ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
A P J Abdul Kalam
ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ
ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮೆರೆನ ಬಾಸನೊ

ಭಾರತ ದೇಶದ ೧೧ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಇಂಬೆರ್ ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೨ ಡ್ದ್ ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೭ಗ್ ಮುಟ್ಟೊ ೫ ಒರ್ಸೊಗ್ ಭಾರತೊದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಆರೆನ ಪೂರ್ತಿ ಪುದರ್ ಅವುಲ್ ಫಕೀರ್ ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇಂಬೆರೆನ ಜನನ:೧೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೩೧. ಮರಣ:೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೫. ಇಂಬೆರ್ ಪುಟ್ಟ್‌ದ್ ಬುಲೆಯಿನೆ ತಮಿಳುನಾಡ್ ರಾಜ್ಯೊದ ರಾಮೇಶ್ವರಡ್. ಇಂಬೆರ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಪದವಿ ಬುಕ್ಕೊ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನೊಡು ಡಿಪ್ಲೊಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಧ್ಯಯನೊಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ೪೦ ವರ್ಸೊ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್(ಡಿ.ಅರ್.ಡಿ.ಓ) ಬುಕ್ಕೊ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಡ್(ಇಸ್ರೋ)ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕೆರಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಭಾರತೊದ ನಾಗರಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊ ಬುಕ್ಕೊ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯತ್ನೊಲೆಡ್ ಆರೆನ್ ತೊಡಗಿಸವೊಂಡೆರ್. ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬುಕ್ಕೊ ಉಡಾವಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೊದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಅಧ್ಯಯನೊಡ್ದ್ ಇಂಬೆರ್ ಭಾರತೊದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾನವ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್‍ಡ್ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಿತ್ತೆರ್. ೧೯೮೮ಡ್ ನಡತ್ತಿನ ಭಾರತೊದ ಪೋಖ್ರಾನ್-೨ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾದ್, ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ್ ಬುಕ್ಕೊ ರಾಜಕೀಯವಾದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರೊ ವಹಿಸಯೆರ್. ಉಂದು ೧೯೭೪ಡ್ ನಡತ್ತಿನ ಮೂಲ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ನಡತ್ತಿನ ಸುರೂತ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದಿತ್ತ್ಂಡ್.

೧೯೩೧ಡ್ ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಡ್ ಪುಟಿದಿನ ಒರಿ ಸಮಾಜ ಚಿ೦ತಕೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ್ ಇಸ್ರೋದ ಸ೦ಸ್ಥೆಗೆ ಬೆನಿನ ಕಲಾ೦ ರಾಕೆಟ್ ರಾಪವುನ ಬಿ‍ರ್ಸೆ ಆದ್, ಕ್ಷಿಪನಿ ರಟ್ಟಾವುನ ಬೂವಾಜಿ ಆಯೆರ್. ೧೯೯೮ ಆರ್ ಭಾರತ ದೇಸೊ ಅಣು ಬಾ೦ಬು ಪುಡಪುನ ಬೇಲೆನ್ ಗೆ೦ದಿಯೆರ್. ಇ೦ಬೆರೆಗ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ತೆರ್.

ಕಲಾಂ ೨೦೦೨ಡ್, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಈ ರಡ್ಡ್ ಪಕ್ಷೊಗ್‍ಲೆ ಬೆಂಬಲೊಡು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೆರ್. ೫ ಒರ್ಸೊ ಅವಧಿಗ್ ಮುಗಿತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕೊ ಆರ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬರವಣಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಡ್ ಆರೆನ ಜೀವನೊಗು ಪಿರ ಜಾರಿಯೆರ್. ಆರೆಗ್ ಭಾರತೊದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸೇರ್‍ನಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆದ ಪುರಸ್ಕಾರೊಲು ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮೆರ್ನ ಸಹಿ
ಹರವಿಂದ್ರ ಮಾಂಕಾರ್‍ರೊಟ್ಟುಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮೆರ್

ಅವುಲ್ ಫಕೀರ್ ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮೆರ್ ತಮಿಳುನಾಡ್ ರಾಜ್ಯೊದ ರಾಮೇಶ್ವರಡ್ ೧೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೩೧ಗ್ ತಮಿಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬೊಡು ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಆರೆನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಪುದರ್ ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್, ಆರ್ ಓಡೊದ ದನಿಕುಲಾದಿತ್ತೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ಆರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಶಿಮಾ ಒರ್ತಿ ಗೃಹಿಣಿ ಆದಿತ್ತೆರ್.

ಮರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮೇರ್, ಜುಲೈ ೨೭, ೨೦೧೫ ದಾನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ೬.೩೨ಗ್ ಮೇಘಾಲಯೊದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್‍ಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸೊ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಮಯೊಡು ಎದೆಕ್ ಪೆಟ್ಟ್(ಹೃದಯಾಘಾತ)ಆದ್ ಬೂರಿಯೆರ್‍. ಅಯಿನೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಆರೆನ್ ಆಸ್ವತ್ರೆಗ್ ಸೇರಾಯೆರ್. ಆಂಡ ಆರೆನ ಆರೈಕೆಗ್ ಪಲೊ ತಿಕ್ಕಂದೆ ತೀರ್‍ಯೆರ್‍. ೩೦ ಜುಲೈ, ೨೦೧೫ ದಾನಿ ೧೧.೩೦ಗು ಡಾ.ಕಲಾಮೆರ್ ಪುಟ್‍ದ್ ಬುಲೆಯಿನ ತಮಿಳುನಾಡ್ದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಊರುಡು ಆರೆನ ಅಂತ್ಯೊ ಕ್ರಿಯೆನ್ ಸಮಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮನೊದೊಟ್ಟುಗೆ ನಡತ್ಂಡ್.

ಬಾಲ್ಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲಾಮೆರೆನ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ನಾಮೊ ಆಯಿನ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಬುಕ್ಕೊ ರಾಮೇಶ್ವರ ನಡುಟೆ ಓಡೊಡು ಹಿಂದು ಭಕ್ತೆರೆನ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕಲಾಮೆರೆಗ್ ನಾಲ್ ಜನೊ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಒರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ಕುಟುಮ್ಮೊಡು ಮಾತೆರ್‍ಗ್‍ಲಾ ಎಲ್ಯರ್. ಆರ್ ಬಡಪತ್ತ್ ಕುಟುಮ್ಮೊಡ್ದ್ ಬತ್ತಿನಾರ್. ಅಂಚಾದ ಆರ್ ಕುಟುಮ್ಮೊದ ಬಂಙಗ್ ಬೆರಿಸಾಯೊ ಕೊರಿಯೆರ್. ಅಮ್ಮೆರೆನ ಕಸ್ಟೊಗ್ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ತೆರ್. ಸಾಲೆ ಮುಗಿ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಸೂದ್ದಿನ್ ಕಲಾಮೆರೊಟ್ಟುಗೆ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಂಚ ಇಂಬೆರೆನ ಬಾಲ್ಯೊ ಮಸ್ತ್ ಬಡಪತ್ತ್‌ಡ್ ಸಾಗ್ಂಡ್.[೧]

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ೨೬ ಜನವರಿ ೨೦೦೭ಡ್
 1. ಅವುಲ್ ಫಕೀರ್ ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕಾಂಡೆ ೪:೦೦ ಗಂಟೆಗ್ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ದಿನೊತ ಪಾಠೊಲೆನ್ ಓದ್‍ದ್ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆರ್ ಸಾಲೆಡುಪ್ಪುನಗ ಒರಿ ಸಾಮಾನ್ಯೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಚುರ್ಕಾದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕಠಿಣ ಸ್ರಮೊ ಪಡೆವುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಆರೆಗ್ ಗಣಿತೊಡು ವಿಸೇಸೊ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆರ್ ಗಣಿತೊನು ಮಸ್ತ್ ಗಂಟೆ ಅಧ್ಯಯನ- ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.
 2. ಆರ್ ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಶ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಲೆಡ್ ಓದುನ ಮುಗಿ ಬುಕ್ಕೊ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಡ್ ಕಲಾಂ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗ್ ಸೇರಿಯೆರ್.
 3. ೧೯೫೪ಡ್ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯೊದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರೊ ಪದವಿನ್ ಪಡೆಯೆರ್.
 4. ಆರ್ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯೊದ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ಯರೆ ಮದ್ರಾಸ್‍ಗ್ ಪೋಯೆರ್. ಕಲಾಮೆರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಿರಿಯ ವರ್ಗೊದ ಯೋಜನೆದ ಪ್ರಗತಿದ ಬಗೆಟ್ ಡೀನ್ ಅತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಯೆರ್. ನಾನ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟು ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಪಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ರದ್ದ್ ಮಾಲ್ಪುವೆಂದ್ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿಯೆರ್. ಕಲಾಂ ಡೀನ್ ಕೊರ್‍ನ ಗಡುಟು ಯೋಜನೆ ಮುಗಿತೆರ್. ಕಲಾಮೆರೆನ ಕೆಲಸೊಗು ಸೋತ್‍ನ ಡೀನ್ "ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತ್‌ದ್ ಕಸ್ಟೊದ ಗಡು ಕೊರ್ದ್ ಬೇಲ್ ಮುಗಿಪಿಯೆರೆ ಪಂಡೆ" ಎಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ಎನ್ಮೊ ತಾನೊ ಕಾಲಿ ಇತ್ತಿನ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆತ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತ್‌ದ ಒರ್‍ಂಬನೆ ತಾನೊ ಪಡೆಯಿನೆಡ್ದಾವರೊ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನೊದ ಚಾಲಕರಾಪುನ ಆರೆನ ಕನಸ್‍ದ ಅವಕಾಸೊ ತತ್ತ್ ಪೋಂಡ್.

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೨೦೦೨ ಇಸವಿಡ್ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶುಕ್ಲ, ಡಾ. ಸುರೇಂದ್ರ ಶುಕ್ಲ(ನಡೂಟು) ಪರ್ಸನಲ್ ನೊಟೇಶನ್ ಪತ್ರೊನು ಕಲಾಮೆರ್ ದೆತೊನುನ ಸಂದರ್ಭೊ

೧೯೬೦ಡ್ ಮದ್ರಾಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯೊಡ್ದ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ಬುಕ್ಕೊ ಕಲಾಮೆರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿ.ಅರ್.ಡಿ.ಓ.)ದ ವಾಯುಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗೊಗು ಒರಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ್ ಸೇರೊಂಡೆರ್.

