ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ರಾಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆರ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗುರುಕುಲೆನ ಪಾದ ಸೇವೆಡ್

ಪುರಾಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೆಗ್ಯೆ ಅಮ್ಮೆ ದಶರಥ ಅಪ್ಪೆ ಸುಮಿತ್ರೆ.ಶತ್ರುಘ್ನ ಇಂಬಿಯಗ್ ಅವಳಿ ಮೆಗ್ಯೆ. ರಾಮೆ ವನವಾಸಗು ಪೋನಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಆಯನ ಬೆರಿಯೆ ಪೋಪೆ.. ಕಾಡ್‌ಡ್ ಇತ್ತಿನಾತ್ ದಿನ ತನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿಗೆಯಾಯಿನ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕುಲೆನ್ ಕಾತೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ .ರಾವಣನ ಕುತಂತ್ರೊಡು ಮಾರೀಚ ಬಂಗಾರ್ದ ಜಿಂಕೆದ ವೇಷೊಡು ಪರ್ಣ ಕುಟೀರದ ಸುತ್ತ ಸುಳಿದಾಡ್‌ನಗ ಸೀತೆಗ್ ಆ ಜಿಂಕೆನ್ ತೂದ್ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು.ಅವೆನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಕೊರೊಡುಂದು ಹಠ ಮಲ್ಪುವಳ್ .ಅದಗ ರಾಮೆ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ರಾಮೆ ಬರಂದಿನೆನ್ ತೂದು ಸೀತೆಗ್ ಮನಸ್ಸ್‌ಗ್ ಪೋಡಿಗೆಯಾದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಪೋಯೆರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವಳ್ . ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪೋವೊಡಾಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂಚಾದ್ ಅಣ್ಣನ್ ನಾಡೋಂದು ಪೋಪೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ರಾವಣೆ ಸೀತೆನ್ ಕಂಡ್‌ದ್ ಕೊನೊದು ಪೋಪೆ ಪಂದ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ) ರಾಮಾಯಣೊಡುಪ್ಪುನ ಕಥೆ[೧]

ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಜಾ ದಶರಥ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಿತ್ರೆನ ಅವಳಿ ಜೋಕುಲಾದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಶತ್ರುಘ್ನೆರ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ್ ಊರ್ಮಿಳೆ ಪನ್ಪುನ ರಾಜಕುಮಾರಿನೊಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆಯಾಪುಂಡು.ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಶೇಷನಾಗನ ಅವತಾರಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ವಿದ್ಯಾಭಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://vedicfeed.com/interesting-facts-about-lakshmana/