ಶ್ರೀಲಂಕಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಸೊದ ದ್ವಜ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭೂಪಟೊ- LKA – UNOCHA
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಸೊದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ(pixinn.net)
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಸೊದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಕಿ ಪೂಂಜೆ ಕೋರಿ

ಉಂದು ಒಂಜಿ ದೇಸೊದ ಪುದರ್. ಭಾರತ ದೇಸೊದ ತೆನಕ್ಕಾಯಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ದೇಸೊನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಭಾರತ ದೇಸೊದ ನೆರೆಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ದೇಸೊ ಉಂದು ಆಯಿನೆರ್ದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲಡ್ದ್‌ ಲಾ ಈ ದೇಸೊದ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಭಾರತೊದ ಸುಮಾರ್ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡ್ ಉಂಡು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯೊ (೧೯೭೨ಡ್ದ್ ಸುರುಕು ಸಿಲೋನ್) ಭಾರತೊದ ಉಪಖಂಡೊಆಗ್ನೇಯೊಡುಪ್ಪುನ ದೀಪೊ ರಾಸ್ಟೊ.

ಪಿರಾಕ್‍ದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ಲಂಕಾ, ಲಂಕೆ, ಲಂಕಾದೀಪೊ, ಸಿಂಹಳದೀಪೊ, ಸೆರೆಂದಿಬ್ ಇಂಚಿತಿ ಪುದರ್‍ಲೆಡ್ ಗುರುತಿಸಹಿನ ಶ್ರೀಲಂಕೊ ಬ್ರಿಟಿಸೆರೆ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲೊಡು ಸಿಲೋನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ೧೯೭೨ಡ್ ಆ ಪುದರ್‍ ಶ್ರೀಲಂ ಪಂಡ್‍ದ್ ಬದಲಾಂಡ್.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯ[೧] (೧೯೭೨ಕ್ ದುಂಬು ಸಿಲೋನ್) ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಆಗ್ನೇಯಯೊಡು ಉಪ್ಪುನ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ.

ಪುರಾತನ ಕಾಲೊರ್ದು ಲಂಕಾ, ಲಂಕಾದ್ವೀಪ, ಸಿಂಹಳದ್ವೀಪ, ಸೆರೆಂದಿಬ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್‍ಡ್ ಗುರುತಿಸೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲೊಡು ಸಿಲೋನ್ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ೧೯೭೨ಟ್ ಅಯಿತ ಪುದರ್‍ನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂಡ್‍ದ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ತೆರ್.

ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀಲಂಕೆಗ್ ಸಿಂಹಳ ಜನಕುಲು ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಉತ್ತರ ಭಾರತೊರ್ದು ಬತ್ತ್ ದುಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಪಂದ್ ಊಹೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಮೂರನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಇಡೆಗ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮನ್ ತೆರಿಪಾಂಡ್. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ [[ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ|ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತರ್ದ್]] ತಮಿಳೆರ್ ನ ವಲಸೆ ಸುರುವಾದ್ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲೊಗಾನಗ ಮಸ್ತ್ ತಮಿಳೆರೆನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶ್ರೀಲಂಕೆಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

೧೬ನೆತ ಶತಮಾನೊಡು ಶ್ರೀಲಂಕೆದ ಕೆಲವು ಭಾಗೊಲೆನ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸೆರ್ ವಶಪಡಿಸವೊಂಡೆರ್. ಆಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಯೂರೋಪ್ ದ ದೇಶೊಗುಲ್ ಬತ್ತ. ೧೭೯೬ಟ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ಬ್ರಿಟಿಷೆರೆ ಕೈಸೇರ್ಂಡ್. ೧೯೪೮ ಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ೧೯೭೨ ಟ್ ತನ್ನ ಪುದರ್‍ನ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ್ "ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯ" ಪಂಡ್‍ದ್ ಬದಲಾವನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಂಡ್.

