ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮೇರ್ ಕನ್ನಡದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಕವಿ. ಮೇರು ಕರ್ನಾಟಕಗದಗ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕೋಳಿವಾಡದಾರ್. ಮೆರೆನ ಸುರುತ ಪುದರ್ ಗದುಗಿನ ನಾರಣಪ್ಪ. ಮೆರೆನ ಅಂಕಿತನಾಮ 'ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ'. ಮೇರ್ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಡು 'ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ', 'ಐರಾವತ' ಪನ್ಪಿನ ಕೃತಿನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಮೆರೆಗ್ 'ರೂಪಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ'ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಉಂಡು.