ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕ್ರಿಕೆಟ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಡ್ ಸುರುವಾದ್ ಇತ್ತೆ ಜಗತ್ತ್ ದ 100 ದೇಶಲೊಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ೦ಚಿನ ಗೊಬ್ಬು. 11 ಜನತ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್. ಉಂದೆಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಬೌಲರ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಕುಲುಂದು ಗೊಬ್ಬುನಾಕ್ಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಸಾರಿತ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ 'ಆಲ್ ರೌಂಡರ್'ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ವಿಕೆಟುಲು, ಬ್ಯಾಟುಲು, ಬಾಲ್ ಲು, ಕೈ ಕಾರ್, ಮೋನೆದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನವು ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತುಲು. ಕೋಚ್ ನಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬುನಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೆರ್ಡ, ಅಂಪೈರ್ ನಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬುನ ನಮುನೆನ್ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಏರ್ ಗೆಂದಿನಾಕ್ಲುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ದ ಜೋಕುಲು ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುವ.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]