ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕುಮಾರಧಾರೆ ಸುದೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ

ಕುಮಾರಧಾರೆ ಸುದೆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸುದೆ. ಉಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಸೊಡ್ ಸುಳ್ಯದ ಮುಟ್ತಡ್ ಪುಟ್ಟುನ ಸುದೆ. ಈ ಸುದೆ ಉಬಾರ್ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ)ಡ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆತ್ತ ಒಟ್ಟಗು ಜೊತೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೇತ್ರಾವತಿದ ಜತೆಟ್ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುಂಡು.[೧] ವರ್ಸೊಗು ಒರ ಸುದೆಟ್ ನೀರ್ ಬಾರೀ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅಲ್ಪದ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅಯಿನ್ "ಸಂಗಮ" ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ತೂಯೆರೆ ಸುದೆತ ಬರಿಟ್ ಬಾರೀ ಜನ ಸೇರುವೆರ್. ಸಂಗಮ ಶಬ್ದೊ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲೊದ ಸಬ್ದೊ. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಒಂಜೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಕ್ಯೋ ಅಪುನೆ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ತಲಾ ಉಂಡು.

ಈ  ಸುದೆ ನೆತ್ರಾವತಿಗ್ ಬಾರೀ ನೀರ್ದ್ ವರ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸುದೆ. ಕುಮಾರಧಾರೆ  ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಪುಟ್ಟುನು. ಉಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟೊದ್ದು ೧೬೦೦ ಮೀ. ಎತ್ತರ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಸುದೆ ತಿರ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುನವುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೀರ್ದ ವರತೆ ಜಲಪಾತ ಆದ್ ರೂಪು ಪಡೆಪುಂಡು. ಇಂಚನೆ ನನಾತ್  ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ತೋಡುಲೆನ ವಸರ್ ಸೇರ್ದ್ ದಿಂಜಿನ ಸುದೆ ಆದ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಪರಪುಂಡು. ಉಬಾರ್‌ಡ್ ನೇತ್ರಾವತಿಗ್ ಸೇರ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟೊ ೪೦ ಮೀ. ಕುಮಾರಧಾರೆ  ೮೦ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರೊಗು ನೀರ್ ಕೊರ್ದ್ ಪರಪುನ ಸುದೆ.

ಕುಮಾರಧಾರೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಉಬಾರ್ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ) ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ಪೇಂಟೆದ ಬರಿಟೆ ಪರಪುವಳ್. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ  ದೇವೆರೆನ ದರ್ಶನಗ್ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತೆರ್ ಈ ಸುದೆಟ್ ಮೀದ್, ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆನ ದರ್ಶನೊಗು ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು.

ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತೆದ ಬರಿಟ್  ೩- ಮೆಗಾ ವಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಹೈಡೆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಉಂದೆತ ಬಗೆಟ್ ಭಕ್ತೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಪೊಡಿಗೆ ಉಂಡು. .

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Sir William Wilson Hunter. The imperial gazetteer of India, Volume 5. p. 471.