ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಊರ್ಮಿಳೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ದಶರಥನ ನಾಲ್ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲೆನ ಮದಿಮೆದ ವಿಧಿಕುಲೆಡ್‍ ಬಲಿಪೀಠೊನು ಸುತ್ತುನ ದೃಶ್ಯ

ಊರ್ಮಿಳೆ(ಸಂಸ್ಕೃತ : ऊर्मिला) ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣನೊಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ. ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಥಿಲೆದ ರಾಜೆ ಜನಕೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿ ಸುನೈನಾಳೆನ ಮಗಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತೆನ ತಂಗಡಿ. ಅಲ್ ರಾಮನ ಎಲ್ಯ ಸಹೋದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬುಡೆದಿ. ಅಕುಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆರ್. - ಅಂಗದಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಕೇತು.

ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ, ರಾಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತೆ ನೊಟ್ಟುಗು ಗಡಿಪಾರ್ ಆದ್ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಪೋನಗ, ಉರ್ಮಿಳಾಲ ಅಕುಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಬರಿಯೆರೆ ತಯಾರ್ ಆದ್ ಇತ್ತಲ್. ಆಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಆಯನ ಪ್ರಾಯದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಕುಲೆನ್‍ ತೂವೊನಿಯೆರೆ ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಗ್ ಪಿರ ಪೋಪುನಂಚ ಕೇನೊನುವೆ. ಉರ್ಮಿಳಾ, ಉರ್ಮಿಳಾ ನಿದ್ರಾ ಪನ್ಪುನ ತನ್ನ ಸಾಟಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ತ್ಯಾಗೊರ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆದ್ ಒರಿದಲ್. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ಮಿಳಾಗ್ ಮೀಸಲಾಯಿನ ದೇವಾಲಯ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಾಲಯೊನು ಕ್ರಿ.ಶ ೧೮೭೦ ಟ್ ಆನಿದ ಭರತ್‌ಪುರದ ಆಡಳಿತಗಾರೆ ಬಲ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಾಯೆರ್. ಅಯಿನ್ ಭರತ್‌ಪುರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಮನೆತದ ರಾಜ ದೇವಾಲಯ ಪಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಾದೆರ್.

ಇತಿವೃತ್ತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಅಮ್ಮೆರೆನ ಪಾತೆರದಂಚ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರೆ ವನವಾಸಗುಂದು ತನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಡ್‌ಗ್ ಪೋಪುನ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಊರ್ಮಿಳೆನ ಕಂಡನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಲಾ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಪೋಯೆರೆ ಮನಸ್ಸ್ ಮಲ್ತ್‌ನಪಗ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರೆ ಅಯನ ನಾದಿನಿ ಆಯಿನ ಊರ್ಮಿಳೆನ ಅಂತರಾಳದ ವ್ಯಾಕುಲತೆನ್ ತೆರಿಪುನವುಲು ಸೋತ್‌ದ್ ಪೋದ್, ತನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್‌ಲಾ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ್ ತೂವೊನುನ ಉದ್ದೇಸೊಡು ಆಲೆನ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಡೇ ಬುಡುದು ಪೋಪೆ.
  • ರಾವಣರ್ದ್‌ ಅಪಹೃತಳಾಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಸೀತಾಮಾತೆ ತನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಡ್‌ದ ವನ-ಚರ-ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗುಲುನ ಒಟ್ಟುಗು ಆನಂದೊಡು ಕಾಲಕಳೆವೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ, ಇಂಚಿ ತನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಬರುವಿಕೆಗಾದೇ ಊರ್ಮಿಳೆ ಪದಿನಾಲ್ ವರ್ಸೊ ಕಾಲ ಅರಮನೆಟ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುವಲ್‌. ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ಮಿಳೆಗ್ ಅಂಗದೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಕೇತು ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುವೆರ್‌. ಊರ್ಮಿಳೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ನಿದ್ರಾ ಪನ್ಪುನ ತನ್ನ ಸಾಟಿಯಿಂಜಾಂದಿನ ತ್ಯಾಗೊಗು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾಲ್.
  • ರಾಜಸ್ಥಾನೊದ ಭರತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಡ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ಮಿಳೆಗ್ ಮೀಸಲಾದ್‍ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಭರತಪುರದ ರಾಜೆ ಬಲವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ದೇವಾಲಯನ್ ೧೮೭೦ ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಕಟ್ಟಾದೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೇವಾಲಯ ಭರತಪುರದ ರಾಜ ಕುಟುಂಬದ ರಾಯಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪರಿಗಣಿತ ಆಂಡ್.

ಟಿವಿ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ್ಸೊ ಟಿವಿ ಸರಣಿ ಚಾನೆಲ್ ದೇಶ Played by
೧೯೮೭ - ೧೯೮೮ ರಾಮಾಯಣ್ ಡಿಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭಾರತ ಅಂಜಲಿ ವ್ಯಾಸ್
೨೦೦೮-೨೦೦೯ ರಾಮಾಯಣ್ (೨೦೦೮ ಟಿವಿ ಸರಣಿ) ಎನ್ ಡಿ ಟಿವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಭಾರತ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆರ್ಯ
೨೦೧೨-೨೦೧೩ ರಾಮಾಯಣ್ (೨೦೧೨ ಟಿವಿ ಸರಣಿ)[೧] ಝೀ ಟಿವಿ ಭಾರತ ಪಲ್ಲವಿ ಸಾಪ್ರಾ
೨೦೧೫-೨೦೧೬ ಸಿಯಾ ಕೆ ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತ ಯುಕ್ತಿ ಕಪೂರ್
೨೦೧೫-೨೦೧೭ ಸಂಕಟ್ಮೋಚನ್ ಮಹಾಬಲೀ ಹನುಮಾನ್[೨] ಸೋನಿ ಟಿವಿ ಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿ ಮಂಗಳಾ
೨೦೧೯- ರಾಮ್ ಸಿಯಾ ಕೆ ಲವ್ ಕುಷ್[೩] ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಭಾರತ ನಿಶಾ ನಾಗ್ಪಾಲ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Ramayan Zee Tv | All 56 Episodes YouTube Videos Links". YouTube Hindi Videos. 20 December 2016.
  2. "Sankatmochan Mahabali Hanuman (TV Serial) - TRP, Reviews, Cast & Story". BOTY. Archived from the original on 20 March 2020. Retrieved 20 March 2020.
  3. "Ram Siya Ke Luv Kush Cast Real Name, Colors Show, Crew, Wiki, Genre,". Star TV Series Cast (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 5 September 2019. Retrieved 20 March 2020.