ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್


ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದ ಐನನೇ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ. ತುಳುತ ಹೃಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರ. ತುಳು ನಾಮಿಸ್ವರೊಲೆಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಜತೆ ಅಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಸಂಧಿಲೆಡ್ ಉ ಅಕ್ಷರೊದ ಪಾತ್ರೊ ಉಂಡು. [೧]

ಲಿಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಡ್ದ್ ಅಕ್ಷರ ತಿರ್ತ್ ತೋಜ್ಪಾಯಿನಂಚನೆ ಬುಲೆದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. [೨]

ತುಳು ಅಕ್ಷರೊನು ಬರೆಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮೊ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ
u

ಐಪಿಎಡ್ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರೊ ಮಾಲೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
a á e í u ú ŕ i o
k g ģ
c j z ź
t d n
ŧ đ ń
p f b m
y r l v ş s h ļ x
ಕ್ಷ

ತುಲುತ ನಾವಮಿ ಸ್ವರೊಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ನಾಮಿ ಸ್ವರೊಕುಲೆನ್ ಸವರ್ಣೊಲುಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಹೃಸ್ವಸ್ವರೊ ದೀರ್ಘಸ್ವರೊ

ಹೃಸ್ವಸ್ವರೊ ಬುಕ್ಕೊ ದೀರ್ಘಸ್ವರೊ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜೇ ರೂಪೊಡುಂಡು ಉಚ್ಚಾರೊ ಆಪುನ ಸ್ವರೊಕುಲು

ಅಕ್ಷರೊಡ್ದ್ ಸುರುವಾದ್ ಉಂಡಾಪುನ ತುಳುತ ನಾಮಪದೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಬಂಧಿ ಪದೊ : ಉರೆ
  • ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಪದೊ : ಉಮೇಸೆ
  • ಸಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಪದೊ : ಉರ್ದು
  • ಊರು ಸಂಬಂಧಿ ಪದೊ : ಉದನೆ

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ಕೇಶಿರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣಂ ಬೂಕುಡು ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕುಂಡು
  2. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಉಗಮೊ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಕಾಸೊ - ಡಾ. ಎ.ಎನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.


ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು:
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉ&oldid=155716"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು