ(ಕಣಕ್ಕು) ಕೊಂಡತ್ತ್ ದ್ ರಾಶಿ ಪಡ್ಪೆರ್. ಕೊಳ್ಳಿಗ್ ಪೇರ್ ಬರ್ಪಿ ಮರಕುಲು ಅವೋಡು ಪಂಡ ಪೆಲ , ಸಿರುವೆ, ತೇಗ, ಹೆಬ್ಬಲಸು,ಕೆಲವು. ಒತ್ತೆಕೊಲಗ್ ದುಂಬು ಕೊಳ್ಳಿ ಒಯಿಥ್ತ್, ಮಡಲ್, ಸಲಕ್ಕೆ ಗುಂಟೋ ಪಡುತ್ತು ಒಯಿಪೆರ್, ಒತ್ತೆಕೊಲದಾನಿ ಮೇಲೇರಿಗ್ ನೇಯಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಗೊಂಕ್‌ತ ಗಂಗಸರೊ ಮಾಂತ ಪಡುತ್ತ್ ಸೂವು ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಮೇಲೇರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ದೇವತೆ. ಉಂದೇ ದೇವತೆ ತೆಯ್ಯಂ ರೂಪೊಡು ಸೇವೆ ದೆತೊನುನ ವಿಧಾನೊನೇ ಒತ್ತೆಕೋಲ. ಮುಲ್ಪ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೈವೊಗು ಕೋಲ ಕೊರ್ಪೆರ್‍. ಈ ದೈವೊ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಗೆಂಡೊದ ರಾಶಿಗ್ ಬೂರುದು ಗೆಂಡಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೊನು ತೂವೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಈ ಗೆಂಡೊದ ರಾಶಿಗ್ 'ಮೇಲೇರಿ ' ಪನ್ಪೆರ್‍. 'ಮಲವೆರ್‍' ಪನ್ಪಿನ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಈ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವೆರ್‍(ಕೇರಳತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಮುದಾಯ).ತುಳನಡ್‌ಡ್ ಒಲ್ಪ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಆಪುಂಡಲಾ ಅಕುಲೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರ್ಗಿಲ್‌ಡ್ದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವೆರ್‍. ಒತ್ತಕೋಲ ರಾತ್ರೆ ಪುಲ್ಯಾನೆಟ ಉಂಡು. ಪೊರ್ತು ಕಂತ್‌ನಗ 'ಮೇಲೇರಿ' ಗ್ ತೂ ಕೊರ್ಪೆರ್‍.

ಕುಳಿಚಟ್ಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಡೀರ್ಲ್‌ಡ್ ಕುಳಿಚಟ್ಟ್ ದೈವೊದ ನೇಮೊ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಮೇಲೇರಿ ಗೆಂಡೊ ತಗ್ಗಿ ಬುಕ್ಕ ಜನೊಕುಲ್ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ಕ್ ಬತ್ತುತ್ ಎಡೆ ಬಲಸುವೆರ್. ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ಕೆಂಪು ಕುಂಟು ಅಂಗೈಟ್ ಪತೊಂದು ಮಲೇರಿಗ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತ ಬಲಿತೊಂತು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆರ್. ಅಯಿತ್ತ್ ಬುಕ್ಕ ಗೆಂಡೊತ್ತ ರಾಸಿತವುಲು ಒಂಜಾತ್ ಕ್ರಮ ಮಾನ್ಪುವೆರ್.

ಮೇಲೇರಿ ಬುರುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊ ವೇಸ ಪಾಡುತ್ ಮೇಲೆರಿ ಬೂರುನಾ

ಮಲಯಾಳಿ ದೈವ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಬತ್ತಿನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಷ್ಣೂಮೂರ್ತಿ ದೈವ ತುಳುನಾಡ್‌ಗ್ ಬೈದಿನಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ (ತೀಯ, ಬೆಳ್ಚಾಪಾಡ(ಮಲೆಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ)) ಒಂಜಿ ಜವನನ ಮೂಲಕೊ. ಆಯನ ಪುದರ್‍ ಕಣ್ಣನ್. ಈ ಜವಣೆ ಮಲಬಾರ್‍ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊದ ಒಂಜಿ ಮನೆತನೊದ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆಗಿಪ್ಪುವೆ. ಧನಿನ ಮರ್ಮಲೆನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಧನಿ ಕಣ್ಣನ್‌ಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯೆರೆ ದುಂಬಾನಗ ಕಣ್ಣನ್ ತಪ್ಪದ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್‌ಪೆ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಆಯಗ್ ಒರ್ತಿ ಬ್ರಾಂದಿ ಪೊಂಜೊವು ಆಶ್ರಯೊ ಕೊರ್ಪಾಲ್. ಅಲ್ಪ ಕಣ್ನನ್ ಒಂಜಿ ವಿಸೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುವೆ. ಏತೋ ಸಮಯೊ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಕುಡ ಮಲಬಾರ್‌ಗ್ ಪೋನಗ ಆ ಬ್ರಾಣೆರೆ ಪೊಂಜೊವು ಒಂಜಿ ತತ್ರ (ಕೊಡೆ) ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರ್‍.ಅಪಗ ಆಯನ ಮಿತ್ತ್ ದೈವೊದ ವಸಾಯ ಆಪುಂಡು.ಕಣ್ಣನ್ ನೀಲೇಶ್ವರೊಗು ಬತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂಡಿನ ಧನಿ ಆಯನ್ ಕೆರ್ಪಾವೆ. ಅಪಗ ಕಣ್ನನ್ ಪತೊಂದಿನ ಕತ್ತಿಗ್ ವಸಾಯ ಆಪುಂಡು.ನಾಯರ್‌ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮೈಲಿಗೆ (ಸಿಡುಬು) ರೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು.ಉಂದು ನರಸಿಂಹ ದೇವೆರೆನ ಕೋಪ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಆಯೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊಗು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೆ.ಕಣ್ನ್ ತುಳುಇನಾಡ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾವೆರೆ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊದ ಸೇವೆ ಸುರುವಾಂಡ್.

ನಡಪಿನ ಜಾಗೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಡ್ಲದ ಕುಡುಪಾಡಿಡ್ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್‌ದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊದ ಸಾನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಉಂದು ಮುಕ್ಯವಾದ್ ಸುಳ್ಯ,ಪುತ್ತೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು, ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ,ಕುಂಚಡ್ಕ,ಅಲೆಟ್ಟಿ(ಪಂಜಿಮಲೆ),ಬಲ್ಪ, ಕೇನ್ಯ, ಪಾಲ್ತಾಡ್,ಮಜ್ಜಾರಡ್ಕ ,ತೆಗ್ಗ್,ಸಂಪ್ಯ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ದ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲು ಮೂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.ಆಂಡ ನಡ್ಪತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗೊಡು ಒತ್ತೆಕೋಲ ಇಜ್ಜಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮರ್ಗಿಲ್‌ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ಕಾಸರಗೋಡು ಗಡಿಯಾದುಪ್ಪುನ 'ಕುಳ' (ಕುಳದ ಪಾರೆ) ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ನಡಪ್ಪುನ ಒತ್ತೆಕೋಲೊಗು ಬಾರೀ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು.ಮಲಬಾರ್‍ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊಗು ಒತ್ತೆಕೋಲ ಮಾತ್ರವತ್ತಂದೆ ಕುಟುಮೊದ ತರವಾಡ್‌ಲೆಡ್‌ಲ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.tulusiri.com/channels.asp?id=717&catg=story


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.