ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್

ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ತತ್ವಜ್ನಾನಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್, ಇತಿಹಾಸೊಕಾರೆ, ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜವಾದಿ. ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಳುವಳಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಡ್ ಮೆರ್ನ ಚಿಂತನೆಲು ಪ್ರಮುಖವಾದುಂಡು. ಮೆರೆನ ಇತಿಹಾಸೊಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ನೆರ್ ಪಂದ್ ಪರಿಗಾಣಿಸದೆರ್. ಮೇರು ಇತಿಹಾಸೊನ್ ಪೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ತಿಕೋನೊಡ್ ಅರ್ಥೈಸಾದ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದೆರ್.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.