ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್

, ತುಳು ವರ್ಣಮಾಲೆದ ಕ-ವರ್ಗೊದ ಐನನೇ ಅಕ್ಷರೊ. ಈ ವ್ಯಂಜನ ಒಂಜಿ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರೊ.

ಶಾಸ್ತ್ರೊ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪನ್ಪಿ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರೊ ಕಂಠ್ಯ ಅಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಮೂಂಕುದ ಸಕಾಯೊಡು ಉಚ್ಛರಿಸವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಅನುನಾಸಿಕ ಪನ್ಪಿ ಪರಿಬಾಸೆಡ್ ಗಲಸುವೆರ್.

ವರ್ಗೀಯ ಅನುನಾಸಿಕ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

nka ncha Na na ma
Нгакараву.png

ತುಳು ಅಕ್ಷರೊನು ಬರೆಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮೊ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ
gna Kannada-alphabet-knha.gif

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

https://kannadadeevige.blogspot.in/p/homepage.html

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಙ&oldid=75287"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು