ಆಲಿಕಲ್ಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಲಿಕಲ್ಲ್

ಆಲಿಕಲ್ಲ್(aalikallu) ಪಂಡ ಐಸ್‍ದ ಗಟ್ಟಿ. ಕನ್ನಡೊಡು ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್‍ಹೇಲ್‍ಸ್ಟೋನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪದರೊಕಟ್ಟಿನ ಮೋಡೊಲೆಡ್ದ್(ಕ್ಯೊಮುಲೋ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್) ತಿರ್ತ್ ಬೂರುನ ಹಿಮಗಡ್ಡೆದ ಕಿನ್ಯ ಉಂಡೆಲು.

ಕೆಲವು ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ದ ವ್ಯಾಸೊಡ್ದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ದ ಅಲಿಕಲ್ಲ್
ಮಲ್ಲ ಆಲಿಕಲ್ಲ್‌ದ ಕೇಂದ್ರ ರಿಂಗ್

ಉಂಡಾಪುನ ಸನ್ನಿವೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹವಾಸಾಸ್ತ್ರೊದ ಪ್ರಕಾರೊ ಆಲಿಕಲ್ಲ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಪುನ ಸನ್ನಿವೇಸೊಲು ಮೂಜಿ.

  1. ಕೆಳಮಟ್ಟೊಡು ತೇವಪೂರಿತ ಬೆಚ್ಚಗಾಳಿ
  2. ಉನ್ನತೊ ಎತ್ತರೊ ಮುಟ್ಟ(50,000'ಗ್ ಮೀರ್ದ್) ವ್ಯಾಪಿಸಚಿಪ್ಪುನ ಸೆಡಿಲ್‍ಡ್ದ್ ಕೂಡ್‍ನ ಬಿರುಗಾಳಿ
  3. ನೆಲಡ್ದ್ 10,000' - 12,000' ಎತ್ತರೊಡು ಹಿಮಬಿಂದು(ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್).

ಹಿಮ ಬುಕ್ಕೊ ನೀರ್ ಇಂದೆತ ಪರ್ಯಾಯೊ ಮಿಸ್ರೊಡ್ದ್ ಆಲಿಕಲ್ಲ್ ಬುಲೆದ್ ಮಲ್ಲೆಯಾದ್ ಪರೆಲ್ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಗುಡುಗು, ಬಿರುಗಾಳಿಡ್ದ್ ಕೂಡ್‍ನ ಬರ್ಸೊಡು ಆಲಿಕಲ್ಲ್‌ಲು ಬೂರುಂಡು. ರೂಡಿಡ್ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸೊನು ಕಲ್‍ಬರ್ಸೊ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಲಿಕಲ್ಲ್‌ದ ಆಕಾರೊ ದಿಂಜ. ರಡ್ಡ್ ಪೌಂಡ್ ತೂಕೊದೆನ್ ತೂಯಿನಕುಲುಲ್ಲೆದರ್. ತೇವಾಂಸೊ ಇಪ್ಪುನ ಗಾಳಿ ಬೇಗೊ ಮಿತ್ತೇರುನೆದ್ದಾವರೊ ಆಲಿಕಲ್ಲುಲು ಪುಟ್ಟುವೊ. ನೀಡರ್‌ದ ಪನಿಕುಲು ಪೆರ್ಪುಕಟ್ಟ್‌ದ ನೀರ್‍ಡ್ ತೇವಾಂಸೊ ದಿಂಜಿನಂಚನೆ ಇಂದೆತ ಗಾತ್ರೊ ಬುಕ್ಕೊ ತೂಕೊ ದಿಂಜಾಪುಂಡು. ತೂಕೊ ಹೆಚ್ಚಾನಗ ಮಿತ್ತೇರ್‌ದ್ ಪೋಯೆರೆ ಸಾದ್ಯೊ ಇದ್ಯಾಂತೆ ತಿರ್ತ್ ಬೂರುಂಡು. ತಿರ್ತ್‌ ಬೂರುನಗ ಗಾಳಿಡಿಪ್ಪುನ ತೇವಾಂಸೊನು ಹೀರೊಂದು ಅಯಿತ ಗಾತ್ರೊ ನಾನಾತ್ ಹೆಚ್ಚ ಆವು.

ಪರಿಣಾಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಲಿಕಲ್ಲ್‌ದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಸೊಗು ಬುಲೆಕ್ಕ್‌ ಮಸ್ತ್ ನಸ್ಟೊ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಕುಕ್ಕು, ಕೊಕ್ಕೊ, ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪರ್‍ಂದುಲು ಕುರಿಪೊ. ಕಾಯಿಲು ಉದುರುವೊ. ಕುಂಬುಡೊ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾಯಿಕಜಿಪುಲು ಹಾಲಾಪುಂಡು. ಈ ಬರ್ಸೊಗು ತಿಕಲೊನುನ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಕಿಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜನೊ ಸಯಿಪುನ ಉಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಆಲಿಕಲ್ಲ್ ಪುದರ್‍ಗ್ ತಕ್ಕ ಕಲ್ಲ್‌ದಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಹಿಮೊದ ಪರೆಲ್‍ದ್ ಕೂಡ್ದಿನ ಮೆತ್ತೆನೊದ ಆಲಿಕಲ್ಲ್ ದಿಂಜ ಸರ್ತಿ ಹಿಮೊನು ಹೋಲುಂಡು.

ಪಿದಯಿದ ಸಂಪರ್ಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]