ಕಬಿತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್ಕೃಷಿತ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪಿನ ಪದೊಕುಲೆನ್ ಕಬಿತಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಂಡೊಡು ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಪೊಂಜೊವುನಕುಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪದೊ 'ಕಬಿತೊ'. ಓ ಬೇಲೇ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಕಬಿತೊ. ಓ ಬೇಲೇ; ಟ್ರುವೇಲೇ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಪೊಲಿಯೇ; ಏರಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಲ್;ಹೇ ದಾ ಬಲ್ಲ ಮಗ ದೂಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರಾ; ರಾವೊ ರಾವು ಕೊರೊಂಗೊ ರಾವಂದೇನ್ ದಾನುಬೇ; ಪೋಯಾಜೇ ಪೋಯಾಜೇ ಕಾವೇರಿ ಅಮಾಸೆ ತೀರ್ಥೊಗ್ ಪೋಯಾಜೇ;ಹಾತ್ ಲೌಡಿ ಗಂಗಸರೊ;ಇಂದ್ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಕಬಿತೊಲು.

ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಬಾರ್ ದ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ವರ್ಸೊಗು ಮೂಜಿ ಪುದರ್ ಡ್ ಬೆನ್ಪೆರ್. ಎಣೆಲ್, ಸುಗ್ಗಿ, ಕೊಳಕೆಂದ್ ಉಂದೆಕ್ ಪುದರ್. ಈ ಬೆನ್ನಿದ ಪೊರ್ತುದ ಬಚ್ಚಾಟಿಗೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬೆನ್ಪಿನಾಕುಲು ಕಬಿತೊಲೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಕಬಿತೊಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯೊಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಅವೆನ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಲ್ದೆರ್:

 1. ಕೃಷಿತ ವಿಶಯೊದ ಕಬಿತೊಲು
 2. ಪಾಡ್ದನದ ನಮುನೆಡ್ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು
 3. ಪದ್ದೆಯಿ ಬಂಗಾರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು
 4. ಕಾಯಿಕಜಿಪುದ ಪುದರುಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು
 5. ಪೂಕುಲೆನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು
 6. ಮುರ್ಗೊಲೆನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು
 7. ಮರಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು
 8. ಊರುದ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು
 9. ನರಮಾನ್ಯನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು
 10. ಜಾತಿಲೆನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೊಲು
 11. ಅಸಂಭಾವ್ಯ ವರ್ಣನೆದ ಕಬಿತೊಲು
 12. ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಕಬಿತೊಲು
 13. ಹಾಸ್ಯ ಕಬಿತೊಲ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಬಿತ&oldid=73075"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು