ಕೊರಗ ಪಾತೆರೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Koraga
ಕೊರಗ
Native toಭಾರತ
Ethnicityಕೊರಗರು
Native speakers
14,000 Korra Koraga[೧]
ದ್ರಾವಿಡ
 • ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ
  • ತುಳು
   • Koraga
ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ
Language codes
ISO 639-3Either:
kfd – Korra Koraga
vmd – Mudu Koraga
Glottologkora1289[೨]

ಕೊರಗ ಜನಾಂಗದಕಲೆನ ಬಾಸೆಗ್ ಕೊರಗ ಬಾಸೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲುಡು ಒಂಜಿ.

ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊರಗ ಬಾಸೆನ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕೊರಗೆರೆ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಪಾತೆರುವೆರ್. ತೆನ್ಕಾಯಿ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆನ ಎಗ್ಗೆಗ್ ಕೊರಗ ಬಾಸೆ ಸೇರುಂಡು. ಕೊರಗ ಬಾಸೆಡ್ ನಾಲ್ ವಿಭಾಗೊಲು ಉಂಡು

 • ಒಂಟಿ ಕೊರಗ
 • ತಪ್ಪು ಕೊರಗ
 • ಮುಂಡು ಕೊರಗ
 • ಅಂಡೆ ಕೊರಗ

ಒಂಟಿ ಕೊರಗ ಉಪಬಾಸೆಡ್ ತುಳು ಪಾತೆರೊದ ಪ್ರಭಾವ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಂಡು ಕೊರಗ ಉಪಬಾಸೆಡ್ ಕನ್ನಡೊದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು. ಕೊರಗೆರೆ ಪಾತೆರೊ ಇತ್ತೆ ವಿನಾಸೊದ ಸಾದಿಡ್ ಉಂಡು. ಕೊರಗೆರ್ ತನ್ನ ಜನಾಂಗದಕಲೆಡ ಪಾತೆರ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಕೊರಗ ಬಾಸೆನ್ ಗಲಸುವೆರ್.[೩]

ಒಂಟಿ ಕೊರಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಟಿ ಕೊರಗ ಬಾಸೆನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಬಾಗೊದ ಕೊರಗೆರ್ ಪಾತೆರುವೆರ್. ತುಳು ಪಾತೆರುನ ಜನಾಂಗೊಲೆನ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂದೊ ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾವರ ಒಂಟಿ ಕೊರಗ ಬಾಸೆಡ್ ತುಳುತ ಪ್ರಭಾವ ಜಿಂಜ ತೋಜುಂಡು.[೪]

ಒಂಟಿ ಕೊರಗ - ತುಳು

ಅಪ್ಪೆ - ಅಪ್ಪೆ

ಬಿನ್ನೆ - ಬಿನ್ನೆ

ಪರಯಿ - ಪಲಯೆ

ಕೊರಯಿ - ಕಂಡನೆ

ಕಿಲ್ಲಿ - ಕಿನ್ನಿ

ಕೊರ್ರು - ಕೆರ್

ಚೈ - ತೈ/ಸೈ

ನುನು - ನಿಂಗ್

ಕೊರ್ತಿ - ಬೊಡೆದಿ

ಪುರಿ - ಹುರಿ

ತಪ್ಪು ಕೊರಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಪ್ಪು ಕೊರಗ ಬಾಸೆನ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಬ್ರಿ ಬಾಗೊದ ಕೊರಗೆರ್ ಪಾತೆರುವೆರ್. ಈ ಬಾಸೆ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಭಾವೊಗು ಬತ್ತ್ ದ್ ಒರಿನ ಕೊರಗ ಉಪಬಾಸೆಲೆರ್ದ್ ಬೇತೆನೇ ರೀತಿ ತೋಜುಂಡು.[೫]

ತಪ್ಪು ಕೊರಗ - ತುಳು

ಹರಿ - ಪರ್

ಹುಗೆ - ಪುಗೆ

ಹುದರಿ - ಪುದರ್

ಕೆಮಿ - ಕೆಬಿ

ಗರ್ಬ - ಕರ್ಬ

ಹೊರ್ತು - ಪೊರ್ತು

ಮಡಿ - ಮಲ್ಪು

ಹುರಿ - ಪುರಿ

ಮುಂಡು ಕೊರಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಂಡು ಕೊರಗ ಬಾಸೆಡ್ ಕನ್ನಡೊದ ಪ್ರಭಾವ ಎಚ್ಚಿ ಉಂಡು.

ಮುಂಡು ಕೊರಗ - ಕನ್ನಡ - ತುಳು

ಹೂಂಜಿ - ಹುಂಜ - ಪೂಂಜೆ

ಹೋಗ - ಹೋಗು - ಪೋ

ಬೂಳು - ಬೀಳು - ಬೂರು

ಅದಿ - ಅದು - ಅವ್

ಅಲ್ಲ - ಅಲ್ಲಿ - ಔಲು

ಹುಳ - ಹುಳು - ಪುರಿ

ಕೊರಗ ಬಾಸೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊರಗ ಬಾಸೆ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆನ ಗೊಂಚಿಲ್ದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಸೆ ಪನ್ಪಿ ಪುಗಾರ್ತೆನ್ ಪಡೆದ್ಂಡಲಾ ಕೊರಗ ಬಾಸೆನ್ ಪಾತೆರುನಕ್ಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆವೊದುಂಡು.ಇತ್ತೆ ಕೊರಗ ಬಾಸೆ ತೆರಿದಿನಕ್ಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಲಿ ೨೦,೦೦೦ ಪನ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.ಕೊರಗೆರೆನ ಪೊಸ ಪೀಳೆಗೆ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡೊನು ತನ್ನ ಬಾಸೆ ಆದ್ ಗಲಸುನ ಅಂಚೆನೆ ಕೊರಗೆರ್ ಕೊರಗ ಬಾಸೆನ್ ಬುಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆಯಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಕೊರಗ ಬಾಸೆ ಅಳಿಯರೆ ಕಾರಣೊ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Ethnologue18
  ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Ethnologue18
 2. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Glottolog
 3. https://www.newskarnataka.com/bangalore/koraga-kurumba-languages-on-verge-of-extinction-claims-report
 4. http://www.detailsofindia.com/languages-of-india/kerala-koraga-language/
 5. http://www.endangeredlanguages.com/lang/4368