ಕಾಳಧನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕಾಳಧನ ಪಂಡ ಕನ್ನಡದ ಕಪ್ಪುಹಣ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. ಆದಾಯದ ಮಿತ್ತ್‌ದ ತೆರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಲೆನ್ ಸರಕಾರೊಗು ಕಟ್ಟಂದೆ ಗುಟ್ಟಾದ್ ದೀದಿತ್ತ್‌ನ ಕಾಸ್‍ನ್ ಕಾಳಧನ ಪನ್ಪೆರ್[೧] ಭಾರತೊಡು ಆದಾಯದ ವಿವರ ಕೊರಂದೆ ಅಯಿನ ಮಿತ್ತ್‌ದ ತೆರಿಗೆನ್ ಸರಕಾರೊಗು ಕಟ್ಟಂದೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ ದೀನ ಕಾಸ್‍ಗ್ ಕಾಳಧನ ಪಂದ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಭಾರತೊಡುಕ ಕಾಳಧನ ಪನ್ಪಿನವು ೧೯೫೯ಕ್ಕ್ ದುಂಬುಡೆ ಇತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದುಂಡು.೧೯೮೫ಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಕಾರದ ಪರವಾದ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆ ವರದಿದ ಪ್ರಕಾರ ೨೫ ಲಕ್ಶ ಕೋಟಿ ಕಾಳಧನ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು. ಕಾಳಧನ ಲೆಕ್ಕೊಗು ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಕಾಸ್. ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ್ ನಿಯಂತ್ರಣೊಗು ಸರಕಾರ ಪೊಸ ಪೊಸ ಯೋಜನೆಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ೧೯೯೧ ಅಂಚನೆ೧೯೯೭ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಕಾಳಧನಿಕೆರೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಳಧನೊನು ನೈಜ ಧನವಾದ್ ಪರಿವರ್ತಿಸವೊನಿಯೆರೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ತ್ಂಡ್. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ೨೦೧೬ ಜೂನ್ ತಿಂಗೊರ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಳಧನ ಘೋಷಣೆಗ್ ಸರಕಾರ ಆವಕಾಶ ಕೊರ್ದಿತ್ತ್ಂಡ್.

ವಿದೇಶಿ ಕಾಳಧನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಳಧನಿಕೆರ್, ರಾಜಕೀಯದಕುಲು ತಂಕುಲೆನ ಆದಾಯದ ದುಡ್ಡುನ್ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡ್ ಗುಟ್ಟಾದ್ ದೀತೆರ್..ಆಂಡಾ ಏತ್ ದೀತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು $ ೧.೪ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಾಸ ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಡ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡ್ ದೀನ ೧೩,೦೦೦ ಕೋಟಿ ಕಾಳಧನೊನ್ ಸರಕಾರ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸಿ, ಜಿನೆವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡ್ ಭಾರತದಕುಲು ದೀನ ಕಾಳಧನೊದ ಪ್ರಕರಣ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈದ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ವರದಿ ಉಂಡು. ವಿದೇಶಿ ಕಾಳಧನೊನ್ ವಾಪಸ್ ಕನರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ.

ಸ್ವದೇಶಿ ಕಾಳಧನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಳಧನಿಕೆರ್ ತಂಕುಲೆನ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದಾಯದಯೊಗು ತೆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆನ್ ಸರಕಾರೊಗು ಪಾವತಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ ದೀದ್ ಅವೆನ್ ಗುಟ್ಟಾದ್ ಉಪಯೋಮನ್ತೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್. ಸ್ವದೇಶಿ ಕಾಳಧನನು ಪಿದಯಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಸರಕಾರ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಘೋಷಣೆಗ್ ಸರಕಾರ ಆವಕಾಶ ಕೊರ್ದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಣಾಮಬೀರ್ದ್ ೬೫,೦೦೦ ಕೋಟಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಾಳಧನ ಘೋಷಣೆ ಆತ್ಂಡ್.[೨]

ಕಾಯ್ದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಳಧನ ವರ್ಗಾವಣೆಗ್ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡುನ ಉದ್ದೇಸೊಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ೨೦೧೫ ಮೇ ೨೬ಕ್ಕ್ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಕಾಯ್ದೆನ್ ಸಂಸತ್ತ್‌ಡ್ ಅಂಗಿಕರಿಸದ್ಂಡ್.

ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ದೇಶ ವಿದೇಶಡಿತ್ತಿನ ಕಾಳಧನ ಬೊಕ್ಕ ನಕಲಿ ನೋಟು ನಿಯಂತ್ರಣಗೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯೋಜನೆನ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಭಾರತದ ಪ್ರದಾನಿಯಾಯಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನವೆಂಬರ್ ೮ನಾನಿ ರಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮುಖ ಮೌಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ೧೦೦೦ ಬೊಕ್ಕ ೫೦೦ನ ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಮಲ್ತೆರ್. ೧೦೦೦ ಬೊಕ್ಕ ೫೦೦ ರೂ. ಪರ ನೋಟುನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡ್ ಜಮೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ೨೦೦೦ ಬೊಕ್ಕ ೫೦೦ ರೂ. ಪೊಸ ನೋಟುನು ವಿನಿಮಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಅದೇಶ ಮಲ್ತೆರ್[೩]
 • ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡ್ ಗುಟ್ಟಾದ್ ದೀನ ಕಾಳಧನೊನ್ ಪಿದಯಿ ಕನರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೊಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕರಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗೊಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ೨೦ ಮನವಿನಲೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸದ್ಂಡ್.
 • ನವೆಂಬರ್ ೮ ನಾನಿ ರಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ರಾತ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗಾರ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಹಿನ್ನಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಂಗಾರ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಲೆಡ ಬಂಗಾರ್ದ ಮಾರಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ವಿವರ ಕೇನ್ಂದ್ಂಡ್
 • ೩೦ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟ್‍ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ಕಚೇರಿರ್ದ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹೊಗು ಆದೇಶ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲೆನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 • ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರೊಲೆಡ್ ಪರನೋಟು ಬೊಕ್ಕ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಬದಲಾಯಿಸವುನ ಸಾಧ್ಯತೆದ ಹಿನ್ನಲೆಡ್ ೬೨ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದಲ್ಲಾಳಿಲೆಡ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವರ ಕೇನ್ಂದ್ಂಡ್
 • ೨.೫ ಲಕ್ಷೊರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ ಜಮೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ವಿವರ ಕೊರೊಡುಂದು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ನೆಕ್ ದುಂಬು ೧೦ ಲಕ್ಷೊರ್ದು ಜಾಸ್ತಿದ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.
 • ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸದನಡ್ ಮಂಡಿಸದ್ ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಧನಿಕೆರೆಗ್ ತಂಕುಲೆನ ಆದಾಯೊನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಚೆ ಇತ್ತ್ಂಡಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ೨೦೧೬ ಅಡಿಟ್ ಶೇ.೫೦ ತೆರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಂಡ ಕೊರ್ದ್ ಕಾಳಧನೊನ್ ಬೊಲ್ದ್(ನೈಜ ಧನ) ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತ್ಂಡ್[೪] ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಡ್ ಆದಾಯದ ವಿವರ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು. ಕಾಳಧನಿಕೆರೆಗ್ ತಂಕುಲೆನ ಆದಾಯೊನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಲೆನ ದಾಳಿಗ್ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ಬೂರ್ಂಡ ಶೇ. ೮೫ ನಾತ್ ದಂಡ ಕಟ್ಟೊಡಾಂಪುಂಡು.

ಪ್ರಯೋಜನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಜನೊಕುಲೆನ ದುಡ್ಡುನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತ್ಂಡ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸರಕಾರೊಗು ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು.
 • ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಸುರು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಸರಕಾರೊಗು ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು
 • ಸರಕಾರೊಗು ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಆಂಡಾ ಬಡವಗ್ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ತಿಕ್ಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.
 • ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆದ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆದ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು

ತೊಂದರೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಮಲ್ತ್‌ನ ಹಿನ್ನಲೆಡ್ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೊಂದರೆಲು ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ಅವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ತೊಂದರೆಲು

 • ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಲೆಗ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ಂಡ್
 • ಕೂಲಿ ಬೇಲೆದಕುಲೆಗ್ ದಿನ ಕೂಲಿ ಸರಿಯಾದ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಡ್
 • ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರೊಗು ತೊಂದರೆ
 • ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ್ ನೊಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ್ ವಿಲಂಬ

ಕರೆನ್ಸಿ ರದ್ದತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ದೇಶೊಲೆಡ್‍ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಅಗತ್ಯೊಗು ಬೊಡಾನಗ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಲೆನ ರದ್ದತಿನ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಮೇರಿಕದ ಮಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು ಪಂಡ ೧೦೦ ಡಾಲರ್. ೧೯೩೪ಡ್ ೧೦೦,೦೦೦ ಡಾಲರ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈದ್ಂಡ್ ಅವೆನ್ ಮಗ್ರ್(ಬೊಕ್ಕದ) ವರ್ಷನೆ ರದ್ದತಿ ಮಲ್ತೆರ್. ಇಂಗ್ಲೇಂಡ್‍ದ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು ಪಂಡ ೧೦೦ ಪೌಂಡ್.ಯು ಎ ಇ ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖಮೌಲ್ಯದ ಕರೆನ್ಸಿ ಪಂಡ ೧೦೦೦ ದಿನಾರ್. ೧೯೫೪ಕ್ ಭಾರತೊಡು ೧೦೦೦ದ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.ಕಾಳಧನ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿನ್ನಲೆಡ್ ೧೯೭೮ ನೆ ಜನವರಿಡ್ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ೧೦೦೦ದ ನೋಟುನ್ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ತೆರ್. ೨೦೦೦ ಇಸವಿಡ್ ಕುಡ ಚಾಲ್ತಿಗ್ ಕೊನತೆರ್. ೧೯೭೮ಟ್ ೫೦೦ ದೆನ ನೋಟು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಚಲಾವಣೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಭಾರತದ ಲಾಂಛನ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಆವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಾದ್ ಗಾಂಧಿನ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತ್‌ನ ೫೦೦ ದೆನ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.investopedia.com/terms/b/black-money.asp
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_black_money
 3. http://www.ndtv.com/india-news/government-moves-bill-in-parlaiment-to-plug-loopholes-in-income-tax-laws-1631187
 4. http://www.rediff.com/business/report/note-scrapping-deposited-black-money-post-nov-8-50-tax-if-not-85/20161128.htm
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಾಳಧನ&oldid=163174"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು