ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವರ್ಗೊ:ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದೊಂಜಿ ಪೊಸ ವರ್ಗೊ. ಈ ವರ್ಗೊಡು ತುಳುಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ್ ನಾಡೊಲಿ.

"ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೧೭ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೧೭ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.