ಚಂದ್ರಯಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಚಂದ್ರಯಾನ ಪಂಡ ಚಂದ್ರನಾಡೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚಾರ ತೆರಿಯೆರೆಗಾದ್ ಬೂಮಿರ್ದ್ ಬಾನೊಗ್ ಕಡಪುಡುನಾ ಚಂದ್ರ ವಾನೊ. ಉಂದು ನರಮಾನಿದಾಂತಿನ ಚಂದ್ರ ಶೋಧಕ.

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO)ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಚಂದ್ರಯಾನ -೧ನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2008ಡ್ ಬಾನೊಗ್ ರಾಪಯೆರ್. ಉಂದು ಆಗಸ್ಟ್‌ 2009ರ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಈ ಯಾತ್ರೆಡ್ ಚಂದ್ರನ ಉಪಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಲ ಸೇರಿದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಸತೀಶ್‌ ಧವನ್‌ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರೊಡ್ದು ಈ ಗಗನನೌಕೆನ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಚಂದ್ರನ ನೆಲನ್ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಾರತ ತನ್ನನೆ ಆಯಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಚಂದ್ರಯಾನ ಯೋಜನೆಡ್ದ್ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಉತ್ತೇಜನ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್. 8 ನವೆಂಬರ್‌ 2008ಕ್ ಚಂದ್ರಯಾನೊಗು ಪೋಯಿನ ವಾಹನೊನು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ ಸೇರಾಯೆರ್.

ಚಂದ್ರಯಾನ ೧[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಂದ್ರಯಾನ-೧ ಉಪಗ್ರಹ

೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2008ಡ್ 20:06 IST ಸಮಯೊಡು ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ಬುರುನ ಶೋದಕ (ಮೂನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಬ್) ಉಪಗ್ರಹೊಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಆದ್ ಚಂದ್ರನ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾಗಗ್ ಬುರುಂಡು. ಭಾರತ ದೇಶ ನಾಲನೇ ದೇಶವಾದ್ ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ಬಾವುಟ ರಾಪಂಡ್. ಪ್ರೋಬ್ ಷ್ಯಾಕ್ಲ್‌ಟನ್‌ ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ತಗ್ಗ್ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಉಂತುದು ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಧೂಳು ಲಕ್ಕಾದ್ ನೀರ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಾ ಪಂಡ್‌ದ್ ತೆರಿಯೊನಿಯೆರೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಉಪಯೋಗ ಆದುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಖರ್ಚ್ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಡ್ ೩೮೬ ಕೋಟಿ (US$೯೦ million).

ಚಂದ್ರಯಾನ ೨[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೨೦೧೯ ದ ಜುಲೈ ೨೨ಕ್ಕ್ ಮಧ್ಯಾನ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ೨ ಗಂಟೆ ೪೩ (೨ಗಂ. ೪೩ ನಿ.ಕ್ಕೆ) ನಿಮಿಷಡ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರೋಡ್ದ್ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ 3 (ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಂಕೆ 3-ಎಂ1 ) ರಾಕೆಟ್ದ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಲ್ತೆರ್.ಭೂಮಿಡ್ದ್ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗ್ ೩,೮೪,೪೦೦ ಕಿ.ಮಿ ದೂರ ಉಂಡು. ಉಂದು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗ್ ಸೇರೊಡಾಂಡ ಸುಮಾರ್ ೪೮ ದಿನೊ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೭ನೇ ತಾರೀಕ್‌ಗ್ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗೊಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಇಸ್ರೊ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

  • ಖರ್ಚು - ೯೦೦ ಕೋಟಿ
  • ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ - ಬಾಹುಬಲಿ
  • ಲ್ಯಾಂಡರ್ - ವಿಕ್ರಮ್
  • ರೋವರ್ - ಪ್ರಜ್ಞಾನ್

ಚಂದ್ರಯಾನ -೨ ಉದ್ದೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗೊಡು (ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್) ಜತ್ತ್‌ದ್ ಅಲ್ಪದ ನೀರ್, ಮಣ್ಣ್, ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತ್, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತ್‌ದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಫೋಟೊ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಡೇಟ ಸಮೇತ ಭೂಭಾಗೊದ ಇಸ್ರೊದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಠಡಿಗ್ ರವಾನೆ ಮಲ್ಪುನೆ. ಅವೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಯಿನ ಕ್ಯಾಮರ ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ನೀರುಂಡ, ಮಂಜು ಉಂಡ, ಬಂಡೆ ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನೆದ ಫೋಟೊ ರವಾನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಸೊಡು ಚಂದ್ರಯಾನ -೨ ಉಡಾವಣೆ ಮಲ್ತೆರ್.

ಚಂದ್ರಯಾನ ೨ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಲ್ಯಾಂಡರ್ 'ವಿಕ್ರಮ್' 7-9-2019 ಶನಿವಾರ ಬೊಲ್ಪುಗು1.55ಗ್ ಚಂದ್ರನ ನೆಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಡೆಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದ್ ಪೊಂಡು. . ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ಜಪ್ಪೆರೆ 2.1 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಾತ್ ಎತ್ತರೊಡು ಉಪ್ಪುನಗ ವಿಕ್ರಮ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸಾದನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದ್ ಪೋಂಡು. 'ವಿಕ್ರಮ' ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯೆರೆ ಕಡೆತ ೧೫ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಕೋಣೆಗ್ ಒವ್ವೆ ರೀತಿದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕ್‌ದಿಜ್ಜಿ. ವೀಕ್ಷಣೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಇಸ್ರೊ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆಗ್ ದಾದ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆತಂಕ.[೧] [೨]

ವಿಕ್ರಮನ ಪತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತೊಗು ಕಾರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ೧೦೦ ಕಿ.ಮೀ ದೂರುಡು ಸುತ್ತುನ ಆರ್ಬಿಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನ್ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್.ಅಂಚನೆ ಸಂಪರ್ಕೊಗು ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿನ ಥರ್ಮಲ್ ಫೊಟೊನು ರವಾನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸುಸ್ಥಿತಿಡ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆಗ್ ಡೇಟ ಸಂಪರ್ಕೊ ಇಜ್ಜಿ. ಇಸ್ರೊ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರೊ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ರಭಸೊಡು ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್(ಜತ್ತಿನಿ) ಆಯಿನೆಡ್ದಾತ್ರೊ ಡೇಟಾ ರವಾನೆ ಮಲ್ಪುನ ಏಂಟೆನಾದ ಜೋಡಣೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಾದ್ ಸಂಪರ್ಕೊಗು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಆಯೆರೆ ಕಾರಣ. ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ೧೦೦ ಕಿ.ಮೀ ದೂರುಡು ಸುತ್ತುನ ಆರ್ಬಿಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ಸುಸ್ಥಿತಿಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿನ ಥರ್ಮಲ್ ಫೊಟೊನು ರವಾನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್.ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋವರ್‌‌ಗ್ ಸ್ವತಃ ರೀಸ್ಟೊರ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಡೇಟಾ ರವಾನೆ ಮಲ್ಪುನ ಏಟೆಂನಾ ಸುಸ್ಥಿತಿಗ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ವಯಂ ರೀಸ್ಟೊರ್ ಆಂಡ ಸಂಪರ್ಕ ತಿಕ್ಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡು ಪಂದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆನ ನಂಬಿಕೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. - ವಿಕ್ರಮ್‌ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವ ಕ್ಷಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ; ಪ್ರಜಾವಾಣಿ d: 06 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019
  2. ಚಂದ್ರನ ನೆಲ ಸ್ಪರ್ಶದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ ವಿಕ್ರಮ್;ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ;d: 07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019