ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್

 ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದ ನಾಲನೇ ಅಕ್ಷರೊ ಆದುಂಡು  ಉಂದು ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಾಕ್ಷರೊ. ಅಕ್ಷರೊ ಒಂಜಿ ಸೊತಂತ್ರ ಧ್ವನಿಮಾ.

ಸ್ವರಾಕ್ಷರೊಲು ಪಂಡ ಎಂಚಿನವು ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಸ್ವಯಂ ರಂಜತೇ ಇತಿಃ ಸ್ವರಃ - ಸೊತಂತ್ರವಾದ್ ಉಚ್ಚರಿಸಯೆರೆ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಷರೊಲೇ ಸ್ವರೊಲು.[೧]
  2. ಅಕಾರಂ ಮೊದಲಾಗಿರೆ ಪದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಂಗಳ್. ಅಕಾರೊಡ್ದು ಸುರಾದ್ ಪದಿನಾಲ್ ಅಕ್ಷರೊಲು ಸ್ವರೊಲು.

ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು (ದೇವನಾಗರಿ) ಸ್ವರಾಕ್ಷರೊಲು ‘ಅ’ ಕಾರೊಡ್ದು ‘ಔ’ ಕಾರೊಗು ಮುಟ್ಟ ೧೪ ಉಂಡು. ಅವೆಕುಲು ಪನ್ಪುಂಡ,

  • ಅ, , ಇ, ಈ, ಉ, ಊ, ಋ, ಋೂ , ಲುೃ, ಲೂೃ, ಏ, ಐ, ಓ, ಔ.

ಹೃಸ್ವ ಸ್ವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಡ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆಲೆ ಕಾಲಾವದಿಡ್ ಉಚ್ಚರಿಸವುನ ಅಕ್ಷರೊಲು ೫ - ಆ, ಈ, ಊ, ಋೂ, ಲೂೃ. ಈ ಅಕ್ಷರೊಲೆನ್ ಗುರು(ವ್ಯಾಕರಣ) ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.  ಇಂದೆಟ್ ಅಕ್ಷರೊಲಾ ಒಂಜಾತುಂಡು.

ತುಲುತ ನಾಮಿ ಸ್ವರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ನಾಮಿ ಸ್ವರೊಲೆನ್ ಸವರ್ಣೊಲುಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಹೃಸ್ವಸ್ವರೊ ದೀರ್ಘಸ್ವರೊ

ತುಳು ಅಕ್ಷರೊನು ಬರೆಪುನ ಬುಕ್ಕೊ ಉಚ್ಛರಿಸಾವುನ ಇದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ಇದಾನೊ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ
ī

ಡ್ದ್ ಸುರುವಾಪುನ ನಾಮಪದೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಬಂದಿ ಪದೊ :
  • ಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂದಿ ಒ: ಈರಮ್ಮ, ಈಸ್ವರ ದೇವೆರ್
  • ಸಸ್ಯ ಸಂಬಂದಿ ಪದೊ : ಈರೊಲ್ ಮರೊ

ಈ ಅಕ್ಷರೊಡ್ದ್ದು ಸುರುವಾಪುನ ಸಂಕ್ಯೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಈರೇಲ್ ಲೋಕೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕೇಶಿರಾಜಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಈ&oldid=155717"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು