ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಚೆಂಡ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಚೆಂಡ್

ಚೆಂಡ್ ಪಂಡ ಒರೋನೆ ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ಟ್ ಬರ್ಪಿ ಇಚಾರ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೊ. ಆಧುನಿಕವಾಯಿನ ನಾನಾ ಬಗೆತ ಚೆಂಡ್ಲ್ ಬರ್ಪಿ ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿದ ಜನೊಕುಲು ಬಯಿಕ್ಕ್ ಕುಂಟು ಸುತ್ತುದು ಅಥವಾ ಕಾಗಜಿ ಸುತ್ತುದು ಅಥವಾ ತೆಂಬರೆದ ಕಾಯಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ದ್ ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಚರ್ಮದ ನಾನಾ ಬಗೆತ್ತ ಚೆಂಡ್ಲ್ ಬತ್ತ. ವಿಶೇಷವಾದ್ ಚೆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ್ ನಡಪಿನ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ್ ನಡಪಿನ ಚೆಂಡ್ದ ಕ್ರೀಡೆ. ಉತ್ಸವೊಗು ದುಂಬತ್ತ ಅಥವಾ ಉತ್ಸವೊದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಡ್ ಈ ಉತ್ಸವ ನಡಪಾಬಿ ಮೊಕ್ತೇಸರನಕುಲು, ಗುರಿಕ್ಕಾರನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಚೆಂಡ್ ಪಾಡುನ ಕಂಡೊಗು ಪೋದು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಈ ಚೆಂಡ್ನ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಊರುದ ಜವಣೆರ್ ಈ ಉತ್ಸವೊಡು ಭಾರೀ ಉಮೇದ್ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾಬೆರ್. ಈ ಉತ್ಸವೊಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೊಳಲಿಡ್ ನಡಪಿನ ಜಾತ್ರೆದ ಅಂಗವಾದ್ ನಡಪಿ ಪೊಳಲಿ ಚೆಂಡ್ ಬಾರೀ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನವು. ರಡ್ಡೂರುದ ಜವಣೆರೆಗ್ ತನ್ಕುಲೆನ ರಟ್ಟೆದ ಬಲೊನು ವೊರ್ಸೊಗೊರೊ ತೋಜಾಪಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭೊಲಾ ಅಂದ್. ಅವ್ವತ್ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂಕುಲೆನ ಕಟ್ಟ್ದ್ ಮಲ್ಪಿ ಚೆಂಡ್ಲಾ ಉಂಡು. ಚೆಂಡ್ ಪಂಡ ಉರುಂಟು ಪನ್ಪಿ ಅರ್ಥಲಾ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚೆಂಡ್&oldid=139761"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು