ಎಲಿಕೆಬಿ ತಪ್ಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಎಲಿಕೆಬಿ ದೈ

ಎಲಿಕೆಬಿ ತಪ್ಪು ಐಪೋಮಿಯಾ ರೆನಿಫೊರ್ಮಿಸ್ ಪನ್ಪಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್‍ಗ್ ಗಳಸುನ ಇರೆ. ಈ ತಪ್ಪು ತೂಯೆರೆ ಎಲಿತ್ತ ಕೆಬಿತ ಲೆಕ ಇಪ್ಪುನೆಕ್ ಇಂದೆಕ್ ಈ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಎಚ್ಚಾದ್ ಉಂದು ಬುಲೆಪುಂಡು.[೧]

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕನ್ನಡ : ಇಲಿಕಿವಿ
  • ಹಿಂದಿ : ಚುಹಕಾನ್
  • ತಮಿಳು : ಎಲಿಕಟು ಕೀರಯಿ
  • ಕೊಂಕಣಿ : ವಿಂದ್ರ ಕಾನು
  • ಸಂಸ್ಕೃತ : ಮೂಷಕಪರ್ಣಿ

ದೈತ ಲಕ್ಷಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದೈ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಎತ್ತರೊಗು ಬುಲೆಪುಂಡು. ಇಂದೆತ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು, ತೂಯೆರೆ ಎಲಿತ್ತ ಕೆಬಿತ ಆಕಾರ. ಮಾತಾ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಉಂದು ತೋಜುಂಡು. ಆಂಡ ತೋಟ, ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಸೊಡು ಎಚ್ಚಾದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಪೂ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು.[೨]

ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಬಿ ಬೇನೆಗ್ ಇದೆಂತ ರಸೊನು ಪುಂಟುದ್ ರಡ್ ಪನಿ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಕೈ ಕಾರ್‌ಗ್ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ ಇಂದೆನ್ ಗಾಯ ನುಂಗೆರೆ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುವೆರ್, ಪಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ವರೊಕ್ಕು ಎಲಿಕೆಬಿತ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಹಾರೊಡು ಇಂದೆತ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಬುಳಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಉಂದು ಜೀವೊಗ್ ಎಡ್ಡೆ.[೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://easyayurveda.com
  2. "ಮನೆಮದ್ದು: ಇಲಿಕಿವಿ". Archived from the original on 2022-11-25. Retrieved 2022-11-25.
  3. time, vijaya. "ಇಲಿ-ಕಿವಿ-ಗಿಡದ-ಉಪಯೋಗ".