ಕೆಬಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೆಬಿತ್ತ ಪಿದಯಿದ ಬಾಗೊ
ಕೆಬಿ
ಸಬ್ದೊ ಕಬಿತ್ತ ಮೂಲಕ ನಮ ಮೆದುಳುನು ಎಂಚ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪಂದ್ ತೋಜಾವುನ ವೀಡಿಯೋ
ನಡು ಕೆಬಿತ ಬಾಗೊಲೆನ್ ತೋಜಾವುನ ಚಿತ್ರ
ಕೆಬಿತ್ತ ಉಲಾಯಿದ ಬಾಗೊಲೆನ್ ತೋಜಾವುನ ಚಿತ್ರ

ಕೆಬಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಕೆಬಿ ಕೇನುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. [೧]

ಕೆಬಿತ್ತ ಭಾಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಬಿಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೊ ಉಂಡು.

  • ಪಿದಾಯಿದಕೆಬಿ
  • ನಡುಕೆಬಿ
  • ಉಲಯಿದಕೆಬಿ

ಪಿದಾಯಿದಕೆಬಿ ಮುರ್ಗೊಲೆಡ್ ಪಾಲೆದಲೆಕ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಅವೆನ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ಗಾಯೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಮುರ್ಗೊಲೆಡ್ ಪಿದಾಯಿದಕೆಬಿ ಶಬ್ದ ತರಂಗೊಲೆನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಕಾಯೊ ಮಲ್ಪುಂಡು.ನರಮಾನಿಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಸಕಾಯೊ ಕಮ್ಮಿ.

ಕೆಬಿತ ಬೇಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಬ್ದ ತರಂಗೊಗುಲು ಕೆಬಿತ ಪಾಲೆಡ್ ಒಟ್ಟಾದ್ ಕೆಬಿತ ಓಂಟೆಡೆ ಪೋದು ಕೆಬಿತಪರೆಕ್ಕ್ ಎತ್ತ್‌ನಗ ಕೆಬಿಟ್ಟ್ ಸಬ್ದ ಕೇನುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ದ ತರಂಗೊಲ್ ಕಿಗ್ಗೊಡತಿ, ಅಡಿಕಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕಾಪಿ ಪನ್ಪಿನ ನಡು ಕೆಬಿತ ಮೂಜಿ ಮೆತ್ತನೆದ ಎಲುಕುಲೆಡೆ ಪೋದು ಉಲಾಯಿದ ಕೆಬಿತ ಕರ್ಣಶಂಕೊದ ಪದರೊಡೆ ಪೋದು ಶ್ರವನೇಂದ್ರಿಯ ಜೀವಕೋಶೊದಡೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಜೀವಕೋಶದ ಬುಡೊಟ್ಟಿಪ್ಪುನ ಉಲಾಯಿದ ಕೆಬಿತ ನರೊತ್ತ ತಂತುಲೆಡೆ ಪೋದ್ ಮೆದುಳುನು ಸೇರುಂಡು. ಈ ಸಾದಿಡ್ ದಾಲ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತ್ಂಡ ಕೆಬಿ ಕೇನನ್ದೆ ಆಪುಂಡು.

ಕೆಬಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಹೊನು ಸರಿಸಮ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯೊ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಕಾರಣೊ ಉಲಾಯಿ ಕೆಬಿತ ಕರ್ಣಶಂಖೊದ ಪಿರಾವುಡಿಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಅರೆ ಸುತ್ತು ಕನಿಕುಲು ಕೆಬಿತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆರ್ದ್ ಈ ಮೂಜಿ ಅರೆಸುತ್ತು ಕನಿಕುಲು ಒಂಜೆಕೊಂಜಿ ಸರಿ ಸಮ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಜೊಡನೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ದೇಹೊನು ಸರಿ ಸಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲಾಯಿದ ಕೆಬಿತೊತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಕಣ್ಣ್‌ದ ಸ್ನಾಯುಲೆಡೆ ಬರ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿಲು ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು.[೨]

ಕೆಬಿತ ಸಮಸ್ಯೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತರೆಬೇನೆ

ಕೆಬಿತೊತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಕಣ್ಣ್‌ದ ಸ್ನಾಯುಲೆಡೆ ಬರ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿಲು ಸರಿದಾಂತೆ ತರೆಬೇನೆ ಸುರಾಪುಂಡು.

  • ನಿದ್ರೆದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಬೇನೆ ಜೋರಾದ್ ಕೆಬಿ ಕೇನಂದೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ಕೆಬಿಕೇನಂದಿನಕುಲೆನ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಕೆಬಿತ ರೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿದಾಯಿದ ಕೆಬಿತ ರೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕೆಬಿತ ಗುಗ್ಗೆ
  2. ಕೆಬಿತ ಕುರು

ನಡುಕೆಬಿತ ರೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://kidshealth.org/en/kids/ears.html
  2. ವೈದ್ಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಪಿ.ಎಸ್. ಶಂಕರ್, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ,೨೦೧೭, ಪುಟ ೫೪೯
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೆಬಿ&oldid=169584"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು