ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕರವೀರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕರವೀರ
ಕಾಡು ಕಣಿಗಿಲೆ ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Gentianales
Family: Apocynaceae
Genus: 'Cascabela'
Species: ''C. peruviana''
Binomial name
Cascabela thevetia
Synonyms[೧]
List
  • Cascabela peruviana (Pers.) Raf.
  • Cerbera linearifolia Stokes
  • Cerbera peruviana Pers.
  • Cerbera thevetia L.
  • Thevetia linearis Raf.
  • Thevetia linearis A. DC.
  • Thevetia neriifolia Juss. ex A.DC.
  • Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum.
  • Thevetia thevetia (L.) H.Karst. nom. inval.
ಕರವೀರದ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ
ಕರವೀರದ ಪರಂದ್
ಕರವೀರದ ಮರ

ಕರವೀರ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್ ದ ದೈ

ವಿಜ್ಞಾನೊದ ವರ್ಗೀಕರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಪೋಸೈನೇಸೀ ಕುಟುಂಬದ ದೈ .  ತೆವೀಷಿಯ ನೀರಿಫೋಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುದರ್.  ಕನ್ನಡೊಡು ಕಾಡು ಕಣಿಗಿಲೆ, ಕರವೀರ, ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಅಶ್ವಘ್ನ, ಅಶ್ವಹ, ಹರಿ ಪ್ರಿಯ, ಕರವೀರ ಅಂಚ  ಬೇತೆ ಬೇತೆ  ಫುಡ್ ಉಂಡು . ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಲೆಂಡರ್ ಪಂಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಲಚ್ಚನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು   ೧೦ ದ್ದ್  ೨೦ ಆಡಿ ಎತ್ತಾರೋ  ಆಪ್ಪುನ ಮರತಲೆಕಂದಿನ  ದೈ.  ಸಪೂರ ಆದ್  ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುನ ಇರೆಕುಲು.  ಎಡ್ಡೆ  ಕಮ್ಮೆನದ ಮಂಜೊಲ್ ರಂಗ್ ದ   ಪೂ. ಕೆಂಪು ಆತ್ತಂಡ ಕಪ್ಪು ರಂಗ್ ದ  ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿಲು. ಮರಟ್ ಬರ್ಪುನ  ಬೊಲ್ದುದ ಪೇರ್ ಬಾರಿ ವಿಸೊ . ಉಂದು ಏಪಲಾ  ಪಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪುದೆಲ್ ದಕ ಇಪ್ಪುನ ದೈ , ಕೆಲ ಜಾಗೆಲೆಡ್  ಎಲ್ಯ ಮರ ಲಾ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆನ ಮೂಲೊ . ಭಾರತೊಡು ಇಡೀಕ ಉಂದು ಬುಲೆಪುಂಡು . ಡೈ ಟ್  ಪೇರ್  ಬರುಪುಂಡು.  ಇರೆಕುಲು ಉದ್ದುದ್ದ ಉಪ್ಪುವ . ಗಂಟೆದ ರೂಪೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಂಜೊಲ್ ರಂಗ್ ದ ಪೂ .  ಪೂತ  ಎಸಲ್ದ ಮಿತ್ತ್ ರೋಮದಲೇಕೋ  (ಕೊರೋನಾ) ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪೂತ ಕೇಸರಳು ಎಸಲ್ ಸುರುವಾಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಇಪ್ಪುವ . ಶಲಾಕಾಗ್ರ ಲಿಂಗೊದಲೆಕ. ಕಾಯಿದ ಉದ್ದ 3 ಸೆಂಮೀ., ಅಗೆಲೊ  3.8 ಸೆಂಮೀ. ಉಂದೆಟ್  4 ಬೀಜಲು ಉಪ್ಪುವ. ಕಾಯಿಗ್ ಉರುಂಟುದ ಮೂಲೆಲು ಉಪ್ಪುವ.

ಉಪಯೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊರ್ಲುದ ದೈಯಾದ್ ಸಾದಿ ಬರಿಟ್  ಅಂಚನೆ ಪೂತೋಟೊಲೆಡ್  ನಡ್ಪೆರ್ .ದೈ  ಬಾರೀ  ಕೈಪೆ. ಉಂದೆತ ಪೇರ್ ವಿಸೊ .  ಬುಡ್ದು  ಬುಡ್ದು ಬರುಪುನ ಜ್ವರಕ್ಕು ಉಂದೆತ  ಚೋಲಿನ್ ಮರ್ದದ್ದ್  ಗಲಸುವೆರ್.  ಬೀಜಲಾ ವಿಸೊ . ಮುಂಡರ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಪಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುದಿಕೆರೆನ್ ಕೆರಿಯೆರೆ ಉಂದೆತ ಬೀಜಲೆನ್ ಗಲಸುವೆರ್.  ಉಂದೆತ ಎಣ್ಣೆಲಾ  ಭೇಧಿಗ್   ಮರ್ದ್.  ಕಾಡ್ ದ  ಕರವೀರ ಡೈಯಿಡ್ದ್  ಥೆವಿಟಿನ್, ಥೆವಿಟಾಕ್ಸಿನ್, ನಿರಿಫೋಲಿನ್, ಅಸಿಟೈಲ್ ಪನ್ಪುನ ರಾಸಾಯನಿಕೊ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ಥೆವಿಟಿನ್ ಮರ್ದ್ ತಿಗಳೆದ ರೋಗೋ ಇತ್ತ್ ನಕುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ  ಮರ್ದ್ ಪಂದ್ದ್  ಗೊತ್ತಾತಂಡ್.  ಮೂಲರೋಗ, ಚರ್ಮೋದ ರಂಗ್ ಪೋಪುನ ಸೀಕ್, ಚರ್ಮರೋಗೊ ಗುಲೆಗ್ ಉಂದೆನ್ ಗಲಸುವೆರ್.ಎಲಿ ಕೇರಿಯೇರ್ಲಾ ಉಂಡು ಬೋಡಾಪುಂಡು.[೨]

ಮರ್ದ್ ದ  ಗುನೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಯುರ್ವೇದೊಡು   ಉಂದು  ಬಾರೀ  ಗಲಸೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮರ್ದ್. ತಿಗಳೆ  (ಹೃದಯ)  ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗೋಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮರ್ದ್ ನ್ ಉಂದೆತ ಮರತ ಬೊಲ್ದು ಪೇರ್ ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇರೆ  ಬೊಕ್ಕ ಪೂ  ವಾತ, ಕಫ ಬೊಕ್ಕ  ಪಿತ್ತಗು ಸಂಬಂಧೊ  ಇತ್ ನ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಚಾಳ್ಯೇ ತುಚ್ಚಿನ ಗಾಯೋಗುಲಾ ಉಂದೆಟ್ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕರವೀರೋದ ದೈಯಿದ್ದ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕೊನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ದೈ ಕುಲೆಡ್ ಉದಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಂಗಸ್ ಬರಾಂದಿಲೆಕೊ  ರಂಗ್ ನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. [೩].

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "The Plant List: A Working List of All Plant Species". Archived from the original on April 15, 2021. Retrieved May 17, 2014.
 2. Gupta R, Kachhawa JB, Gupta RS, Sharma AK, Sharma MC, Dobhal MP (March 2011). "Phytochemical evaluation and antispermatogenic activity of Thevetia peruviana methanol extract in male albino rats". Hum Fertil (Camb). 14 (1): 53–59. doi:10.3109/14647273.2010.542230.
 3. Kareru P.G., Keriko J.M., Kenji G.M., Gachanja A.N. (2010). "Anti-termite and antimicrobial properties of paint made from Thevetia peruviana (Pers.) Schum. oil extract". African Journal of Pharmacy and Pharmacology. 4 (2): 87–89.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕರವೀರ&oldid=161983"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು