ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮಾಯಿ ತಿಂಗೊಲು ಸೌರಮಾನೊದ ಪತ್ತೊಂಜನೆ ತಿಂಗೊಲು. ಮಾಯಿ ತಿಂಗೊಲು ಕುಂಭಮಾಸೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಡ್ಡೋಯಿ ದೇಸೊಲೆಡ್ ಮಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲುದ ಹವಾಮಾನೊನು ತೆರಿಪಾವುನ ಪದೊ.[೧]

ಮಾಯಿ ಪದ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಳಕೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಮಾಯಿ : ಮಾಮಿ ಅರ್ತೊ ಉಂಡು.
 • ಮಾಯಿಂದ ದೊರೆ : ಪಾಡ್ದನೊಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆನ್ಜೋವು ಪನ್ಪುನ ಅಂಕಿತನಾವೊ
 • ಮಾಯಿಲ : ಅನ್ಜೋಲೆ ಪುದರ್.
 • ಮಾಯಿಲು : ಪನ್ಜೋಲೆ ಪುದರ್.
 • ಮಾಯಿಲೆರ್ : ಮಾಯಿಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ಪದ. ಮೆಕ್ಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ನರಮಾನ್ಯೆರ್.
 • ಮಾಯಿಲೊ : ಕಂಗಿಲೋ ಮಾಯಿಲೋ ಮಾಯಿದಾ ಪುಣ್ಣಮೆ.[೨] ಕಂಗಿಲು ನಲಿಕೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪದೊತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್.
 • ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೆ :
 1. ಕಂಗಿಲು ಪನ್ಪುನ ನಲಿಕೆಡ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಬರ್ಪುನ ಮಾರಿಬೆರ್ತುನ ಕ್ರಮೊ.
 2. ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ನಲಿಕೆ ಮಾಯಿತ ಪುಣ್ಣಮೆಡ್ದ್ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೆ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ.

ತುಲುತ ತಿಂಗೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಸಂಕ್ಯೆ ತಿಂಗೊಲು ಕನ್ನಡ ತಿಂಗೊಲು ಆಚರಣೆಲು ಗಾದೆಲು
೦೧ ಪಗ್ಗು ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬ, ಕೈಬಿತ್ತ್ ದೀಡುನೆ, ನೇಜಿ ಪಾಡುನೆ
೦೨ ಬೇಸ ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಪತ್ತನಾಜೆ *ಬೇಸಡ್ ದತ್ತ್ದ್ ಬಿತ್ತೊನುಲ ಬೇಸ್ದ ಕಜಿಪುನು ದಿಂಜವುಲ *ಬೇಸದ ಬೆಪ್ಪುಡು ಊರುಮಾತ ಉರಿಪೋಂಡು
೦೩ ಕಾರ್ತೆಲ್/ಕಾರ್ತ್ಯೊಲ್ ಮೇ-ಜೂನ್ ಗುರುಕಾರ್ನೆರೆಗ್ ಬಲಸುನೆ
೦೪ ಆಟಿ ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಆಟಿಕಲೆಂಜೆ ನಲಿಕೆ, ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನೆ ಆಟಿದ ಬರ್ಸೊ ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡಾವು
೦೫ ಸೋಣ ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ ಸೋನತ ಜೋಗಿ ನಲಿಕೆ
೦೬ ನಿರ್ನಾಲ ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
೦೭ ಬೊಂತ್ಯೊಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್
೦೮ ಜಾರ್ದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವಂಬರ
೦೯ ಪೆರಾರ್ದೆ ನವಂಬರ-ದಶಂಬರ
೧೦ ಪೊನ್ನಿ ದಶಂಬರ-ಜನವರಿ
೧೧ ಮಾಯಿ ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ಕರಂಗೋಲು ನಲಿಕೆ,ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ಮಾಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮರಿಯಾಲ, ಆಟಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅರೆಗಾಲ
೧೨ ಸುಗ್ಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಸುಗ್ಗಿ ನಲಿಕೆ ಕಂಗೀಲು

ನಂಬಿಕೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಮಾಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮರಿಯಾಲೊ, ಆಟಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅರೆಗಾಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು. ಕುಂಭಮಾಸೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊ ಮರಿಯಾಲ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಮಾಸೊಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅರೆಗಾಲ ಇಂಚ ವಾಡಿಕೆಡ್ ಉಂಡು. ಮಾಯಿಗ್ ಚಳಿ ಮರಕ್ಕ್ ಬಡ್ತುನೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊಲಾ ಉಂಡು. ಮಾಯಿಡ್ ಬರ್ಸೊ ಬತ್ತ್‌ಂಡ ಮಲೆ ಬುಲೆವುಗೆ
 • ಮಾಯಿದ ನಡಾವಳಿ : ಮಾಯಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ದೈವಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಧರ್ಮೊ ನೇಮೊ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. http://meteodb.com/kn/usa/maui
 2. ತುಳು ನಿಘಂಟು : ಸಂಪುಟ ಆಜಿ; ೧೯೯೨. (ತುಳು-ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಕೋಶ), ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ಡಾ.ಯು.ಪಿ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ. ಜಿ. ಎಂ. ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಉಡುಪಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಾಯಿ&oldid=104256"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು