ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಇಜಿನ್‌ದ ಮರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಜಿನ್‍ದ ಚೆಕ್ಕೆ
ಇಜಿನ್‌ದ ಮರ
ಇಜಿನ್‌ದ ಮರ

ಇಜಿನ್‌ದ ಮರತ ಚೆಕ್ಕೆ/ಕೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಕಜಿಪುಗು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮರತ ಮೂಲ ಕೇರಳದ ಮಲಬಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ.[೧]

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ - ಸಿನ್ನಮೊಮಂ ಜೈಲಾನಿಕಮ್
 • ಕನ್ನಡ - ಸಾಂಬಾರಚೆಕ್ಕೆ,ಸಾಂಬಾರಪತ್ರೆ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ - ತಮಾಲಪತ್ರ,ಗುಡತ್ವಕ್,ವರಂಗಂ
 • ಹಿಂದಿ - ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ
 • ತಮಿಳು - ಪಟ್ಟೆ,ಲವಂಗಪಟ್ಟೆ
 • ತೆಲುಗು - ಲವಂಗಪಟ್ಟೆ,ಚಕ್ಕ,ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಚೈನೀಸ್ ಕ್ಯಾಸಿಯ, ಸಿನ್ನಮೋನ್

ಮರತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಜಿನ್‌ದ ಮರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೩೦-೪೦ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರೊಗು ಬಳಪುಂಡು. ಈ ಮರತ ಲತ್ತ್ ಇರೆಕುಲು ಕೆಂಪಾದ್ ಕೊಡಿ ಕೆಂಪಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇರೆ ಬುಳೆಯಿಲೆಕ್ಕ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣೊ ಆಪುಂಡು. ಇಜಿನ್‌ದ ಇರೆಕುಲು ೫-೬ ಇಂಚಿದಾತ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇರೆತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಮೂಜಿ ಪತ್ರ ನರಂಬುಲು ತೋಜುಂಡು. ಇರೆತ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಭಾಗ ನಯವಾದ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಅಡಿಭಾಗ ದೊರಗ್ಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬುಳೆಯಿನ ಇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಜಿನ್‌ದ ಕಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೧ ಇಂಚಿದಾತ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತ್‌ದ್, ಪರ್ಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮರತ ಚೆಕ್ಕೆಲ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಕಜಿಪುಗು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು.

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಇಜಿನ್‌ದ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್‌ಡ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಬೇನೆ ಇತ್ತ್‌ನಾಡೆ ಪೂಜಿಂಡ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಇಜಿನ್‌ದ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಅಗಿಂಡ ಬಾಯಿದ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ ಕೂಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು.
 • ಇಜಿನ್‌ದ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಅಗಿದ್ ತಿಂದ್ಂಡ ವಾಂಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕುನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಇಜಿನ್‌ದ ಚೆಕ್ಕೆದ ಎಣ್ಣೆನ್ ನಿಜಿಕ್ಕ್ ಪೂಜಿಂಡ ಕೂಳಿ ಬೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಇಜಿನ್‌ದ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಮರ್ದ್‌ದ ರೂಪೊಡು ತಿಂದ್ಂಡ ಅಜೀರ್ಣ, ಜ್ವರ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಉರಿಮೂತ್ರ, ಬಂಜಿಬೇನೆ ಮಾತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಪೊಂಜೊಲೆನ ಪಿದಯಿ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತು ಇಜಿನ್‌ದ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಋತುಸ್ರಾವ ಸರಿಯಾದ್ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. .sacredearth.com/ethnobotany/plantprofiles/cinnamon.php