ಗುರು ನರಸಿಂಹ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಗುರು ನರಸಿಂಹ

ಶ್ರೀಮದ್ ಯೋಗಾನಂದ ಗುರು ನರಸಿಂಹ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಊರುದ ದೇವೆರಾದುಲ್ಲೆರ್. ಗುರು ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪಿದ ಪೇಂಟೆರ್ದ್ 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರಡ್ ಉಂಡು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಪುಷ್ಕರ ಕಾಂಡದ 'ಶ್ರೀ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯವಾದ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಶಂಖ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರನ್ ಪತೊಂದಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರತ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಾರದ ಮುನಿಕ್ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಕೇಂದ್ ಆ ಮೂರ್ತಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಶರೀರವಾಣಿ ಆ ದೇವೆರೆನ್ 'ಯೋಗಾನಂದ ನೃಸಿಂಹಾಕ್ಯಮ್' ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಾಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಕದಂಬ ವಂಶದ ಮಯೂರ ವರ್ಮೆ ತನ್ನ ಬ್ರಾಣೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸೇನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಾಗೆಗ್ ಬರ್ಪೆ. ಬತ್ತಿನ ಈ ಬ್ರಾಣೆರ್ ಮಹಾಯಾಗ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವರ್. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುರುಕು ದೆತೊನುವೆರ್. ಈ ಬ್ರಾಣೆರ್ನ ಗುಂಪುದ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರೆಗ್ ರಾತ್ರೆ ಕನೊಟು ಪತ್ತ್ ಕೈತ ಗಣಪತಿ ದೇವೆರ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಶ್ರೀ ಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಪುನರ್ ಪೃತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರುದ ಸುತ್ತಲ್‍ದ ಪದಿನಾಲ್ ಊರುದ ಬ್ರಾಣೆರೆಗ್ ಮೇರೇ ದೇವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪದಿನಾಲ್ ಊರುದ ಬ್ರಾಣೆರೆಗ್ ನರಸಿಂಹೆ ಗುರುವಾದುಲ್ಲೆರ್. ಈ ಬ್ರಾಣೆರ್ 'ಕೋಟ ಬ್ರಾಣೆರ್ಂದ್' ಪುದರ್ ಪಡೆವೊಂಡೆರ್.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://kootabandhu.org/gnt.html