ಕರಿನ ರಡ್ಡ್ ದಶಕೊಡು ಶ್ರೀಲಂಕೆದ ತಮಿಳು ಜನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹಳೀಯೆರೆನ ನಡುಡು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಅಶಾಂತಿ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್, ಎಲ್‍ಟಿಟಿಇ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುಟು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ತೊಂದರೆಲ್ ಉಂಡಾದಿತ್ತೊ. ೨೦೦೪ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್.

ರಾಜಕೀಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀಲಂಕೆದ ಇತ್ತೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಮೈತೀಪಾಲ ಸಿರಿಸೇನಾ.[೨] ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲ್[೩] ವಿಕ್ರಮಸಿಘ್ಹ.

ಸಂಪರ್ಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾರೀ ಎಲ್ಯ ದ್ವೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ್ ಪಡೆಯಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೀಚ್, ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಲು ಅಭಿವೃಧ್ದಿಅವೊಂದುಲ್ಲ. ಉಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಡ್‍ದ ಸಂಪತ್ತ್ ಪ್ರವಾಸಗ್ ಬತ್ತಿನಕುಲೆನ್ ಆಕರ್ಷಿಸವೊಂದುಂಡು.[೪]ಈ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿಡ್ ತೆತ್ತಿ ದೀಫುನ ಏಮೆಲು,ಬಣ್ಣ ಬಣ್ನದ ಪಕ್ಕಿಲು, ನಾನಾ ಬಗೆತ ಮಂಗಲ್ಲು, ಚಿರತೆಲು, ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲ, ರಾವುನ ಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾ‌‍ಲ್ಫಿನ್ ದ ಜೊತೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗೆಲೆದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶೊಲು. ಈ ದೇಶ ಇಂಚಿಪ್ಪಗು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗೆಯಾದ್ ಬುಲೆವೊಂದು ಉಂಡು. [೫].ಪರ್ವತ ಅರೋಹಿನಕುಲೆಗ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾರಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿನ ದೇಶ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಮಾರ್ಗೊಲೆನ ಕೈತಲ್‍ಡ್ ಆನೆಗುಲೆಗ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲೆನ್ ಮಲ್ಪಾದೆರ್, ಗಾಲೆ ಪನ್ಪುನವುಲು ನಡಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಲ್, ಯೇಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಚಿರತೆಲು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶೊಡು ತಯಾರಾದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗ್ ಪೋಪುನ ಕಾಫಿ,ಚಾ ವ್ಯವಹಾರ, ಕಾಡಿದ ನಡುಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಲು. ಈ ಕಾರನೋರ್ದು ಪ್ರಸಿಧ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗೆ "ಮಾರ್ಕೋ ಪೋಲೋ" ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದ್ವೀಪೊಲೆನ ಸಾಲ್‍ಗ್ ಸೇರ್ಸಾದೆ.

ಕೊಲಂಬೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಲಂಬೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ್ ಉಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಗೊಳುರ್ದು ಮೇ ತಿಂಗೊಳುದ ಉಳಾಯಿ ಇಡೆಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಮುಲ್ಪ ಮಹಾದೇವಿ ವಿಹಾರ, ಪಾರ್ಕ್, ಪೂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‍ಲೆನ್ ತೂವೊಲಿ.ಮುಲ್ಪ ಜು‍ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗೊಳುದ ನಡುಟ್ಟು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಪರ್ಬವಾಯಿನ "ವೇಲೇ" ‌ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡಪುಂಡು.

ಕಡಲ್‍ದ ಪುಡೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ ಸುಮಾರು ೧೬೦೦ ಕಿ.ಮೀ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಿಸಾದ್ ಉಂಡು. ಉಂದೆತ್ತ ಕೈತಲ್‍ಡೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್ ಇಡೆಗ್ ಪ್ರವಾಸಿಗೆರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಚ್ಚ. ಗಾಲೆಡುಪ್ಪಿನ "ಅನ್ ವಾಟೂನಾ" ಕಡಲ ತೀರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂಚೂಣಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ೧೫ ಕಡಲ ಪುಡೆಕುಲೆನ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಬೆಂಟೋಟ ಕಡಲ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ಡೈವಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾರ್ಕ್ ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಹವಳದ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಗುಹೆಕುಲು ಅಭಿವ್ರದ್ದಿದ ಪಥೊಟ್ಟುಲ್ಲ.

ಆಡಮ್ಸ್ ಪೀಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಡ್ ಒಂಜಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಉಂದು ಆ ದೇಶದ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವತ್ತ್ ಗ್ ಕಾರಣವಾದ್ ದುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಪಾದ ಉಪ್ಪುನೆ ಉಂದುವೇ ಜಾಗೆಡ್. ಬೌದ್ಧ,ಹಿಂದು,ಮುಸ್ಲಿಂ,ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿನ್ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗೆ ಪಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಾದೆರ್. ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿನ್ ಮುಟ್ಟೊಡ್ ದಾಂಡ ಸುಮಾರ್ ೪೮೦೦ ಮೊಟ್ಟಿಕಲ್ಲ್ ಲೆನ್ ಮೊಟ್ಟೊಂದು ಪೋವೊಡಾವುಂಡು.

ಅನುರಾಧ ಪುರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾರ ಸಾರ ವರ್ಸೊಗುಲೆ ದುಂಬು ಅನುರಾಧಪುರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ಪಿರಾಕ್‍ದ ನಗರೊನು ತುನಗ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡೇ ನಾಗರಿಕತೆ ಚಾಲ್ತಿಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಈ ಊರುದಅ ರಚನೆನ್ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಯೋಜನಾಬದ್ದವಾದ್ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಧಾನೊಲು ಅವಶೇಷೊಲು ಅರಮನೆ, ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಸ್ತೂಪೊಲು ಮುಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸನ್ ವಿವರಿಸುವ.

ಡಂಬುಲ್ಲ ಗುಹೆ ದೇವಾಲಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌದ್ಧ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಒಳನೋಟ ಡಂಬುಲ್ಲ ಗುಹೆ ದೇವಾಲಯಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ದೈತ್ಯಕಾರದ ಕಲ್ಲ್ ದ ಶಿಲಾ ಸ್ತರಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಸಂಗ್ರಹಮಲ್ತ್ ದೀತ್ಂಡ್.

ಗಾಲೆ ಡಚ್ ಕೋಟೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆದ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಒಂಜಾದ್ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಬಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ್ ಉಂಡು. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಕರಿ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರದ ಹೊಳಪು ಉಪ್ಪುನ ಕರಕುಶಲ ಕೇಂದ್ರವಾದ್ ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾದ್ ಉಂಡು.

ತೂವೊಡೇ ಆಯಿನ ಜಾಗೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಕುರುಹುಲು ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪ್ರದೇಶ.
 • ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಹಬ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೀಟುಗುಲ್ಲಾ
 • ನೂದೆರ್ದ್ ಲಾ ಅಧಿಕ ಜಾತಿದ ಪಾರಿವಾಲೊಲು ಉಪ್ಪುನ 'ಮೀರಿಸಾ'
 • ಏಷ್ಯಾದ ಆನೆಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಿನಿನಾವಾಲಾ
 • ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರೊದ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಲು ಉಪ್ಪುನ ಪೊಲೊನ್ನಾ
 • ರಾಯಲ್ ಅರಮನೆಕುಲು
 • ಆರ್.ಪ್ರೇಮದಾಸ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ
 • ಸಿಗಿರಿಯಾ ರಾಕ್ ಫೊರ್ಟ್ರೆಸ್
 • ಅಡಾವಾಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೇಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://web.archive.org/web/20150810070644/http://www.priu.gov.lk/ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ತಾಣ
 2. http://www.parliament.lk ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಂಸತ್ತ್ ದ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಗೆ
 3. https://web.archive.org/web/20080820144345/http://www.visitsrilanka.org/other/abroad.html ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಕಛೇರಿಲ್
 4. http://thecolombo.com/ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ
 5. https://web.archive.org/web/20070212030057/http://www.asinah.org/travel-guides/srilanka.html ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಬೋಧೆಗುಲು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.