ಕನಕದಾಸ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕನಕದಾಸ

ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸೆರ್ (೧೫೦೯-೧೬೦೯) ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ೧೫-೧೬ನೆ ಶತಮಾನೊಡು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಪಂತೊದ ಹರಿದಾಸರೆಡ್ ಒರಿಯೆರ್. ದಾಸ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ದಾಸೆರೆಡ್ ಕನಕದಾಸೆರ್ ಶೂದ್ರದಾಸೆರಾದಿತ್ತೆರ್, ಆಂಡಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಸೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೀರ್ತನಕಾರರಾದಿತ್ತೆರ್. ಪುರಂದರದಾಸರೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತೊದ ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತೊಗು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ತೆರ್. ಮೆಕ್‌ಲ್ ಇರ್ವೆರೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತೊಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಲ್ ಪಂ‍ಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕನಕದಾಸೆರ್ ಮಲ್ಲ ದಂಡನಾಯಕೆರಾದಿತ್ತೆರ್. ಯುದ್ದೊಡು ಸೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೀವನೊಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜೀಂದ ತೆರಿದ್ ಹರಿಭಕ್ತೆ ಅಯೆರ್. ವ್ಯಾಸರಾಯೆರ್ ಮೇರೆನ ಗುರುಕುಲಾದಿತ್ತೆರ್.

ಜೀವನ

ಪುಟ್ಟು

ಕನಕದಾಸೆರ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮೊಡು ೧೫೦೯ಟ್ ಕುರುಬ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರಿನ ಬಚ್ಚಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬೀರಪ್ಪ ಪನ್ಪಿ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಮಗೆಯಾದ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್.

ಸಾಧನೆ

ಕನಕದಾಸೆರ್ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರೆನ ಪಟ್ಟ ಶಿಶ್ಯೆರ್. ವ್ಯಾಸರಾಯರೆಡ್‌ರ್ದ್ ಮಧ್ವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೊನ್ ಕಲ್ತದ್, ಆರ್ ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ[೧] ದೇವೆರೆನ ಪರಮಭಕ್ತೆರಾಯೆರ್. ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವನ ಭಕ್ತರಾಯಿನ ಆರ್ ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತೆರ್ಯೆರ್. ಮೇರೆನ ಕೀರ್ತನೆದ ಅಂಕಿತನಾಮ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅದಿಕೇಶವರಾಯ.

ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ

ಕನಕ ಕಿಂಡಿ

ಕನಕದಾಸೆರೆಗ್ ಉಡುಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಉಲಯಿ ಪೊಗ್ಯೆರೆ ಬುಡಂದಿಪ್ಪುನಗ, ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಪಿರವು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪದಪನ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ ("ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನು ಕೊಡೊ ಹರಿಯೆ")ಅಪಗ ಅವು ಗೋಡೆ ಪುಡದ್ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ಉಂತುಂಡು. ಇತ್ತೆಲಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಇಂಚ ತೂವೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಅವುಲೊಂಜಿ ಕಂಡಿನ್ ಕಟ್ಟಾದ್ ಅಯಿಕ್ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದಾರ್ ದೀತೆರ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಲು

ಕನಕದಾಸೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರೊದ ಕೀರ್ತನೆಲು, ಸುಳಾದಿಲು, ಉಗಾಭೋಗಲು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚಗ್ ಆರೆನವೇ ಆಯಿನ ಕೊಡುಗೆನ್ ಮುಂಡಿಗೆದ ರೂಪೊಡು ಕೊರ್ತೆರ್. ಸುಮಾರ್ 316 ಕೀರ್ತನೆಲು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆರೆನ ಐನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾವ್ಯಕೃತಿಲು ಇಂಚ ಉಂಡು:

 1. ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ
 2. ನಳಚರಿತ್ರೆ
 3. ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ
 4. ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ
 5. ನೃಸಿಂಹಸ್ತವ

ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ

ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿನ್ ಕನಕದಾಸೆರ್ 42 ಸಂಧಿಲೆನ್ ಕೂಡಾದ್ ಸಾಂಗತ್ಯ ಚಂದಸ್ಸ್‌ಡ್ ಬರೆತೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ಒಟ್ಟುಗ್ 2700 ಪದ್ಯೊಲು ಉಂಡು. ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಡ್ ಕನಕದಾಸೆರ್ ಕೃಷ್ಣಚರಿತ್ರೆನ್ ಪನೊಂದ್ ಆರೆನ ಅಧಿರಾಜ ಆಯಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ದೆರ್. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊದ ರಾಜವೈಭವ, ರಾಜಸಭೆ, ರಾಜಪರಿವಾರೊದ ಸರಸ ಸುಮ್ಮಾನ, ಶೃಂಗಾರ ಜೀವನ, ಜಲಕ್ರೀಡೆ, ಓಕುಳಿಯಾಟ, ನವರಾತ್ರಿ, ವಿಜಯನಗರೊದ ಪುರರಚನೆ, ಉದ್ಯಾನವನ, ಪ್ರಜೆಕುಲೆನ ವೇಷಭೂಷಣ, ರಾಜ್ಯೊದ ಯುದ್ಧ ವಿಧಾನ ಇತ್ಯಾದಿಲೆನ್ ಈ ಕೃತಿಟ್ಟ್ ಬಣ್ಣಿಸಾದೆರ್.

ಸೋಮಸೂರಿಯ ವೀಥಿಯ ಇಕ್ಕೆಗಳಲಿ
ಹೇಮ ನಿರ್ಮಿತ ಸೌಧದೋಳಿ
ರಮಣೀಯತೆವೆತ್ತ ಕಳಸದಂಗಡಿಯಿರ್ದುಂ
ವಾ ಮಹಾ ದ್ವಾರಕಾಪುರದೇ
ಓರಂತೆ ಮರಕಾಲರು ಹಡಗಿನ ವ್ಯವ
ಹಾರದಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವ
ಭಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲಿ ತೂಗುವರು ಬೇಡಿದರೆ ಕುಬೇರಂಗೆ ಕಡವ ಕೊಡುವರು

ನಳಚರಿತ್ರೆ

ನಳಚರಿತ್ರೆ 9 ಸಂಧಿಲೆಡ್ ಉಂಡು. 481 ಪದೊಕುಲು ಕನ್ನಡದ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿಡ್ ರಚನೆ ಅತ್‍ಂಡ್. ಮಹಾಭಾರತೊದ ನಳ ದಮಯಂತಿಲೆನ ಪ್ರೇಮ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ ಉಂದು.

ಲಲಿತ ಹೇಮದ ತೂಗಮಂಚದ
ಹೊಳೆವ ಮೇಲ್ವಾಸಿನಲಿ ಮಲಗು
ಲಲನೆಗೀ ವಿಧಿ ಬಂದುದೇ ಹಾ! ಎನುತ ಬಿಸುಸುಯ್ದ

ನಳಚರಿತ್ರೆದ್ ಶೃಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕರುಣಾರಸೊಗ್ ಆಧ್ಯತೆ ಕೊರ್ತೆರ್.

ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ

ಕನಕದಸೆರ್ 316 ಕೀರ್ತನೆಲೆನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಆರೆನ ಭಕ್ತಿನ್ ಆರೆನ ಕೀರ್ತನೆಡ್ ತೂವೊಲಿ. ಶ್ರೀಹರಿನ್ ಆರೆನ ಧಣಿಯಾದ್, ಇನಿಯೆ ಆದ್, ಅಣೋರಣೀಯಾದ್, ಮಹತೋಮಹೀಯಾದ್ ಆರ್ ತೂಯೆರ್. ಆರೆನ ಕೆಲವು ಕೃತಿಲು:

ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೋ

ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೊ, ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೊ
ನೀ ದೇಹದೊಳಗೊ, ನಿನ್ನೊಳು ದೇಹವೂ
ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೊ, ಆಲಯವು ಬಯಲೊಳಗೊ
ಬಯಲು ಆಲಯವೆರಡು ನಯನದೊಳಗೊ
ನಯನ ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗೊ, ಬುದ್ಧಿ ನಯನದೊಳಗೊ
ನಯನ ಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ
ಸವಿಯು ಸಕ್ಕರೆಯೊಳಗೊ, ಸಕ್ಕರೆಯು ಸವಿಯೊಳಗೊ
ಸವಿಯು ಸಕ್ಕರೆಯೆರಡು ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗೊ
ಜಿಹ್ವೆ ಮನಸಿನೊಳಗೊ, ಮನಸು ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗೊ
ಜಿಹ್ವೆ ಮನಸುಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ
ಕುಸುಮದೊಳು ಗಂಧವೊ, ಗಂಧದೊಳು ಕುಸುಮವೊ
ಕುಸುಮ ಗಂಧಗಳೆರಡು ಘ್ರಾಣದೊಳಗೊ
ಅಸಮಭವ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವರಾಯ
ಉಸುರಲೆನ್ನಳವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಳಗೆ

ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ

ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ
ಬರಿದೆ ಮಾತೇಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯ
ಒಡಲು ಹಸಿಯಲು ಅನ್ನವಿಲ್ಲದಲೇ ಇರಬಹುದು
ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬಹುದು
ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳನೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು
ಕಡಲೊಡೆಯ ನಿನ್ನ ಅರೆಘಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು /೧/
ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲೂ ಬಹುದು
ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲೂ ಬಹುದು
ರಾಯ ತಾ ಮುನಿದರೆ ರಾಜ್ಯವನೇ ಬಿಡಬಹುದು
ಕಾಯಜ ಪಿತ ನಿನ್ನ ಅರೆಘಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು /೨/
ಪ್ರಾಣವ ಪರರು ಬೇಡಿದರೆತ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು
ಮಾನದಲಿ ಮನವ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು
ಜಾಣ ನಾಯಕನಾದ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ
ಜಾಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾ ನಿನ್ನ ಅರೆಘಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು /೩/

ಕನಕದಾಸೆರೆನ್ ಕುರಿತಾಯಿನ ಕೃತಿಕುಲು

 1. ಕನಕವಾಣಿ, ಸಂ: ಜಗನ್ನಾಥ ಆರ್. ಗೇನಣ್ಣವರ, ಪ್ರ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ , ಕಾಗಿನೆಲೆ
 2. ಸಂತ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ, ಸಂ: ಜಗನ್ನಾಥ ಆರ್. ಗೇನಣ್ಣವರ, ಪ್ರ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ , ಕಾಗಿನೆಲೆ
 3. ಸಂತ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ, ಸಂ: ಜಗನ್ನಾಥ ಆರ್. ಗೇನಣ್ಣವರ, ಪ್ರ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ , ಕಾಗಿನೆಲೆ
 4. ಸಂತ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಜಗನ್ನಾಥ ಆರ್. ಗೇನಣ್ಣವರ, ಪ್ರ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ , ಕಾಗಿನೆಲೆ
 5. ಸಂತ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ, ಸಂ: ಜಗನ್ನಾಥ ಆರ್. ಗೇನಣ್ಣವರ, ಪ್ರ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ , ಕಾಗಿನೆಲೆ
 6. ಸಂತ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ, ಸಂ: ಜಗನ್ನಾಥ ಆರ್. ಗೇನಣ್ಣವರ, ಪ್ರ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ , ಕಾಗಿನೆಲೆ
 7. ಸಂತ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಜಗನ್ನಾಥ ಆರ್. ಗೇನಣ್ಣವರ, ಪ್ರ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ , ಕಾಗಿನೆಲೆ
 8. ಕನಕದಾಸ, ಕಾ.ತ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಪ್ರ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ , ಕಾಗಿನೆಲೆ
 9. ರಾಮಧಾನ್ಯ (ನಾಟಕ), ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮರಾಠೆ, ಪ್ರ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ , ಕಾಗಿನೆಲೆ
 10. ಕನಕ ಶತಕ (ಕಾವ್ಯ), ಮಂಜುನಾಥ ಬೆಳವಾಡಿ, ಪ್ರ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ , ಕಾಗಿನೆಲೆ
 11. ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತಾ ಸಮಾಜ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ , ಕಾಗಿನೆಲೆ
 12. ನಳಚರಿತ್ರೆ: ಒಂದು ಹೊಸನೋಟ, ಬಿರಾದಾರ ಬಿ.ಬಿ., ಪ್ರ: ಕನಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
 13. ಕನಕದಾಸರು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು: ಮುಖಾಮುಖಿ, ಶಿರೂರ ಬಿ.ವಿ., ಪ್ರ: ಕನಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
 14. ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರು, ಸಂ: ಯಕ್ಕುಂಡಿಮಠ ಬಿ.ವಿ., ಪ್ರ: ಕನಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
 15. ಕನಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೂಚಿ, ಸಂ: ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಿ.ಡಿ., ಪ್ರ: ಕನಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
 16. ಕನಕದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಹರಿಲಾಲ ಪವಾರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ, ಪ್ರ: ಕನಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
 17. ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವಾದ, ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರ: ಕನಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
 18. ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ: ಸಂಘರ್ಷದ ನೆಲೆ, ಸರೋಜಿನಿ ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರ: ಕನಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
 19. ಆತ್ಮ ಆವ ಕುಲ (ಕವನ ಸಂಕಲನ), ಸಂ: ಬಾಳಣ್ಣ ಶೀಗೀಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರ: ಕನಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
 20. ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗ (ನಾಟಕ), ಶಶಿಧರ ನರೇಂದ್ರ, ಪ್ರ: ಕನಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
 21. ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ, ಎನ್. ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮ, ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೀಠ, ಉಡುಪಿ
 22. ಕನಕೋಪನಿಷತ್ತು, ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ, ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೀಠ, ಉಡುಪಿ
 23. ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪುಟ, ಎ.ವಿ. ನಾವಡ, ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೀಠ, ಉಡುಪಿ
 24. ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ (ನಾಟಕ), ಅಂಬಾತನಯ ಮುದ್ರಾಡಿ, ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೀಠ, ಉಡುಪಿ
 25. ದಾಸ-ಕನಕ ಪ್ರಭೆ, ಹೇರಂಜೆ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ, ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೀಠ, ಉಡುಪಿ
 26. ಕನಕ ಮುಂಡಿಗೆ: ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ, ಮಾಧವಿ ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೀಠ, ಉಡುಪಿ
 27. ಕನಕ ಚಿಂತನ 2007-08 (ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಕಲನ), ಸಂ: ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ., ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ / ಸಂಶೋಧನಾ #ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
 28. ಕನಕ ಚಿಂತನ 2009-10 (ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಕಲನ), ಸಂ: ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ., ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ / ಸಂಶೋಧನಾ #ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
 29. ಕನಕ ಚಿಂತನ 2011-12 (ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಕಲನ), ಸಂ: ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ., ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ / ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
 30. ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಕೋಶ, ಸಂ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರ ಮತ್ತು ವಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ / ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
 31. ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಸಂ: ಪಾವಂಜೆ ಗುರುರಾವ್, ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ / ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
 32. ಕನಕನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ: ಸಂಕಥನಗಳ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಸಂ: ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ., ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ / ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
 33. ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೋ (ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಭಾಗ: 1), ಸಂ: ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ., ಪ್ರ: ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ / ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
 34. ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸರು, ಡಾ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಣೇಶ, ಪ್ರ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಚಲನಚಿತ್ರ

ಡಾ. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮೆಕೆಡ್ 'ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ' ಚಲನಚಿತ್ರೊನು 1960ರಡ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ್. ನಿರ್ದೇಶಕೆರ್ ವೈ.ಆರ್.ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಚಿತ್ರೊಡು ಅಳವಡಿಸಾಯಿನ ಕನಕದಾಸರೆನ ಕೀರ್ತನೆಲೆನ್ ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೇರ್ ಪದ.

ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರೊಲು

 • ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕಾಗಿನೆಲೆ
 • ಕನಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
 • ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೀಠ, ಉಡುಪಿ
 • ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ / ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸ್ಮರಣೆ

ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2008ಡ್‍ದ್ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿನ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆ‍ರೆ ಬೋಡಾದ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆನ್ ಸರಕಾರ ಕೊರ್ತ್ಂಡ್.

ಪ್ರಶಸ್ಥಿಲು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕನಕದಾಸರೆನ ಪುದಾರ್‌ಡ್ ಕನಕ-ಪುರಂದರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನ್ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

 1. en:Krishna
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕನಕದಾಸ&oldid=142571"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು