ಎದ್ರೋಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಎದ್ರೋಳಿ ಸಪ್ಪು

ಉಂದೊಂಜಿ ತುಳುತ ನಾಮಪದೊ. ಅಂಚನೆ ಎದ್ರೋಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪದೊ. ಉಂದು ಬಲ್ಲ್‌ದ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್‌ನವು. ಉಂದು ಪುದೆಲ್‌ದಂಚನೆ ಬುಲೆಪ್ಪುನೆ. ಸುಳ್ಯ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೊ, ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಸೊಡು ಉಂದು ಬೊಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಉಂಡು.

ಎದ್ರೋಳಿ ಪದೊತ ಅರ್ಥೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕನ್ನಡೊಡು: ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ
 2. ತಮಿಳ್‍ಡ್: ಕಾಂಟ್‍ಮಲ್ಲಿಗೈ
 3. ತುಳುಟ್: ಎದ್ರೋಳಿ ಪದೊನು ಎದ್ರೊಳಿ, ಎದ್ರೋಳ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂದು ತೂಯರ ಕಾಟ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ದೈತ ಲೆಕೊ ಉಂಡು.
 4. ತೆಲುಗ್‍ಡ್: ಅಡವಿಮಲ್ಲೆ
 5. ಮಲಯಾಳಿಡ್: ಕಾಟ್‍ನುಮಲ್ಲಿಕಾ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರ್ಥೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸಸ್ಯೊಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಇಂದೆಕ್ Jasminwn angustiifoliwn(Jasminanceae)[೧]

ಎದ್ರೋಳಿತ ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎದ್ರೋಳಿನ್ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯೆರ್ ಮರ್ದ್‍ಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೆರ್.

 1. ಎದ್ರೋಳಿದ ಬೇರ್‌ನ್ ಲಿಂಬೆರಸೊ ಬುಕ್ಕೊ ಬಜೆತೊಟ್ಟುಗೆ ಸೇರಾದ್ ನೆಯ್ಮೆನೊ ಅರೆತ್‍ದ್ ಕೈಕಾರ್‌ಡ್ ಬತ್ತ್‌ನ ದಡ್ಡ್‌ಗ್ ಪೂಜಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗೊ ಗುಣಾಪುಂಡು.
 2. ಎದ್ರೋಳಿದ ಸಪ್ಪುನು ಸಣ್ಣೊ ಮೂರ್‌ದ್ ಗುದ್ದ್‌ದ್ ವಿಸೊ ಮುಟ್ಟ್‌ನಕ್ಲೆಗ್, ವಿಸೊ ಪರ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಪಾವೆರ್. ಇಂದೆನ ರಸೊ ಪರ್ಂಡ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ವಿಸೊ ಕಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್.
 3. ಎದ್ರೋಳಿದ ರಸೊನು ಗಂಜಿದೊಟ್ಟುಗ್ ಮಿಸ್ರೊ ಮಲ್ತ್ ಪರ್ಂಡ ಅಪಸ್ಮಾರೊ(ಮೂರ್ಚೆರೋಗೊ)ಕಮ್ಮಿ ಅಪುಂಡು.

ಪಾತೆರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕುದ್ರೋಳಿಗ್ ಪೊಂಡ ಎದ್ರೋಳಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. en:Jasmine