ಸಾಧನೆದ ಸಾದಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ರಾಷ್ತ್ರಪತಿ ಆಪುನೆಕ್ಕ್ ದುಂಬು ಇಂಬೆರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ (ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ : ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಓ.) ಬುಕ್ಕೊ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ (ಇಸ್ರೋ)ವೈಮಾನಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯೆರ್. ಇಂಬೆರ್ ಭಾರತೊಗು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬುಕ್ಕೊ ರಾಕೆಟ್ ತಾಂತ್ರಜ್ಞಾನೊನು ತಯಾರಿಸಾಯಿನ ಕಾರಣೊ ಕ್ಷಿಪಣಿಲೆ ಜನಕೆಂದ್ (ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ)ಪುದರ್ ಪಡೆಯೆರ್.
 2. 1998ಡ್ ಪೋಖ್ರನ್-೨ ನ್ಯುಕ್ಲಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್, ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ್,ರಾಜಕೀಯವಾದ್ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರೊ ವಹಿಸಯೆರ್.[೨] ಆಂಡಲಾ ಇಂಬೆರ್ ಅಪವಾದೊಡ್ದ್ ದೂರೊ ಇದ್ಯಾಂಡ್. ಕೇವಲ ಹೋಮಿ ಜಹಂಗೀರ್ ಭಾಬಾ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿಯೆರ್‍ನ ಕೆಲಸೊನು ದುಂಬರಿತೆರ್.
 3. ಇಂಬೆರ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕೆರಾದ್ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಂಸ್ಥೆಲು (ಐ.ಐ.ಎಮ್), ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ರಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇಂದೋರ್‍ಡ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯೆರ್.[೩]
 4. ಅಣ್ಣಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಯಲಯೊ(ಚೆನ್ನೈ), ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊ (ಮೈಸೂರು) ಬುಕ್ಕೊ ಏತೋ ಸಂಶೋಧನಾಲಯೊಲೆಡ್ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕೆರಾದ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೆರ್. ಇಂಬೆರ್ ಬ್ರಸ್ಟಾಚಾರೊದ ಇರುದ್ದೊ ೨೦೧೧ನೆ ಮೇಡ್ ದನಿ ದೆರ್ತೆರ್. ಕಲಾಮೆರ್ ಒರಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅಂಚನೆ ತಮಿಳ್‍ದ ಕವಿ ಬುಕ್ಕೊ ವೀಣಾ ವಾದಕೆರ್‍ಲಾ ಆದಿತ್ತೆರ್.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬುಕ್ಕೊ ಗೌರವೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಗೌರವೊದ ಒರ್ಸೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಗೌರವೊದ ಪುದರ್ ಗೌರವಿಸಾಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ
೨೦೧೪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಡಿನ್‌ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯೂ.ಕೆ.[೪]
೨೦೧೨ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾ (ಆನರಿಸ್ ಕೌಸಾ) ಸೈಮನ್ ಫೇಸರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ[೫]
೨೦೧೧ ಐಇಇಇ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಐಇಇಇ[೬]
೨೦೧೦ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಲೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ[೭]
೨೦೦೯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
೨೦೦೯ ಹೂವರ್ ಮೆಡಲ್ ಎ.ಎಸ್.ಎಮ್.ಇ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಯುಎಸ್ಎ [೮]
೨೦೦೯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೊನ್ ಕಾರ್ಮಾನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯುಎಸ್ಎ [೯]
೨೦೦೮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಆನರಿಸ್ ಕೌಸಾ) ನನ್ಯಾಂಗ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿಂಗಪುರ್[೧೦]
೨೦೦೭ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ II ಪದಕ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಯೂ.ಕೆ.[೧೧]
೨೦೦೭ ಸೈನ್ಸ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ವಾಲ್ವರ್ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯೂ.ಕೆ.,[೧೨]
೨೦೦೦ ರಾಮಾನುಜನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚೆನೈ
೧೯೯೮ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
೧೯೯೭ ದೇಸೊದ ಐಕ್ಯತೆದ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
೧೯೯೭ ಭಾರತ ರತ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
೧೯೯೪ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಫೆಲೋ ನಿರ್ದೇಶಕೆರೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಭಾರತ)[೧೩]
೧೯೯೦ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ[೧೪]
೧೯೮೧ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ[೧೫]
Abdul Kalam 2015 stamp of India

ಕಲಾಮೆರೆ ಬಗೆಟ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಕನ್ನಡೊದ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ
 1. ಕಲಾಂ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರತದೇಸೊದ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ್ ರಚನೆ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಬೂಕು. ಇಂದೆನ್ ಬರೆಯಿನಾರ್ ಪ್ರೊ. ಎಚ್. ಆರ್. ರಾಮಕೄಷ್ಣರಾಯೆರ್. : ISBN : 81-7713-199-0. ಇಂದೆತ ೧,೦೦೦ ಪ್ರತಿಲು ಮಾರಾಟ ಆತ್ಂಡ್.
 2. ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು : ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ಕಲಾಮೆರ್ ಬರೆತಿನ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲುಯಿಡ್ ಮೆಖಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜ[೧೬]ರೊಡ್ಡಂ ನರಸಿಂಹೆರೆ ಜತೆಟ್ ಬರೆಯಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೂಕು.
 • ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್[೧೭](ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದೊ - ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು)-ಅರುಣ್ ತಿವಾರಿಯೆರೆ ಜತೆಟ್ ಬರೆತಿನ ಈ ಬೂಕು ಇಂಬೆರೆನ ಆತ್ಮಕಥೆ. ಕಲಾಮೆರೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆತ ಮಾದರಿ ಜೀವನೊದ ದಿಂಜ ಘಟನೆಲೆನ್ ಓದುಗೆರೆಗೆ ಈ ಬೂಕು ದೇರ್ತ್ ದೀಡುಂಡು. ಇನಿತ ಪೊಸ ಜವ್ವನೆರೆಗ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೂಕು.
 • ಇಂಡಿಯಾ ೨೦೨೦[೧೮]ಈ ಬೂಕುಡು ಕಲಾಮೆರ್ 2020ನೆ ಇಸವಿಡ್ ದುಂಬುದ ಭಾರತೊ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ಆರೆನ ಕನಸ್‍ನ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ ದೀಡ್ದೆರ್
 • ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್[೧೯]ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ್ ಬರೆಯಿನ ಈ ಬೂಕು ದುಂದುದ ನಾಗರೀಕೆರ್ ಈ ದೇಸೊನು ಎಂಚ ಬುಲೆಪ್ಪಾವೊಡುಂದು ಪನ್ಪುನೆನ್ ತೋಜಾವುಂಡು.
 • ಎನ್ವಿಶನಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ನೇಷನ್[೨೦]- ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೊದ ಬಗೆಟ್ ಎ.ಶಿವತನು ಪಿಳ್ಳೈರೆನ ಜತೆಟ್ ಬರೆಯಿನ ಬೂಕು.
 • ಮೈ ಜರ್ನೀ[೨೧]ಇಂದು ಆರೆನ ರಡ್ಡನೆ ಆತ್ಮಕಥೆ. ಮುಲ್ಪ ಆರೆನ ಜೀವನೊದ ಇಷ್ಟ-ಕಷ್ಟೊಲೆನ್ ಪಂಡೊಂದೆರ್.. ಇಂದೆನ್ ವಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಸಾದೆರ್.
 • ದಿ ಲೈಫ್ ಟ್ರೀ- ಕಲಾಮೆರ್ ಬರೆಯಿನ ಕವಿತೆಲೆನ ಸಂಕಲನೊ.
 • ಚಿಲ್ರೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕಲಾಂ[೨೨]ಜೋಕ್ಲು ಕಲಾಮೆರೆಗ್ ಬರೆಯಿನ ಪತ್ರೊಲೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಉತ್ತರೊ ಪತ್ರೊಲೆನ ಸಂಕಲನೊ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Archive copy". Archived from the original on 2015-08-03. Retrieved 2015-08-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 2. "Archive copy". Archived from the original on 2015-05-02. Retrieved 2015-08-06. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
 3. "Archive copy". Archived from the original on 2013-07-09. Retrieved 2015-08-06. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
 4. http://www.ed.ac.uk/informatics/news-events/recentnews/abdul-kalam-visit[dead link]
 5. http://www.deeshaa.org/2015/07/28/the-passing-of-former-president-mr-apj-abdul-kalam/
 6. https://ieeetv.ieee.org/
 7. http://news.rediff.com/report/2010/oct/06/yet-another-honorary-doctorate-for-kalam.htm
 8. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Former-President-Kalam-chosen-for-Hoover-Medal/articleshow/4321760.cms?referral=PM
 9. http://www.galcit.caltech.edu/ahs/recipients/2009Kalam.html
 10. "Archive copy". Archived from the original on 2011-08-23. Retrieved 2015-08-06. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
 11. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/article1871068.ece
 12. http://timesofindia.indiatimes.com/world/uk/Kalam-conferred-Honorary-Doctorate-of-Science/articleshow/2482164.cms?referral=PM
 13. cite web|title=List of Distinguished Fellows|publisher=Institute of Directors (India)|url=http://iodonline.com/about-iod/distinguished-fellows.html%7Caccessdate=9[dead link] November 2014
 14. http://www.rediff.com/news/nov/26kal.htm
 15. http://www.rediff.com/news/nov/26kal.htm
 16. http://www.abdulkalam.nic.in/fluid.html
 17. http://books.google.co.in/books?id=c3qmIZtWUjAC&redir_esc=y
 18. http://books.google.co.in/books?id=pCN7NwAACAAJ&dq=vision+2020+abdul+kalam&source=bl&ots=faaj8bIMlB&sig=0FVR5Gikrl7NhVeIl12pSOrntp4&hl=en&sa=X&ei=LTb2T7mML5Se8QS_4J3YBg&redir_esc=y
 19. http://books.google.co.in/books?id=kypuAAAAMAAJ&q=ignited+minds&dq=ignited+minds&source=bl&ots=ez0QmBHU9X&sig=0TzcmzgctsyVAkxqJ4Ykxzkgvho&hl=en&sa=X&ei=azn2T4fVAYWe8gSQ_pntBg&redir_esc=y
 20. http://www.abdulkalam.nic.in/envisioning.html
 21. http://www.abdulkalam.nic.in/my_journey.html
 22. http://www.abdulkalam.nic.in/children_ask.html