ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್

, ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದ ಕ-ವರ್ಗೊದ ರಡ್ಡನೇ ಅಕ್ಷರೊ. ಉಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಂಜನ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರ.

ಖ ಅಕ್ಷರೊದ ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂದೆತ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಸುರ್ಪೊನು ಮೌರ್ಯರೆ ಕಾಲೊದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಶಾಸನಡ್ ತೂವೊಲಿ. ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಡ್ ಉಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆದಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಶಾತವಾಹನೆರೆ ಕಾಲೊಡು ತಿರ್ತ ಬಿಂದುದ ಬದಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಬತ್ತ್ ಸೇರ್ಂಡ್. ಕದಂಬೆರೆ ಕಅಲೊಡು ಮಿತ್ತ ಕೊಂಡಿ ಎಲ್ಯೆ ಆವೊಂದು ಅತ್ತಂತೆ ಪೇಟಿಕಾಶಿರೊದ ತರೆಕಟ್ಟ್ ಮುಕ್ಯೊ ಆಂಡ್.[೧] ಬಾದಾಮಿಚಾಳುಕ್ಯೆರೆ ಕಾಲೊಗು ಈ ರೂಪೊಡು ಒಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡ್. ಅಕ್ಷರೊ ಅಗೆಲೊ ಆಂಡ್. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟೆರೆ ಕಾಲೊಗಾನಗ ಇಂದೆಕ್ ಇತ್ತೆದ ರೂಪೊ ಬರೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಅಲ್ತ್‌ಡ್ತ್ ದುಂಬುಗು ಅವ್ವೇ ರೂಪೊ ಸ್ತಿರೊ ಆಂಡ್. ಅಕ್ಷರೊ ನಾನೊಲಾ ಉರುಂಟಾದ್ ಕಲ್ಯಾಣೊದ ಚಾಳುಕ್ಯೆರೆ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೊಲೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊದ ಕಾಲೊಲೆಡ್ ನಡತ್ತ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನೆನ್ ಗುರ್ತಿಸವೊಲಿ.

ಸಾಸ್ತ್ರೀಯೊ ಇಚಾರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಕ್ಷರೊ ಕಂಠ್ಯ ಕಂಠ್ಯ ಅಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಧ್ವನಿನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು.

ತುಳುತ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರೊನು ಮೂಜಿ ಇಬಾಗೊ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

  1. ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ
  2. ಮಹಾಪ್ರಾಣ
  3. ಅನುನಾಸಿಕ

ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣಕ್ಷರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

k g
c j
ŧ đ
t d
p b

ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

kha gha
cha jha
ŧ đ
tha dha
p b

ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Ṅa
Ña
ź
n
ń
m

ತುಳು ಅಕ್ಷರೊನು ಬರೆಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮೊ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ
kh

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://ancientscripts.com/kadamba.html
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು:
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಖ&oldid=155729"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು