ಉದ್ಯಾವರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳುನಾಡ್
ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಭೂತೊಗು ಕಟ್ಟುನ ಅಣಿ

ಉದ್ಯಾವರ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪುದರ್. ಉಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಉಂಡು. ಉದ್ಯಾವರೊಡು ಪೂರ ಮೂಲಭೂತ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು. ಈ ಊರುಡು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವೀರವಿಟಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನ ಫಿಶ್ಮಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲೆಗು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತ್ಂಡ್. ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆತಿನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]