ಜೋಕುಲೆ ಕಬಿತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಜೊಕುಲೆ ಕಬಿತೆ

ಜೋಕುಲೆ ಕಬಿತೆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲೆಗಾದ್ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದ್ ಅತ್ತ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ್ಡಡ್ದ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿನ ಕಬಿತೆ.ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನೊಡೊಡು ಶಿಶುಗೀತೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಜೋಕ್ಲೆ ಕಬಿತೆ ಸುಲಭದಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಪ್ರಕಾರ.ಆಂಗ್ಲ ಬಾಸೆಡ್ ಸುಮಾರು ೧೮ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಠೆ ರೂಪು ಆಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ವಾದ. ಭಾರತೀಯಸಂದರ್ಬೊಡು ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕತೆಕ್ಲು,ಜಾತಕ ಕತೆಕ್ಲು,ಜನಪದ ಕತೆಕ್ಲು, ಜನಪದ ಪದಕೊಲು ಸುರುಕು ಇತ್ತ.ಕನ್ನೊಡೊಡು ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ,ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ ರಾಯೆರ್, ಕಯ್ಯಾರೆರ್ ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರಳೆರ್ ಕಾರಣ ಕರ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ.ಅಂಚಾದ್ ಕನ್ನಡ ಶಿಶುಗೀತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಬಿತೆದ ಉದಯಗ್ ಕಾರಣ ಆತ್ಂಡ್.

ಜೋಕ್ಲೆ ಪದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಟಿವಿ ದೀಲೆ ಬೋರಾಂಪುಂಡು

ಕಾರ್ಟೂನ್ ಉಂಡು ಐನ್ ತೂವೆರೆ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು.

  1. ಬಲ್ಲಡ್ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡ್ ಬಜಿಲ್

ಬಜಿಲ್ಡ್ ಪಿಜಿನ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]