ಬ್ರಹ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಬ್ರಹ್ಮ

ಬ್ರಹ್ಮ/ಬ್ರಹ್ಮೆ - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆಲೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಒರಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೊಡೆದಿ, ಬೊಕ್ಕ ನಾರದೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರೆರ್. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಿಷ್ಣುನ ಪೊಕ್ಕುಲುಡ್‍ದ್ (ಪೂವೊಲು) ಪುಟುದು ಕಮಲೊಡ್ ಜನಿಸಿನಿ ಪಂದ್ ಪ್ರತೀತಿ. ಐಕಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಜಡಜಜ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಉಂಡು.[೧]

ಜಡ ಪಂಡ ಚಲನೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಎಂದ್ ಅರ್ಥ. ಜಡಕ್ ಕೆಸರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥಲಾ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಜಡಜ ಪಂಡ ಕೆಸರ್ಡ್ ಜನಿಸಿನಿ ಕಮಲ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. ಐಕಾದ್ ವಿಷ್ಣುನ ನಾಭಿಕಮಲಡ್ ಜನಿಸಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜಡಜಜ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅರೆಗ್ ತುಲುನಾಡ್‍ಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ್, ಬೊಮ್ಮ ಇತ್ಯದಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. kn:ಬ್ರಹ್ಮ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬ್ರಹ್ಮ&oldid=136363"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು