ಕಂಚಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕಂಚಲ್ ದೈ

ಕಂಚಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ತರಕಾರಿ. ಉಂದೆತ ಕನ್ನಡದ ಪುದರ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ[೧]. ಉಂದೆತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಪುದರ್ ಬಿಟ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್. ವೈಜಾನಿಕ ಪುದರ್ Momordica charantia. ಕಂಚಲ ಬಳ್ಳಿಡ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ. ಉಂದೆತ ಬಣ್ಣ ಪಚ್ಚೆ. ಪ೦ರ್ದಿನದಗ ಮ೦ಜೊಲ್ ಕಿತ್ತಲೆ[dead link] ರ೦ಗು ನೆಕ್ಕ್ ಬರ್ಪು೦ಡು. ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಉಂದು ಆರೋಗ್ಯೊಗು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ[೨]. ಉ೦ದೆಟ್ ಮರ್ದ್ ದ ಗುನಲ ಉ೦ಡು.

ಕಂಚಲದ ಕಜಿಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆತ ಕೈಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಪುಳಿಕ್ಕ್ ಆಂಬಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆರು. ದುಂಬಿನಾನಿ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಮನದಾನಿ ತಿಂದ್ಂಡ ಬಾರಿ ರುಚಿ[೩]. ಕಂಚಲ್ ದ ಫ್ರೈ ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಚಲ್

ಉಂದೆನ್ ತಿಂದ್ಂಡ ನಂಜಿ ಸೀಕುಲು, ಕಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಕಂಚಲದ ಚಿಪ್ಸ್‍ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಂಚಲದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸೀಪೆ ಪಡಿಕೆದಕುಲೆಗ್‍ ಉಂದು ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಅಂಡ ದಿನಾಲ ತಿರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ಪುದ್ದರ್ ದಪಗ ಕಂಚಲದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಧ್ಯಾ

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಂಚಲ ಕೈಪೆಂದ್‍ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಡನಿ ಹಾಕಿಯೆಂದ್‍ ಪಾರ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.
  • ಕಂಚಲ ಕೈಪೆಂದ್‍ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಬಡೆ ಪಾಡ್ದ್‍ ಆಜಾವೊಡು.
  • ಕಂಚಲ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಂಚಲಾ ಉನೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://kannada.boldsky.com/health/wellness/2015/healthy-reasons-drink-bittergourd-or-karela-juice-008947.html
  2. http://swayampaaka.com/recipe/hagalakayi-kayirasa-gojju-recipe/
  3. http://www.prajavani.net/article/%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%97%E0%B2%B2%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%AF%E0%B2%BF-%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%87%E0%B2%B7
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಂಚಲ್&oldid=138099"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು