ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುತ ನಾಲನೆ ತಿಂಗೊಲು ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲು. ಇಂದೆನ್ ಕಾರ್ತ್ಯೊಲುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲುಲಾ ಕಾರ್ತ್ಯೊಲುಲಾ ರಡ್ಡಲಾ ಒಂಜೇ. ಕಾರ್ತೆಲ್, ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲು, ಕಾರ್ತ್ಯೊಲು ಇಂಚ ಈ ತಿಂಗೊಲುನು ಪನ್ಪೆರ್.

ಕಾರ್ತಿ/ಕಾರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೌರಮಾನೊದ ಮೂಜನೆ ತಿಂಗೊಲುದ ಪುದರ್. ಮರಿಯಾಲೊ ಸುರು ಆಪಿನೆಕ್ ದುಂಬುದ ತಿಂಗೊಲು. ಕಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಪದೊ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಉಂಡು. ಇಂದೆತ ಅರ್ತೊ cloud, rain season

 • ತಮಿಳು : ಕಾರ್
 • ಮಲಯಾಳಿ : ಕಾರ್
 • ಕೊಂಕಣಿ : ಕರ್
 • ಕನ್ನಡ : ಕಾರ್/ಕಾರ್ತಿ
 • ತೆಲುಗು : ಕಾರು

ತುಳುತ್ತ ತಿಂಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಕ್ಯೆ ತಿಂಗೊಲು ಕನ್ನಡ ತಿಂಗೊಲು ಆಚರಣೆಲು ಗಾದೆಲು
೦೧ ಪಗ್ಗು ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬ, ಕೈಬಿತ್ತ್ ದೀಡುನೆ, ನೇಜಿ ಪಾಡುನೆ
೦೨ ಬೇಸ ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಪತ್ತನಾಜೆ
೦೩ ಕಾರ್ತೆಲ್/ಕಾರ್ತ್ಯೊಲ್ ಮೇ-ಜೂನ್ ಗುರುಕಾರ್ನೆರೆಗ್ ಬಲಸುನೆ
೦೪ ಆಟಿ ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಆಟಿಕಲೆಂಜೆ ನಲಿಕೆ, ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನೆ ಆಟಿದ ಬರ್ಸೊ ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡಾವು
೦೫ ಸೋಣ ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ ಸೋನಂತ ಜೋಗಿ ನಲಿಕೆ
೦೬ ನಿರ್ನಾಲ ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
೦೭ ಬೊಂತ್ಯೊಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್
೦೮ ಜಾರ್ದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವಂಬರ
೦೯ ಪೆರಾರ್ದೆ ನವಂಬರ-ದಶಂಬರ
೧೦ ಪೊನ್ನಿ ದಶಂಬರ-ಜನವರಿ
೧೧ ಮಾಯಿ ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ಕರಂಗೋಲು ನಲಿಕೆ
೧೨ ಸುಗ್ಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಸುಗ್ಗಿ ನಲಿಕೆ ಕಂಗೀಲು

ಕಾರ್ತಿ ಪದೊ ತುಳುಟ್ ಗಳಸ್‌ನ ಬಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕಾರ್ತಿದ ಬುಲೆ : ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲುಡು ನಡ್‍ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಲೆ.
 • ಕಾರ್ತಿದ ಮಲಕ : ಕಾರ್ ತಿಂಗೊಲುಡು ಬರ್ಪುನ ಬಿರುಗಾಳಿ; ಮುಂಗಾರ್ ಬರ್ಸೊದೊಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪುನ ಬಿರ್ಗಾಳಿ.
 • ಕಾರ್ತಿಕೊ : ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಎನ್ಮನೆ ತಿಂಗೊಲು.[೧]

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸೊದ ಚತುರ್ದಶಿಡ್ ಮೀಂಡ ಸೊರ್ಗೊ ತಿಕುಂಡುಗೆ.
 • ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ : ದೇವೆರ್‍ನ ಎದುರುಡು ಸಾಲ್ ದೀಪೊ ದೀಡ್ದ್, ನೆವೇದ್ಯೊ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಲ್ತ್ ನಡಪಾವುನ ಒಂಜಿ ಇದೊತ ಪೂಜೆ.
 • ಕಾರ್ನವೆ/ಕಾರ್ನೆರ್ : ಕುಟುಂಬೊದ ಹಿರಿಮಾನ್ಯೆ, ಯಜಮಾನೆ. ತೀರ್ದ್ ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಮಾನ್ಯೆ. ಗುರುಕಾರ್ನವೆ.
 • ಕಾರ್ನವೆರೆಗ್ ಬಲಸುನೆ : ಸೈತಿನ ಹಿರಿಮಾನ್ಯೆರೆಗ್ ಕಾಲಾದಿಗ್ ಬಲಸುನ ಕೋರಿ ತಮ್ಮನೊ ಒನಸ್. ಕಾರ್ನೆರೆ ಅಗೆಲ್ಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುಳು ನಿಘಂಟು : ಸಂಪುಟ ಎರಡು; ೧೯೯೨. (ತುಳು-ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಕೋಶ), ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ಡಾ.ಯು.ಪಿ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಉಡುಪಿ, ಕರ್ನಾಟ