ಓಣಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಓಣಮ್

ಓಣಮ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ. ಉಂದು ಪರ್ಬ ಆಗಸ್ಸ್-ಸೆಪ್ತೆಂಬರ್ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲೆಡ್ ಆಚರನೆಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಚಕ್ರವತಿಳು ಊರ್ಗ ಬರ್ಪೆರ್ ಪಂದ್ ಓಣಮ್ ಪರ್ಬ ಕೇರಳ್ದ ಇತಿನ ಮಾತ ಜಾತಿದಕ್ಉಲುಲಅ ಓಣಮ್ ಪರ್ಬ ಆಚರನೆಮಲ್ತತೋಂದುಲ್ಲ. ಕೇರಳ ಜನಕುಲ್ಲು ಪತ್ ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲೂಡ್ ಪೂತ ರಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ಪವೇರ್. ಓಣಮ್ ಪರ್ಬೋಡು ಕೆಲನಮೊನೆದ ಕಜಿಪ್ಪುಲು,ಪಾಯಸೊಲ್ಲು,ಬಾರೆದ ಇರೇಟ ಮಲ್ಲತಿನ ಗಟ್ಟಿ, ಬೊಕ ಕೈಕೋಟ್ಟಿ ಕಲಿಲ ಕೋಬ್ಬುವೇರ್. ವಷ್ರದೊರ [೧]ಚಕ್ರವತಿಲು ಪಾದಲೋಡ್ದ ಭೂಲಮೀಡ್ ಬರ್ಪೆರಂದ್ ನಂಬೋಂದ್ ಪರ್ರಭ ಆಚರಣೆಮಲ್ಲತೋಂದು

ಉಲ್ಲೇಖನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Mahabali
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಓಣಮ್&oldid=56207"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು