ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗರ್ಬ ಪೋಪುನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಎನ್ಮೊ ವಾರೊದ ಉಲಾಯಿ ಆಪುನ ಗರ್ಬಪಾತೊ (ಆಜಿ ವಾರೊಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ).
1:ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಕ್
2:ಬ್ರೂಣ
3: ಗರ್ಬಚೀಲೊದ ಲೈನಿಂಗ್
4:ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲಮ್
5:ವ್ಯಾಕ್ಯೂರೆಟ್
6: ಪೀರೊನ್ಯರೆ ದೀಡ್‍ನ ಪಂಪು

ಗರ್ಬ ಪೋಪುನೆ ಪಂಡ ಗರ್ಬ ಪಾತೊ ಅತ್ತಂಡ ಗರ್ಭಪಾತ ಪನ್ಪೆರ್. ಲೆಕ್ಕೊದ ದಿನೊಕು ದುಂಬೆ ಪೆದ್ಂಡ ಇಂಚ ಪೆದ್‍ನ ವಸ್ತು ಜೂವೊಡು ಇದ್ಯಾಂದೆ ಅಪುನೆಗ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನರಮಾನ್ಯೆರೆಡ ದಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಪೆದ್ಯರೆ ೪೦ ವಾರೊಲು ಬೋಡು. ಬಂಜಿನಕ್ಲೆಡ ಇಂದೆಕ್ ದುಂಬೇ ಗರ್ಬಾವಸ್ತೆ ಅಕೇರಿಯಾಂಡ ಜೀವೊಡುಪ್ಪಂದಿನ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುನೆಗ್ ಗರ್ಬ ಪೋಪುನೆ ಪನ್ಪುನೆ. ಸುರೂಕು ಗರ್ಬೊಕ್ಷಯೊ, ಗರ್ಬಪಾತ, ದಿನ ದಿಂಜೆರೆ ದುಂಬೇ ಅಮಸರೊಡು ಪೆದುಪುನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಗಟ್ಟೊಲೆನ್ ಗುರ್ತಿಸಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಗರ್ಬ ಉಂತುನ ದುಂಬುದ ಪಿದಯಿ ಆಯಿನ ದಿನೊನು ಸುರೂತ ದಿನೊಂದು ಲೆಕ್ಕೊ ದೆತೊಂದು ಸುಮಾರ್ ೨೮ ವಾರಾಂಡಲ ಭ್ರೂಣ ಗರ್ಬಚೀಲೊಡು ಬುಲೆವಂದೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪೆದ್‍ನಗ ಅವು ಜೂವೊಡು ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಜೋಕುಲು ಜುವೊಡು ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಪುಟ್ಟ್‌ನಗ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ತೂಕೊ ಇದ್ಯಾಂಡ, ಅವೆಕ್ಲೆನ ಸಾಂಕನೊ ದಿಂಜ ಬಂಙೊದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದು ಅವು ಎಚ್ಚಾದ್ ಸೈತ್ ಪೋಪೊ. ೩೪-೩೬ ವಾರೊಲೆ ಸಮಯಾಂಡಲಾ ಅವು ಗರ್ಬಾವಸ್ತೆಡ್ ಬೊಲೆವೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಬುಕ್ಕೊ ಜೂವೊಡಿತ್ತ್‌ದ್ ಸಾಜವಾದ್ ಬುಲೆಪುನ ಸಾದ್ಯೊ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ದಿನೊ ಆವಂದೆ ಪೆದುಪುನೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೇನೆ ಇದ್ಯಂತೆ ಗರ್ಬ ಪೋಪುನೆ ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಾನ್ಯೆರೆಡ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಂಜಿನಾಲ್ಆಯಿನ 24 ವಾರೊದುಲಯಿ ಆಪುನ ಪಿಂಡೊ ಅತ್ತಂಡ ಗರ್ಬ ಒರಿಪಾಯೆರೆ ಆವಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂಡಾಪುನ ಗರ್ಬೊ ಎನ್ನಂದೆ ಆಪುನ ಸಾಜವಾಯಿನ ಸಾವು. ಗರ್ಬೊ ಪೋಪುನವು ಪೆದುಪುನೆಗ್ ದುಂಬೇ ದಿಂಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ.[೧]

ಗರ್ಬ ಪೋಪುನೆಗ್ ಸಂದರ್ಬೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಚಾದ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೨೮ ವಾರೊಲೆಗ್ ದುಂಬೆ ಅಕೇರಿಯಾಯಿನ ಗರ್ಬಾವಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಬ ಪೋಪುನೆಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಂಡಲಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಸೊಲೆಡ್ ಗರ್ಬ ಪೋಪುನೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾರೊ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ೧೯೫೦ಡ್ ಗರ್ಬಪಾತೊನು ದುಂಬುದ ನಾಲ್ ರೀತಿಡ್ ಇಂಗಡಿಸದೆರ್.

  1. ೨೦ ವಾರೊದ ಗರ್ಬೊ ಸಮಯೊಗು ದುಂಬೇ, ಸೈತ್ ಪುಟ್ಟು ಸಂದರ್ಬೊ
  2. ಬ್ರೂಣೊ ೨೦ ವಾರೊ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕೊ ಬುಲೆವೊಂದಿತ್ತ್‌ದ್ ೨೮ನೆ ವಾರದೊ ಉಲಯಿ, ಸೈತ್ ಪುಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಬೊ
  3. ಬ್ರೂಣೊ ೨೮ ವಾರೊಲಾ ಗರ್ಬೊಡು ಬುಲೆದ್ ಬುಕ್ಕೊ, ಸೈತ್ ಪುಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಬೊ
  4. ಉಂದು ಮೂಜಿ ಗುಂಬುಲಾ ಸೇರಂದೆ, ಸೈತಿ ಬಸ್ತುದ ಜನನೊ

ಗರ್ಬ ಪೋಪುನೆಗ್ ಕಾರನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಪ್ಪೆಡ ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರೂಣೊಡು ಇಪ್ಪು. ಅಪ್ಪೆಡ ಸಿಡುಬು, ಪ್ಲೇಗು, ಮಲೇರಿಯ, ರೂಬೆಲ್ಲ, ಪರಂಗಿ ರೋಗ ಇಂಚಿತ್ತಿ ರೋಗೊಲೆ ನಂಜಿಡ್ದಾರೊ ಗರ್ಬೊ ಪೋಪುಂಡು. ಕ್ಷಯೊ (kn:ಕ್ಷಯ), ಚೀಪೆ ಪಡಿಕೆ (kn:ಸಿಹಿಮೂತ್ರ), ದಿಂಜ ನೆತ್ತೆರ್‌ದ ಒತ್ತಡೊ(ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ), ಮೂತ್ರಪಿಂಡೊದ ಉರಿಬೇನೆ(ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಉರಿಯೂತ)ನೆಫ್ರೈಟಿಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ರೋಗೊಲೆಡ್ದ್‌ಲಾ ಗರ್ಬ ಪೋಪುನ ಸಾದ್ಯೊ ಉಂಡು. ದಿಂಜ ಪೋಡಿಗೆ, ದುಕ್ಕೊ, ಆತಂಕೊಲು ಹಾರ್ಮೋನುಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ನರಮಂಡಲೊ(ನರಮಂಡಲ)ದ ಎಚ್ಚಕಮ್ಮಿಡ್ ಗರ್ಬ ಪೋಪುನೆ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಗರ್ಬಚೀಲೊ(ಗರ್ಭಕೋಶ) ವಿಕಾರವಾದಿತ್ತ್ಂಡ, ರೋಗಪೀಡಿತವಾದಿತ್ತ್ಂಡ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ, ದುರ್ಮಾಂಸೊಡ್ದ್ ಕೂಡ್‍ದಿತ್ತ್ಂಡ, ದಿಂಜ ಸಂಬೋಗೊಡ್ದ್ ಉದ್ರೇಕೊ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ಗರ್ಬ ಪೋಪುನ ಸಾದ್ಯೊ ಉಂಡು. ದಿಂಜ ಬಂಙೊದ ಬೇಲೆ, ಗರ್ಬಚೀಲೊದ ಕೈತಲ್ ಬೇನೆ, ಕೃತಕವಾದ್ ಗರ್ಬ ದೆಪ್ಪುನೆದ ಪ್ರಯತ್ನಲು ಉಂದು ಬ್ರೂಣೊನು ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗರ್ಬ ಪಾತೊ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಬೋಡ್ಚಾಂದಿ ತೆನಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಕಾರಣೊಡ್ದ್ ಬಚ್ಚಿಂಡ ಗರ್ಬ ಪೋಪುನ ಆಪುಂಡು. ಸೀಸ, ತಾಮ್ರ, ಪಾದರಸ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲೋಹ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲು ತೆನಸ್‍ಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಗರ್ಬ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚನೇ ರೋಗಪೀಡಿತ ಅಂಡಾಣು ಅತ್ತಂಡ ಪುರಷಾಣುಲೆ ಮಿಲನೊಡ್ದು ವಿಕಾರೊ ಆಯಿನ ಬ್ರೂಣ, ರೋಗಪೀಡಿತವಾಯಿನ ಬುಕ್ಕೊ ಪರಸ್ತಲೊಡು ಎಚ್ಚಾಯಿನ ಜರಾಯು, ಗರ್ಬಚೀಲೊಡು ಬ್ರೂಣೊದ ದಿಂಜ ಚಲನೆಡ್ದ್ ಪೂವೊಲು ಬಲ್ಲ್ ಬ್ರೂಣೊಗು ಸುತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ್ ದೆತೊನ್‌ನ ಲೆಕೊ, ಬ್ರೂಣೊದ ನೆತ್ತರ್ ಅಪ್ಪೆನ ನೆತ್ತೆರ್‌ಡ್ದ್ ಆರ್ಹೆಚ್ ಪನ್ಪಿ ಗಟಕೊಡು ಬಿನ್ನವಾದ್, ಹಾರ್ಮೋನು ಎಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿಯಾದ್ ಉಂದು ಬ್ರೂಣೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಆಯಿನ ಗರ್ಬಪಾತೊ ಮಾಲ್ಪೆರೆ ಕಾರನೊಲು.

ಪದೊನು ಗಳಸುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಂಜೊಲೆನ ಪಿದಾಯಿದ ಕುದಿತ ಅಕೆರಿದ ಪೊರ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನ್‌ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಪಿರಿಯಡ್/ಎಲ್‌ಎಮ್‌ಪಿಡ್ ಆಜಿ ವಾರೊದ ಸುರುಟು ಸಂಬವಿಸವುನ ದಿಂಜ ಸುರುತ ಹಂತೊದ ಗರ್ಬೊ ಪೋಪುನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾದ್ ಸುರುತ ಹಂತೊದ ಗರ್ಬೊ ನಸ್ಟೊ(ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲಾಸ್) ಅತ್ತಂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗರ್ಬ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೨][೩] ಎಲ್‌ಎಮ್‌ಪಿ ಆಜಿ ವಾರೊದ ಬುಕ್ಕೊ ಆಪುನ ಗರ್ಬ ಪಾತೊನು ಡಾಕ್ಟೆರ್‌ನಕುಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಬಪಾತೊ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Cite web | last = Petrozza | first = John C | title = Early Pregnancy Loss | work = eMedicine | publisher = WebMD | date = August 29, 2006 | url = http://www.emedicine.com/med/topic3241.htm | accessdate = 20 July 2007
    Cite web | title = Early Pregnancy Loss (Miscarriage) | work = Pregnancy-bliss.co.uk | publisher = The Daily Telegraph | year = 2007 | url = https://web.archive.org/web/20070720010137/http://www.pregnancy-bliss.co.uk/miscarriage.html | accessdate = 20 July 2007
  2. ೨.೦ ೨.೧ Cite journal | author=Venners S, Wang X, Chen C, Wang L, Chen D, Guang W, Huang A, Ryan L, O'Connor J, Lasley B, Overstreet J, Wilcox A, Xu X | title=Paternal smoking and pregnancy loss: a prospective study using a biomarker of pregnancy. | journal=Am J Epidemiol | volume=159 | issue=10 | pages=993–1001 | year=2004 | pmid=15128612 | url=http://aje.oxfordjournals.org/cgi/content/full/159/10/993 | doi=10.1093/aje/kwh128
  3. Cite web | title = What is a chemical pregnancy? | url = http://www.babyhopes.com/articles/chemical-pregnancy.html | publisher = Baby Hopes | accessdate = 27 April 2007
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು: