ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಂದೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಊರುಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ

ಉತ್ಪಾದನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಾಲಾತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಿದಿನ ಮರತ ತಪ್ಪುಲೆನ್, ಪೆತ್ತಅಂಬಿ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಹ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬರಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಿಮಿಕುಲು ಇಂಗಾರದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆದ್ ಬದಲಾಪುಂಡು.ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ಯಾಸ್ನ್ ನಮ ಕುಡ ಕುಡ ಪಡೆಯೊನ್ನೊಲಿ.ಉಂದು ವಿದ್ಯುತ್, ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚೀತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ.[೧]

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆನ್ ವಾಹನ ಸಂಚಾಲನೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ.ಇಲ್ಲಡ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ಯಾಸ್‌ನ್ ಜನರೆಟರ್ಡದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Biogas