ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನುರ್ಗೆ ತೊಪ್ಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು

ನುರ್ಗೆ ಮರತ ಸೊಪ್ಪುನು ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪನ್ಪೇರ್. ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಸೊಪ್ಪು. ಉಂದೆತ್ತ ಮೂಲ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಆಂಡಲಾ, ಐತ ನಿಜವಾದ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡೊಡು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಗ್ರಾ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಪಂಡ್ದ್ ಉಲ್ಲೇಖೊನು ಇತಿಹಾಸಕಾರೇರ್ ಮಲ್ದೇರ್. ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶೊಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲೊಡ್ದುಲಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದ್ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೋಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್.

ಉಪಯೋಗುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಗು ಪೆಲತ್ತರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಆಜಾಂಡ ಅವ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಕಜಿಪು ಆಪುಂಡು. ಬಂಜಿನಾಲೇಗ್ ಬಾಯಿಕೆದ ಸಮಯೊಡು ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜಿಪುನು ಬಲಸುವೆರ್. ಆಟಿಡ್ ಈ ಕಜಿಪುನು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಜೀವೊಗು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ.[೧] ವಿಷ ಗೆತೊಂಡಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕಕ್ಕಯರೆ ವಿಷನ್ ಪಿದಾಯಿ ದೆಪ್ಪರೆ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ರಸನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ರಸಕ್ಕ್ ತೊಡ್ಡೆದ ನೇಯಿ ಪಾಡ್‌ದ್ ಪರ್ಂಡ ತೆಮ್ಮ, ದಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ತರೆ ಬೇನೆಗ್ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ರಸನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರ್. ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಂಗಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಇರೆನ್ ಒಟ್ಟುಗು ಅರೆದ್ ಮೂಲವ್ಯಾದಿದ ಗುಳ್ಳೆಗ್ ಪಾಡಂಡ ಗುಳ್ಳೆ ಮಾಯ ಆಪುಂಡು. ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜಿಪು ತಿಂಡ ಬಂಜಿದ ಕಜವುಪುರಿ ಪೋಪುಂಡು.[೨] ೧೦-೧೫ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಪೇರದೊಟ್ಟುಗು ಬೇಯ್ಪಾದ್ ತೊಡ್ಡೆ ನೇಯಿ ಸೇರ‍್ಪಾದ್ ಪರ್ಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು.[೩]

ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ರಫ್ತು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಡೀ ವಿಸ್ವೊಡು ನುಗ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಭಾರತ ದೇಸೊಗು ನಂ.೧ ಸ್ಥಾನ[೪]

  • ಭಾರತ: 80%[೫]
  • ಏಷಿಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್: 9%
  • ಆಫ್ರಿಕಾ:8%
  • ಅಮೇರಿಕ:3%

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]