ಕಿರಾತ ಕಡ್ಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕಿರಾತ ಕಡ್ಡಿ ದೈ ನೆಕ್ಕ್ ಕಿರಿಯಾತ್ ಕಡ್ಡಿ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.(chiretta plant)
ಎಂಡೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪೆನ್ಸಿಕ್ಯುಲೆ ಟಾ

ಕಿರಾತಕಡ್ಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಡು ಕೈಪೆದ ದೈ[೧]. ಉಂದು ರಡ್ ಎತ್ತರ ಬುಲೆವುಂಡು, ಉಂದು ಇಡೀ ವರ್ಸಲಾ ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ದಾ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಇರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಎಲ್ಯಾ ಪೂ ಲ್ಲಾ ಆಪುಂಡು.[೨]

ಮೂಲ ಪುದಾರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಸೊಡು ಕಿರಾತ ಕಡ್ಡಿನ್ ಗಳಸುವೆರ್.[೩]

 • ಅರಾಬಿಕ್ : Qamha, Qasab Farsee
 • ಬೆಂಗಾಲಿ : Chirata, Mahatita
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ : Chiretta, Indian Balmony, Bitter Stick
 • ಫ್ರೆಂಚ್ : Swertie de l’Inde
 • ಜರ್ಮನ್ : Chirettakraut, Kirayakraut
 • ಗುಜರಾತಿ : Kariyatu, Charyatah, Chirayita
 • ಹಿಂದಿ : Kiryat Charayata
 • ಕನ್ನಡ : Nalebevu, Chirata Kaddi, Chirayat
 • ಲ್ಯಾಟೀನ್ : Swertia chirata Buch.
 • ಮರಾಠಿ : Kiraita, Kaduchiraita
 • ಪರ್ಷಿಯನ್ : Chiraita Talkh
 • ಪಂಜಾಬಿ : Chiretta, Chiraita
 • ಸಂಸ್ಕೃತ : B*ಸಂಸ್ಕೃತಟ್ ಬೂನಿಂಬಾ. hunimba, Kirata, Kiratak
 • ಉರ್ದು : Chiraita Talkh
ಎಂಡೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪೆನ್ಸಿಕ್ಯುಲೆ ಟಾ ೨

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೈತ ಇರೆತ್ತ ಕಸಾಯ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪರ್ಂಡಾ ಜೊಕ್ಲೆನಾ ಬಂಜಿ ಪುರಿಕ್, ಮಲ್ಲಕಲೆನಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ(ಮಧುಮೇಹ)ನಿಯಂತ್ರಣೊಗ್ ಎಡ್ಡೆ. ಚರ್ಮರೋಗೊಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಲೇಪ ಪಾಡ್ಂಡ ಎಡ್ದೆ, ಕಲೆಲ ಮಾಜುಂಡು. ಪೆದ್ಮೆದಾಡ್ಲೆಗ್ ಉಂದೆತ್ತ ಕಸಾಯ ಜೀರ್ನಸಕ್ತಿಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ದೆ.ರುಚಿಟ್ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆ ಆಂಡಲಾ ಬಂಜಿಗ್ ತೀಪೆ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ದೆ ಮರ್ದ್ ದ ದೈ ಉಂದು.ಪೊರ್ಲುಗಾದ್ಲಾ ಉಂದೆನ್ ಬುಲೆಪಾವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ್ದ್ ದಿನಾಲಾ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ವರ್ಷೊಗೊರ ಮಾತಾ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದು ಬಾರಿ ಉಷ್ಣದವು. ಅಂಚಾದ್ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಉಂದೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು.ಕಿರಿಯಾತ್ ಕಡ್ಡಿದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮರ್ದ್ ದ ಅಂಗಡಿಡ್ ಮಾರುವೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಪಂಚತಿಕ್ತ ಕಷಾಯ ಪನ್ಪೆರ್.

ಅಪಾಯಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೊತ್ತಿಜ್ಯಾಂತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಲ್ತಂಟಾ ಅಪಾಯ ಅಪುಂಡು. ಸೀಪೆ ಪಡಿಕೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ್ದ್ ದಿನಾಲಾ ನೆತ್ತ ಕಷಾಯ ಪರ್ಂಡ ಅವು ಕಿಡ್ನಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ್ ಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಏಪಾಂಡಲಾ ಒರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.ayurveda-recipes.com/kirata.html
 2. http://socialworkkudd.blogspot.in/
 3. http://hashmidawakhana.co.in/swertia-chirata-buch.html