ತಾಟಕಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತಾಟಕಿ
ತಾಟಕಿ
ರಾಮೆ ದೇವರ್ ತಾಟಕಿನ್ ಕೆರ್ಪುನೆ
ಮಾಹಿತಿ
ಕುಟುಂಬೊಸುಕೇತು (ಅಮ್ಮೆರ್)
ಕಂಡಣಿ/ಬುಡೆದಿಸುಮಾಲಿ
ಜೋಕುಳುಮಾರೀಚ, ಸುಬಾಹು,

ತಾಟಕಿ -ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೊದ ಬಾಲಕಾಂಡೊಡು ಬರ್ಪುನ ರಕ್ಕಸಿ, ಸುಕೇತು ಪನ್ಪುನ ಯಕ್ಷನ ಮಗಳ್.[೧]

ಪುಟ್ಟ್ ಬದ್‌ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ರಹ್ಮನ ವರೊಡ್ದ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಇಂಬಲ್ ಆಯನ ವರೊಡ್ದ್ ಪತ್ತ್ ಸಾರೊದ ಆನೆದ ಬಲೊನು ಗಳಸ್‌ದಲ್. ಜರ್ಝೆ ಪನ್ಪುನ ಯಕ್ಷನ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಸುಂದ ಇಂಬಲೆನ ಕಂಡನಿ. ಬಲಾಡ್ಯ ಆಯಿನ ಮಾರೀಚೆ ಸುಬಾಹು ಜೋಕುಲು. ಕಂಡನಿ ಸೈತಿನ ಬುಕ್ಕೊ ಇಂಬಲ್ ಜೋಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗೆ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಸಂಚಾರೊ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಆಲೆನ ಉರ್ಕುನ ಜವ್ವನೊ, ಮೆತ್ತೆನೊದ ಪಾತೆರೊ, ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪೊಗು ಮರ್ಲಾದ್ ಆಲೆನ್ ತೂಯಿನ ಅಗಸ್ತ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಈ ಮೋಕೆದ ರೂಪೊ ಜವ್ವನ ಕಾಮುಕೆರೆಗ್ ಬಯಂಕರಾದ್ ತೋಜಡ್, ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಇರ್ವೆರ್‌ಲಾ ರಕ್ಕಸೆರಾವಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಸಾಪೊ ದೀಡ್ಯೆ. ಆನಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇಂಬಲ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಲೊತ ಕರೂಶ ಪ್ರದೇಸೊಡು ವಸೊಕ್ಕ್ ದೆತೊಂದು ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರೆನ್ ಪೀಡಿಸಯರ ಸುರು ಮಲ್ತಲ್. ಕೈತಲ್ದ ಆಶ್ರಮೊಡೆ ಇತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಯಜ್ಞೊಗು ತೊಂದರೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಸಾಹಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆದ ಅರಸೆ ದಶರಥನ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆರೆನ್ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮೊಗು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಬನ್ನಗ ಸಾದಿಡ್ ಜನೊ ಇದ್ಯಾಂದಿನ ಮಲೊತ ಕರೂಶ ದೇಸೊಲೆನ್ ತೂದ್ ಆಚಿರೊ ಆದ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆರ್ ಉಂದು ದಾಯ್ತಂದ್ ಕೇನ್‌ನಗ ರುಸಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆರ್ ಅಲ್ಪದ ಕತೆನ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ತಾಟಕಿನ್ ಕೆರಿಯರ ಉಮೇದ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರೆ ಹಿತಕ್ಕಾದ್ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿದ್ ರಾಮ ಆಲೆನ್ ಕೆರಿಯೆ.

ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ಯಾಂತಿನ ಸುರ್ಪೊದ ತಾಟಕಿ ಸೈತಿನೊಟ್ಟುಗೆ ಊರೊರ್ಮೆ ತೆರಿದ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಋಷಿಯಾರಾತ್ಮ ಲೋಕತ್ರಯಂ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕುವೆಂಪು 'ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯೊಡು ಪನ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಾಟಕಿ&oldid=169433"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು