ಕದಂಬ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕದಂಬ ವಂಸೊ ಕನ್ನಡೊ ರಾಜ್ಯೊದ ಸುರೂತ ರಾಜೆರೆ ವಂಸೊ. ಕನ್ನಡೊಡು ತಿಕಿನ ಸುರೂತ ಶಾಸನೊ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನಡ್ ಕದಂಬೆರೆ ಆಳಿಕೆದ ಕಾಲೊಗು ಸೇರ್‍ದುಂಡು.

ಕದಂಬೆರ್ (ಕ್ರಿ.ಶ.೩೪೫-೫೨೫) ಇನಿತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬನವಾಸಿಡ್ ಆಳೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನೊ ರಾಜವಂಸೊ. ದುಂಬುಗು ಚಾಲುಕ್ಯ ಬುಕ್ಕೊ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊಲೆ ಸಾಮಂತೆರಾದ್ ಆಳಿಕೆ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಕದಂಬೆರೆ ರಾಜ್ಯೊ ಗೋವಾ ಬುಕ್ಕೊಹಾನಗಲ್ಲೆಡ್ ಸಾಕೆ ಹೊಂದ್ಂಡ್. ರಾಜಾ ಕಾಕುಸ್ಥವರ್ಮನ ಕಾಲೊಡು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟ್‌ಡ್ ಕದಂಬೆರೆ ರಾಜ್ಯೊ ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಅನೇಕೊ ಬಾಗೊಲೆನ್ ಸೇರ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಕದಂಬೆರ್ ಪೂರ್ವೊದ ರಾಜ ವಂಶೊಲಾಯಿನ ಮೌರ್ಯೆರು, ಶಾತವಾನೆರು ಮೂಲೊಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಿದಾಯಿದಕುಲಾದಿತ್ತುದು, ಅಕಲೆನ ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಿದಯಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಕನ್ನಡೊನು ರಾಜ್ಯೊ ಬಾಸೆಯಾದ್ ಗಳಸ್‍ನ ಸುರೂತ ರಾಜವಂಸೊ ಕದಂಬೆರೆ ವಂಸೊ. ಈ ಪ್ರದೇಸೊದ ಬುಲೆಚಿಲ್ದ ಅದ್ಯಯನೊಡು ದಿಂಜ ಕಾಲೊ ಬದ್ಕಿನ ಊರ್ದ ರಾಜಕೀಯೊ ಸಕ್ತಿಯಾದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕನ್ನಡೊ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯೊ ಪ್ರಾದೇಸಿಕ ಬಾಷೆಯಾದ್ ಬುಲೆಯಿನ ಈ ಕಾಲಮಾನೊ ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಇತಿಹಾಸೊಡೆ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾರಂಬೊ ಕಾಲೊಂದೆ ಪನೊಲಿ.

ಕ್ರಿ.ಶ. ೩೪೫ಡ್ ಮಯೂರವರ್ಮಡ್ದ್ ಸ್ತಾಪನೆ ಆಯಿನ ಈ ರಾಜ್ಯೊ, ಬೃಹತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊವಾದ್ ಬುಲೆಪುನ ಲಕ್ಷಣೊನು ಅಪಾಪಗ ತೋಜಾವೊಂದಿತ್ತಿಂಡ್. ಅಪಗದ ರಾಜೆರೆ ಬಿರ್ದ್ ಬಾವಲಿಗ್‍ಲು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಪುಸ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಉಂದೇ ವಂಸೊದ ಕಾಕುಸ್ಥವರ್ಮೆ ಬಲಾಢ್ಯೊ ಅರಸೆ ಆದಿತ್ತ್‌ದ್, ಬಡೆಕಾಯಿದ ಗುಪ್ತ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊದ ದೊರೆಕುಲು ಇಂಬ್ಯನೊಟ್ಟುಗೆ ಲಗ್ನೊ ಸಮ್ಮಂದೊ ದೀಡೊಂದಿತ್ತ್‌ದ್ ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ಘನತೆನ್ ಸೂಚಸವುಂಡು. ಉಂದೇ ಪೀಲಿಗೆದ ರಾಜೆ ಶಿವಕೋಟಿ ಅಪಾಪಗ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಯುದ್ಧ, ರಕ್ತಪಾತೊಲೆಡ್ ಬೇಜಾರಾದ್ ಜೈನ ಧರ್ಮಗು ಮತಾಂತರೊ ಆಯೆ. ಕದಂಬೆರ್, ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಸಮಕಾಲೀನೆರಾದಿತ್ತಿನ ತಲಕಾಡು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಗಂಗೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣೊ ಸ್ವೊಸಂತ್ರೊ ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಲ್ತಿನ ಸ್ಥಳೀಯೆಡ್ ಸುರೂತಕುಲು.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. cite news|title=ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಜ ವಂಶ ಲಿಕದಂಬಳಿ|url=http://kannadamma.net/?p=77517
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು:
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕದಂಬ&oldid=75408"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು