ತಾಮರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತಾವರೆ

ತಾವರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕೆದು, ಉಗ್ಗೆಲ್‌‌‌‌‌(ಗುವೆಲ್)ಡ್ ಬಳಪಿನಂಚಿನ ದಯಿ(ಜಲಸಸ್ಯ). ಉಂದೆನ್ ದೇವೆರೆನ ಪೂಜೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅವೆಟ್‍ಲಾ ದೇವಿ ಪೂಜೆಗ್ ಉಂದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪೂವಾದುಂಡು.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾವರೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್‌‌‌‌‌‌ ಉಂಡು.

 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ - ನೆಲುಂಬೊ ನುಸಿಫೆರ
 • ಕನ್ನಡ - ಕಮಲ,ತಾವರೆ
 • ತಮಿಳ್ - ಅಂಬಾಲ್ ,ತಾಮರೈ, ಶಿವಪುತ್ತಾಮರೈ
 • ತೆಲುಗು - ತಮರ, ಯರ್ರತಮರ,ಕಾಲುಂಗ್
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಟಸ್,ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ಬೀನ್
 • ಸಂಸ್ಕೃತ - ಅಂಬುಜ, ಕಮಲ ,ಪದ್ಮ
 • ಹಿಂದಿ - ಲಾಲ್ ಕಮಲ್,ಕನ್ನಾಲ್
 • ತುಲು -ತಾಮರೆ

ದಯಿತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತಾವರೆ ನೀರ್‍ಡ್ ಪಂಡ ಕೆದು,ಉಗ್ಗೆಲ್‌‌‌‌‌ಡ್ ಬಳಪಿನಂಚಿನ ದಯಿ. ತಾವರೆದ ಕಂಡೆ ನೀರ್ದ ಅಡಿಟ್ ಕೆಸರ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಂಡ್ ಉದ್ದೊಗು ನೀರ್ರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಇರೆ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತ್‍ದುಪ್ಪುಂಡು.ತಾವರೆದ ಮುಕ್ಕೆ ಕಂಡೆಡ್ ಪುಟ್ಟ್‌ದ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ಪುನೆ ಮುಟ್ಟ ದಂಡ್ ಉದ್ದ ಬಳತ್‍ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಪೂ ಅರಳುಂಡು[೧]

ಮರ್ದ್‍ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾವರೆದ ಇರೆ, ಬೇರ್, ಕಂಡೆ, ದಂಡ್ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತ್ ಮಾತಲ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ತಾವರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಾ ಮರ್ದ್‍ಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ್ ಪಂಡಿನ ಬಣ್ಣದ ತಾವರೆ ದಯಿನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು.

 • ತಾವರೆದ ಬೇರ್‌ನ್ ಅರೆತ್‍ದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೇರ್‌ದ ಚೂರ್ಣನ್ ಕಳತ್‍ದ್ ಪುರಿಕಜ್ಜಿಗ್ ಪೂಜಿಂಡ ಪುರಿಕಜ್ಜಿಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.ಉಂದೆ ಮರ್ದ್‍ನ್ ಬೇತೆ ಚರ್ಮರೋಗೊಗುಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
 • ಬೊಲ್ದು ತಾವರೆದ ಪಜಿ ಕಂಡೆದ ರಸೊನು ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದಿನಕುಲು ಪರ್ಂಡ ವಿಷ ಏರುಜಿ.ಈ ಮರ್ದ್ ಉಪಯೋಗ ಶ್ರೀಲಂಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಲಿತವಾದುಂಡು.
 • ತಾವರೆದ ಕಂಡೆನ್ ಎಲ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬೈಪಾದ್ ಗೋಮೂತ್ರೊಡು ಅರೆತ್‌ದ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಮೂತ್ರ ಕಟ್ಟ್ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ತಾವರೆದ ಬೇರ್‌ನ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ತಿಂದ್ಂಡ ತೆಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬಾಜೆಲ್ ಆಪಿನೆನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಸರೀರೊಗ್ ತಂಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://www.livealittlelonger.com/health-benefits-of-sacred-lotus-flower-nelumbo-nucifera/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಾಮರೆ&oldid=73469"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು