ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್

ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲೆ ಸಾಲ್ಡ್ ಸುರೂತವು ಕ ಅಕ್ಷರ. ಕ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅ ಸೇರ್ದ್ ಕ ಆತ್ಂಡ್.[೧]

ಕ್ ಅಕ್ಷರೊದ ಇತಿಹಾಸೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲಂಬರೇಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮತಲ ರೇಖೆಡ್ದ್ ಕೂಡ್ದಿನ ಅಕ್ಷರೊದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ವರೂಪ ಶಾತವಾಹನೆರೆ ಕಾಲೊಡು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಲೆನ್ ಹೊಂದ್‌ದುಂಡು. ಲಂಬರೇಖೆ ಎಡಭಾಗೊಗ್ ಒಂತೆ ಬಾಗೊಗು ಬುಕ್ಕೊ ಸಮತಲರೇಖೆ ಎಲ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ತ್ರಿಕೋಣ ಕೃತಿದ ತಲೆಕಟ್ಟ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕದಂಬರೆ ಕಾಲೊಡು ಚೌಕ ತಲೆತ ತಲೆಕಟ್ಟ್‌ದ ಜೊತೆಟ್ ಲಂಬರೇಖೆ ನಾನೊಲಾ ಬಗ್ಗುಂಡು. ಪ್ರ.ಶ. 9ನೆ ಶತಮಾನೊಡು ಲಂಬರೇಖೆದ ತಿರ್ತ ಬಾಗೊಟು ವೃತ್ತ ಆಪುಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ತರೆಕಟ್ಟ್ ಸ್ವಸ್ಟೊ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರ. ಶ. 13ನೆ ಶತಮಾನೊಡು ಅಕ್ಷರೊದ ಆಕಾರೊ ಉರುಂಟಾದ್ ಅವೇ ರೂಪ ದುಂಬುದ ಶತಮಾನೊಲೆಡ್ ದುಂಬರಿಪುಮಡು.

ಶಾಸ್ತ್ರೊ ವಿವರೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪನ್ಪಿ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರೊ ಕಂಠ್ಯ ಅಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು.


ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
k g ģ
c j z ź
t d n
ŧ đ ń
p b m

ತುಳು ಅಕ್ಷರೊನು ಬರೆಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮೊ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ
K

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. http://ancientscripts.com/kadamba.html
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು:
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕ&oldid=155728"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು