ಕಬಿತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಕಬಿತ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

ತುಳುನಾಡ್ಕೃಷಿತ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪಿನ ಪದೊಕುಲೆನ್ ಕಬಿತಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಬಾರ್‌ದ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ವರ್ಸೊಗು ಮೂಜಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಬೆನ್ಪೆರ್. ಎಣೆಲ್, ಸುಗ್ಗಿ, ಕೊಳಕೆಂದ್ ಉಂದೆಕ್ ಪುದರ್. ಈ ಬೆನ್ನಿದ ಪೊರ್ತುದ ಬಚ್ಚಾಟಿಗೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬೆನ್ಪಿನಾಕುಲು ಕಬಿತೊಲೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಡೊಡು ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಪೊಂಜೊವುನಕುಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪದೊ 'ಕಬಿತೊ'.

  • ಓ ಬೇಲೇ ಓ ಬೇಲೇ
  • ಟ್ರುವೇಲೇ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಪೊಲಿಯೇ
  • ಏರಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಲ್ಹೇ
  • ದಾ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರಾ
  • ರಾವೊ ರಾವು ಕೊರೊಂಗೊ ರಾವಂದೇನ್ ದಾನುಬೇ;
  • ಪೋಯಾಜೇ ಪೋಯಾಜೇ ಕಾವೇರಿ ಅಮಾಸೆ ತೀರ್ಥೊಗ್ ಪೋಯಾಜೇ
  • ಹಾತ್ ಲೌಡಿ ಗಂಗಸರೊ

ಈ ಕಬಿತೊಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯೊಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಅವೆನ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಲ್ದೆರ್:

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೃಷಿತ ವಿಸಯೊತ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಡ್ದನದ ನಮುನೆಡ್ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪದ್ದೆಯಿ ಬಂಗಾರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾವೋ ರಾವು ಕೊರುಂಗೋ ರಾವಂದೇನ್ ದಾನ್‌ಬಿ, ಮುಪ್ಪೊದಿನತ್ತ ಬಾಲೆ ಆಲ್, ಪಾಡ್ಯರಲಿಂಗ ಕೇಂಡಾಲೇ, ಎಲ್ಯಾಲ್ ಎಲ್ಯಬಾಲೆ ತೆಲಿಕೇದಾ ಮೋನೆದಾಲೇ, ಪೊಣ್ಣು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಯೇರಕ್ಕೇರ್ ಆಲ್ಯೇರ್ ನೆರೆಟೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆಂದಾಲ್ಯೇರ್ ಡಿಂಬಿಸಾಲೆ ಇ ಕಬಿತೆಲೆಟ್ ಗೋಧಿಮಾಲೆ, ಬುಲಾಕ್, ಬುಗುಡಿ, ರಾಕುಟಿ, ಬೋರಿಸರ, ಮೋನುಮಾಲೆ, ತಿರುಪ್ಪುದಪೂ, ಜಡೆಕೊಂಡೆ, ಬಂಗಾರ ಕೇದಗೆ, ತಾರ್, ಕಾಪಿಸರ, ಕೊಪ್ಪುಸರಪೊಳಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪದ್ದೋಯಿತ ಪುದರ್ ಬರುಪುಂಡು.

ಕಾಯಿಕಜಿಪುದ ಪುದರುಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹರಿನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದಾ’, ಸತ್ಯನಂಗಡಿ ದೇಲಗುಡು. ದುಂಬಾಂಡಣ್ಣೆರೆ ಪಿರವಾಂಡಾ, ‘ಅರಿಕಡೆಪ್ಪಲ್ ಸಾಂಬಲಾ’, ‘ಗಿಜಿಗಿಜಿ ಕೆಮ್ಮಾಲೂ ತೇರಂಟೆ ಮಗಲ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ನೂರ್ಯಲೋಯಾ’, ‘ಗೋವಿಂದ ಬದನೆ

ಪೂಕುಲೆನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುರ್ಗೊಲೆನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಲ್‌ಂಡ್‌ಮರ ಮಾಲ್‌ಂಡ್ ಸೇಕೇ ಸೇಕ್ ಬಡೆಕ್ಕಿಯಿ ಜಾಯಿನ ಮರ ಕೊಚ್ಚಿನರೇ, ಲೇಲಲೇಲೆಲೇಗಾ ಉರಿಕುಡುಪ್ನೆಲಾ ದಿಕ್ಕಾ

ಜೋಕುಲೆ ಕಬಿತೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಊರುದ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನರಮಾನ್ಯನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಾತಿಲೆನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಸಂಭಾವ್ಯ ವರ್ಣನೆದ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಾಸ್ಯ ಕಬಿತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಬಿತೆ&oldid=116222"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು